ITEAD SK, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 165 702140 664127 43688 02963 506
Bežná likvidita III. stupeň 29,2516,7412,7614,905,65
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9095-0,9571-1,02-0,9923-1,07
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 26,7115,0611,9413,634,89
Celkové tržby 112 835104 636106 624106 233103 090
Celkový dlh 29 5718 40411 0376 84712 226
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -123 812-126 584-119 234-80 556-54 920
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 123 812126 584119 23480 55654 920
Čistý cash flow 123 812126 584119 23480 55654 920
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 95720 28644 46937 18132 322
Čistý zisk 3 87115 86135 21729 90225 362
Čistý zisk v minulom roku 15 86135 21729 90225 36212 583
Cudzie zdroje -136 131-132 260-116 399-81 182-51 280
Daň z príjmov 1 2294 4259 2527 2796 956
Daň z príjmov v minulom roku 4 4259 2527 2796 9562 712
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 2294 4259 2527 2796 956
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 38,1749,4428,5925,9930,44
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,1930,0125,8523,6327,24
Doba obratu aktív 537,02493,93444,16306,15225,14
Doba obratu pohľadávok 38,1749,4428,5925,9930,44
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 15,0229,5134,8020,5539,83
EBIT v minulom roku 20 28644 46937 18132 32215 467
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 95720 28644 46937 18132 322
EBITDA 15 13220 48443 15637 39732 498
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 15 13220 48443 15637 39732 498
Finančná páka 1,221,061,091,081,24
Finančné účty 123 812126 584119 23480 55654 920
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8215-0,9403-0,9134-0,9222-0,8075
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82150,94030,91340,92220,8075
Hrubá marža 0,63090,58960,53310,56490,5608
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 90720 28845 95637 18132 316
Krátkodobé pohľadávky 11 77914 0808 2027 4738 586
Krátkodobé záväzky 4 6358 4049 9855 90911 235
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 9795 2074 2313 0514 248
Krytie dlhovej služby 17,660,00000,00000,00008 125
Nákladové úroky 857,000,00000,00000,00004,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00004,00172,00
Náklady na predaný tovar 41 43342 25747 87844 93545 143
Neobežný majetok 30 1110,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 135 591140 664127 43688 02963 506
Obrat aktív 0,67970,73900,82181,191,62
Obrat neobežného majetku 3,740,00000,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,83060,73900,82181,191,62
Odpisy 8 9530,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 9530,00000,00000,00000,0000
Osobné náklady 52 58139 36511 25620 16421 647
Ostatné náklady na finančnú činnosť 225,00196,00200,00216,00182,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 12 82415 86135 21729 90225 362
Podiel EBIT k aktívam 0,03600,14420,34900,42240,5090
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,03600,14420,34900,42240,5090
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,03700,15340,37860,45280,6184
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,74720,89990,93560,91510,8648
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,73860,63810,19800,33600,3744
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,101,211,120,75830,5327
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,351,575,052,982,67
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,161,575,052,982,67
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,101,221,140,76760,5334
Pohľadávky z obchodného styku 7 1548 5467 4176 7937 685
Pohotová likvidita II. stupeň 29,2516,7412,7614,905,65
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,10-1,04-0,9762-1,01-0,9337
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 144,470,00000,00000,000013 730
Pridaná hodnota 71 19061 69056 84660 01557 816
Primárna platobná neschopnosť 0,27660,60930,57040,44910,5528
Rýchla likvidita I. stupeň 26,7115,0611,9413,634,89
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,950,41030,25570,18310,3762
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,950,41030,25570,18310,3762
Služby 34 80237 13941 79338 37936 573
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 165 702140 664127 43688 02963 506
Spotreba materiálu… 6 6315 1186 0856 5568 570
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 112 623103 947106 224104 950102 959
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001 5000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 112 623103 947104 724104 950102 959
Účtovný cash flow 123 812126 584119 23480 55654 920
Úrokové krytie 6,950,00000,00000,00008 081
Vlastné imanie 136 131132 260116 39981 18251 280
Všetky záväzky 29 5718 40411 0376 84712 226
Výsledok hospodárenia 6 17920 48444 65637 39732 498
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 17920 48444 65637 39732 498
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 87115 86135 21729 90225 362
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 15 86135 21729 90225 36212 583
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 10020 28644 46937 18132 318
Záväzky 29 5718 40411 0376 84712 226
Záväzky z obchodného styku 1 9795 2074 2313 0514 248
Zisk pred zdanením 5 10020 28644 46937 18132 318
Zmena EBIT 0,29370,45621,201,152,09