ITEAD SK, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 140 664127 43688 02963 50627 940
Bežná likvidita III. stupeň 16,7412,7614,905,653,47
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000790,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9571-1,02-0,9923-1,07-1,22
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 15,0611,9413,634,892,24
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,06350,09480,08430,23841,10
Celkové tržby 104 636106 624106 233103 0900,0000
Celkový dlh 8 40411 0376 84712 22614 605
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -126 584-119 234-80 556-54 920-16 227
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 126 584119 23480 55654 92016 227
Čistý cash flow 126 584119 23480 55654 92016 227
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 20 28644 46937 18132 322-4 779
Čistý zisk 15 86135 21729 90225 362-5 173
Čistý zisk v minulom roku 35 21729 90225 36212 583-21 325
Cudzie zdroje -132 260-116 399-81 182-51 280-13 335
Daň z príjmov 4 4259 2527 2796 9560,0000
Daň z príjmov v minulom roku 9 2527 2796 9562 7120,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 4259 2527 2796 9560,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 49,4428,5925,9930,4427,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,0125,8523,6327,2426,43
Doba obratu aktív 493,93444,16306,15225,1493,39
Doba obratu pohľadávok 49,4428,5925,9930,4427,16
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000048,68
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 29,5134,8020,5539,8324,21
EBIT v minulom roku 44 46937 18132 32215 467-20 772
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 20 28644 46937 18132 322-4 779
EBITDA 20 48443 15637 39732 498-1 814
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 20 48443 15637 39732 498-1 814
Finančná páka 1,061,091,081,242,10
Finančné účty 126 584119 23480 55654 92016 227
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9403-0,9134-0,9222-0,8075-0,4773
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94030,91340,92220,80750,4773
Hrubá marža 0,58960,53310,56490,56080,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 20 28845 95637 18132 316-1 941
Krátkodobé pohľadávky 14 0808 2027 4738 5868 127
Krátkodobé záväzky 8 4049 9855 90911 2357 242
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 5 2074 2313 0514 2480,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00008 125-4,60
Nákladové úroky 0,00000,00000,00004,00394,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00004,00172,00553,00
Náklady na predaný tovar 42 25747 87844 93545 14354 301
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00002 796
Obežný majetok 140 664127 43688 02963 50624 354
Obrat aktív 0,73900,82181,191,623,91
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,000039,06
Obrat obežného majetku 0,73900,82181,191,624,48
Odpisy 0,00000,00000,00000,00002 820
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,00000,00002 820
Osobné náklady 39 36511 25620 16421 6470,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 196,00200,00216,00182,00127,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 15 86135 21729 90225 362-2 353
Podiel EBIT k aktívam 0,14420,34900,42240,5090-0,1710
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,14420,34900,42240,5090-0,1710
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,15340,37860,45280,6184-0,2309
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,89990,93560,91510,86480,5808
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,63810,19800,33600,37440,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,211,120,75830,53270,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,01
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,575,052,982,670,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,575,052,982,6719,47
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,221,140,76760,53340,1486
Pohľadávky z obchodného styku 8 5467 4176 7937 6857 907
Pohotová likvidita II. stupeň 16,7412,7614,905,653,47
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,04-0,9762-1,01-0,9337-0,8218
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,000013 73041,19
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,05970,08660,07780,19250,5227
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,06350,09480,08430,23841,10
Pridaná hodnota 61 69056 84660 01557 81654 903
Primárna platobná neschopnosť 0,60930,57040,44910,55280,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 15,0611,9413,634,892,24
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,41030,25570,18310,3762-8,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,41030,25570,18310,3762-8,05
Služby 37 13941 79338 37936 57344 816
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 140 664127 43688 02963 50627 940
Spotreba materiálu… 5 1186 0856 5568 5709 485
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 103 947106 224104 950102 959109 204
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 5000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 103 947104 724104 950102 959109 204
Účtovný cash flow 126 584119 23480 55654 92016 227
Úrokové krytie 0,00000,00000,00008 081-12,13
Vlastné imanie 132 260116 39981 18251 28013 335
Všetky záväzky 8 40411 0376 84712 22614 605
Výsledok hospodárenia 20 48444 65637 39732 498-4 634
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 20 48444 65637 39732 498-4 634
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 15 86135 21729 90225 362-5 173
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 35 21729 90225 36212 583-21 325
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 20 28644 46937 18132 318-5 173
Záväzky 8 40411 0376 84712 22614 605
Záväzky z obchodného styku 5 2074 2313 0514 2480,0000
Zisk pred zdanením 20 28644 46937 18132 318-5 173
Zmena EBIT 0,45621,201,152,090,2301