INVERMA SK, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 14 83515 96414 61611 7976 468
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000076,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,60230,65610,22500,12390,1222
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,63-1,70-1,55-1,42-1,20
Celkové tržby 374,0018 52528 53735 6200,0000
Celkový dlh 38 34438 92041 32839 72538 133
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -7 259-8 162891,003 4413 030
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,480,20280,04260,07010,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 15915 0626 0093 4593 870
Čistý cash flow 14 15915 0626 0093 4593 870
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -553,004 2361 7233 080-16 228
Čistý zisk -553,003 7561 2162 497-16 228
Čistý zisk v minulom roku 3 7561 2160,00001 241-25 171
Cudzie zdroje 23 50922 95626 71227 92831 665
Daň z príjmov 0,0000480,00507,00583,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00507,00583,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00507,00583,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 659,7317,77110,0985,5121,09
Doba obratu aktív 14 478314,54186,94120,9854,09
Doba obratu pohľadávok 659,7317,77110,0985,5121,09
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000703,45
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 30 687630,89431,70335,33241,52
EBIT v minulom roku 4 2361 723583,001 721-25 170
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -553,004 2361 7233 080-16 228
EBITDA -395,004 8221 8663 385-16 211
EBITDA marža -1,060,26030,06540,09500,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -395,004 8221 8663 385-16 211
Finančná páka -0,6310-0,6954-0,5472-0,4224-0,2043
Finančné účty 14 15915 0626 0093 4593 870
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,581,441,832,374,90
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,58-1,44-1,83-2,37-4,90
Hrubá marža -0,16580,68550,35790,36290,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -553,004 2361 7223 079-16 228
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 2,122,012,312,774,47
Krátkodobé finančné výpomoci 6 9006 9006 9006 9006 900
Krátkodobé pohľadávky 676,00902,008 6078 3382 522
Krátkodobé záväzky 31 44432 02033 75232 69928 882
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,0000346,00544,00966,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00001,0000
Náklady na predaný tovar 436,005 82618 32522 66514 986
Obežný majetok 14 83515 96414 61611 7976 392
Obrat aktív 0,02521,161,953,026,75
Obrat obežného majetku 0,02521,161,953,026,83
Osobné náklady 216,007 0577 5067 7650,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 158,00675,00174,00307,00148,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000089,0030,001,0000131,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -553,003 7561 2162 497-16 228
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,0333-0,2339-0,0614-0,11870,6553
Podiel EBIT k aktívam -0,03730,26530,11790,2611-2,51
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,03730,26530,11790,2611-2,51
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,0333-0,2638-0,0900-0,14740,7240
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,95440,94350,41110,29320,5983
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -3,480,55570,73500,60070,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 37,860,81310,21060,09710,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,91
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,28701,801,361,660,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,28701,801,361,660,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 37,860,81310,21060,09720,0887
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,661,524,458,078,18
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,46510,43220,47210,58491,07
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,582,442,833,375,90
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,63-1,70-1,55-1,42-1,20
Pridaná hodnota -62,0012 69910 21212 92728 662
Rentabilita aktív, ROA -0,03730,23530,08320,2117-2,51
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,0235-0,1636-0,0455-0,08940,5125
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -97,078,0722,1511,74-2,35
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -97,078,0722,1511,74-2,35
Služby 323,005 38516 28321 77111 209
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 83515 96414 61611 7976 468
Spotreba materiálu… 113,00441,002 042894,003 777
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 6 9006 9006 9006 9006 900
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 374,0018 52528 53735 59243 648
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 374,0018 52528 53735 59243 648
Účtovný cash flow 14 15915 0626 0093 4593 870
Úročený dlh 6 9006 9006 9006 9006 900
Vlastné imanie -23 509-22 956-26 712-27 928-31 665
Všetky záväzky 38 34438 92041 32839 72538 133
Výsledok hospodárenia -395,004 8221 8663 385-16 211
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -395,004 8221 8663 385-16 211
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -553,003 7561 2162 497-16 228
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 7561 2160,00001 241-25 171
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -553,004 2361 7233 080-16 228
Záväzky 38 34438 92041 32839 72538 133
Záväzky z obchodného styku 0,0000346,00544,00966,000,0000
Zisk pred zdanením -553,004 2361 7233 080-16 228
Zmena EBIT -0,13052,462,961,790,6447