ARCOL group, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 7 075 9576 737 6226 670 6927 084 3107 796 327
Bežná likvidita III. stupeň 8,137,984,203,321,63
Časové rozlíšenie aktív 2 438582,008 4816 0646 903
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00001 277
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,632,710,7842-0,56871,34
Celkové tržby 2 493 9652 504 3192 448 2452 405 9030,0000
Celkový dlh 435 529310 358390 137405 915409 934
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 320 931-2 223 091-1 435 495-1 141 917-540 460
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 320 9312 223 0911 435 4951 141 917540 460
Čistý cash flow 1 097 840787 596293 578-225 469540 460
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 838 178568 513404 269474 500333 168
Čistý zisk 662 034448 869302 161369 235316 800
Čistý zisk v minulom roku 448 869302 161369 235362 271392 914
Cudzie zdroje -6 640 428-6 427 264-6 280 555-6 678 395-7 385 116
Daň z príjmov 176 144119 644102 108105 2650,0000
Daň z príjmov v minulom roku 119 644102 108105 265112 3050,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 176 144119 644102 108105 2650,0000
Dlhodobé pohľadávky 238 081284 470269 341251 531263 415
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 11,2413,8518,9925,7516,42
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,4913,8518,9825,2816,01
Doba obratu aktív 1 052982,00994,591 0751 123
Doba obratu pohľadávok 46,6255,3159,1563,9154,35
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000127,18
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 62,1142,3555,8260,1558,08
EBIT v minulom roku 568 513404 269474 500474 576434 129
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 838 178568 513404 269474 500333 168
EBITDA 2 230 9721 961 3481 796 8111 862 2121 170 043
EBITDA marža 0,89450,78320,73390,77400,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 230 9721 961 3481 796 8111 862 2121 170 043
Finančná páka 1,071,051,061,061,06
Finančné účty 3 320 9312 223 0911 435 4951 141 917540 460
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9384-0,9539-0,9415-0,9427-0,9473
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,93840,95390,94150,94270,9473
Hrubá marža 0,55520,59400,56930,55270,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 230 2041 960 4761 795 1381 861 0821 168 089
Krátkodobé pohľadávky 75 61095 038127 390169 706114 051
Krátkodobé záväzky 417 924290 553374 389396 453403 321
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000066,31
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000016 368
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,000041 215
Náklady na predaný tovar 1 071 3941 016 7031 054 1941 076 0651 157 504
Neobežný majetok 3 438 8974 134 4414 829 9855 515 0926 871 498
Obežný majetok 3 634 6222 602 5991 832 2261 563 154917 926
Obrat neobežného majetku 0,71420,60570,50680,43620,3689
Obrat obežného majetku 0,67570,96221,341,542,76
Odpisy 1 391 0881 391 0881 390 2141 385 874681 076
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 695 544695 544695 107692 937681 076
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 695 544695 544695 107692 9370,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 768,00872,001 6731 1301 954
Ostatné záväzky z obchodného styku 405 292255 153342 662383 5750,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 053 1221 839 9571 692 3751 755 109997 876
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,19
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,99541,071,000,95962,02
Pohľadávky z obchodného styku 70 59295 038127 267166 601111 153
Pohotová likvidita II. stupeň 8,137,984,203,321,63
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,05-8,16-21,3929,62-13,66
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,000033,02
Pridaná hodnota 1 384 6661 487 6161 393 8641 329 8351 377 283
Primárna platobná neschopnosť 5,742,682,692,300,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 7,957,653,832,881,34
Služby 672 021626 205656 851639 933693 585
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 075 9576 737 6226 670 6927 084 3107 796 327
Spotreba materiálu… 399 373390 498397 343436 132463 919
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 456 0602 504 3192 448 0582 405 9002 534 787
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 456 0602 504 3192 448 0582 405 9002 534 787
Účtovný cash flow 1 097 840787 596293 578-225 469540 460
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,000020,35
Vlastné imanie 6 640 4286 427 2646 280 5556 678 3957 385 116
Všetky záväzky 435 529310 358390 137405 915409 934
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,0000537,00
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,0000740,00
Výsledok hospodárenia 839 884570 260406 597476 338488 967
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 839 884570 260406 597476 338488 967
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 662 034448 869302 161369 235316 800
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 448 869302 161369 235362 271392 914
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 838 178568 513404 269474 500470 235
Záväzky 435 529310 358390 137405 915409 934
Záväzky z obchodného styku 405 292255 153342 662383 5750,0000
Zisk pred zdanením 838 178568 513404 269474 500470 235
Zmena EBIT 1,471,410,85200,99980,7674
Účtovné závierky