VESUV K.T. SLOVAKIA, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 7955 2765 7586 2396 723
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0408-0,0408-0,0425-0,04450,6809
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-1,00-1,00-1,000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,41-1,45-1,51-1,58-1,68
Celkový dlh 16 59717 07717 07717 07716 597
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 11 80211 32110 83910 3589 874
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 7955 2765 7586 2396 723
Čistý cash flow -481,00-482,00-481,00-482,006 723
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -2,00-2,00-2,00-2,00-3,00
Čistý zisk -2,00-482,00-482,00-482,00-3,00
Čistý zisk v minulom roku -482,00-482,00-482,00-482,00-4,00
Cudzie zdroje 11 80211 80111 31910 8389 874
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
EBIT v minulom roku -2,00-2,00-2,00-2,00-4,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -2,00-2,00-2,00-2,00-3,00
EBITDA -2,00-2,00-2,00-2,00-3,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -2,00-2,00-2,00-2,00-3,00
Efektívna daňová sadzba 0,0000-240,00-240,00-240,000,0000
Finančná páka -0,4063-0,4471-0,5087-0,5757-0,6809
Finančné účty 4 7955 2765 7586 2396 723
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 2,462,241,971,741,47
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -2,46-2,24-1,97-1,74-1,47
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -2,00-2,00-2,00-2,00-3,00
Krátkodobé finančné výpomoci 16 59716 59716 59716 59716 597
Krátkodobé záväzky 0,0000480,00480,00480,000,0000
Náklady na predaný tovar 2,002,002,002,003,00
Obežný majetok 4 7955 2765 7586 2396 723
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -2,00-482,00-482,00-482,00-3,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00001,00001,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -24,54-24,48-23,53-22,491,47
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 3,463,152,882,662,47
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 3,463,242,972,742,47
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,41-1,45-1,51-1,58-1,68
Pridaná hodnota -2,00-2,00-2,00-2,00-3,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -8 299-8 539-8 539-8 539-5 532
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -8 299-8 539-8 539-8 539-5 532
Služby 2,002,002,002,003,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 7955 2765 7586 2396 723
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 16 59716 59716 59716 59716 597
Účtovný cash flow -481,00-482,00-481,00-482,006 723
Úročený dlh 16 59716 59716 59716 59716 597
Vlastné imanie -11 802-11 801-11 319-10 838-9 874
Všetky záväzky 16 59717 07717 07717 07716 597
Výsledok hospodárenia -2,00-2,00-2,00-2,00-3,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2,00-2,00-2,00-2,00-3,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2,00-482,00-482,00-482,00-3,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -482,00-482,00-482,00-482,00-4,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2,00-2,00-2,00-2,00-3,00
Záväzky 16 59717 07717 07717 07716 597
Zisk pred zdanením -2,00-2,00-2,00-2,00-3,00
Zmena EBIT 1,00001,00001,00001,00000,7500