LBG byty, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 007 6075 519 9624 299 8324 166 9235 208 004
Bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000260 000
Bežná likvidita III. stupeň 1,220,66092,273,090,4018
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00000,0000260 000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00006 823
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,28930,37150,03060,02415,20
Celkové tržby 696 27246 63828 0138 0760,0000
Celkový dlh 1 123 7041 495 180127 48997 8704 367 873
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 396 430213 764-3 052-2 535253 786
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,2023-3,16-4,84-17,710,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 5702 2363 0522 5356 214
Čistý cash flow 3 5702 2363 0522 5356 214
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -139 553-129 781-133 357-99 888615 691
Čistý zisk -140 879-147 562-135 490-143 014584 447
Čistý zisk v minulom roku -147 562-135 490-143 014-175 840-253 561
Cudzie zdroje -3 883 903-4 024 782-4 172 343-4 069 053-840 131
Daň z príjmov 0,0000960,00960,0032 4930,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,0032 493960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,0032 4930,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,863 9131 3140,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,173 0881 1980,00000,0000
Doba obratu aktív 2 718261 72958 1270,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 15,863 9131 3140,00000,0000
Doba obratu zásob 707,8324 0691 7030,00000,0000
Doba splácania záväzkov 379,6634 0481 1490,000010 008
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 386,3159 7311 7230,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 14,472 4111 1210,00000,0000
EBIT v minulom roku -129 781-133 357-99 888-156 367-206 794
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -139 553-129 781-133 357-99 888615 691
EBITDA -123 480-100 813-105 952-65 122954 944
EBITDA marža -0,1773-2,16-3,78-8,060,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -123 480-100 813-105 952-65 122954 944
Finančná páka 1,291,371,031,026,20
Finančné účty 3 5702 2363 0522 5356 214
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7756-0,7291-0,9704-0,9765-0,1613
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,77560,72910,97040,97650,1613
Hrubá marža -0,1891-2,33-3,32-7,160,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -123 747-65 202-106 251-72 275951 544
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,14210,22820,02970,02300,7419
Krátkodobé finančné výpomoci 400 000216 0000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 29 22282 52697 17164 5991 318 928
Krátkodobé záväzky 711 7231 259 760127 48995 9383 863 971
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 27 13089 217124 39966 9390,0000
Krytie dlhovej služby -93,12-5,99-90,33-6,1230,56
Nákladové úroky 1 32616 8211 17310 63331 244
Nákladové úroky v minulom roku 16 8211 17310 63318 51346 767
Náklady na predaný tovar 804 117116 366120 04557 864140 917
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 684 24613 50540 5150,00000,0000
Neobežný majetok 3 647 8854 544 6374 010 5413 870 2073 550 816
Obežný majetok 1 359 722975 325289 291296 7161 650 365
Obrat zásob 0,51570,01520,21430,00000,0000
Odpisy 15 80916 55927 10627 10659 396
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 15 80916 55927 10627 10659 396
Ostatné náklady na finančnú činnosť 267,00429,00299,008 1693 400
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -125 070-131 003-108 384-115 908643 843
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,0329-0,0348-0,0325-0,03510,5313
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,1924-8,05-2,300,0000-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -8,33-6,56-3,43-2,13-2,37
Pohľadávky z obchodného styku 15 04865 11788 59747 792111 285
Pohotová likvidita II. stupeň 0,02950,05740,78610,69980,3230
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1 088-1 800-1 367-1 605-135,20
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 2,690,13292,600,23840,1989
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,22440,27090,02970,02350,8387
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,28930,37150,03060,02415,20
Pridaná hodnota -131 657-108 668-93 045-57 864-140 917
Primárna platobná neschopnosť 1,801,371,401,400,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,0363-0,0367-0,0325-0,03510,6957
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -9,10-14,83-1,20-1,504,57
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -9,10-14,83-1,20-1,504,57
Služby 102 27682 09963 74037 199102 589
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 007 6075 519 9624 299 8324 166 9235 208 004
Spotreba materiálu… 17 59520 76215 79020 66538 328
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 400 000216 0000,00000,0000260 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 672 46025 71827 000508,000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000018 0200,0000508,000,0000
Tržby z predaja tovaru 672 0587 60027 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 402,0098,000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 3 5702 2363 0522 5356 214
Úročený dlh 400 000216 0000,00000,0000260 000
Úrokové krytie -105,24-7,72-113,69-9,3919,71
Vlastné imanie 3 883 9034 024 7824 172 3434 069 053840 131
Všetky záväzky 1 123 7041 495 180127 48997 8704 367 873
Výsledok hospodárenia -139 289-129 352-133 058-91 720621 886
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -139 289-129 352-133 058-91 720621 886
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -140 879-147 562-135 490-143 014584 447
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -147 562-135 490-143 014-175 840-253 561
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -140 879-146 602-134 530-110 521587 245
Zásoby 1 326 930890 563189 068229 582325 223
Záväzky 1 123 7041 495 180127 48997 8704 367 873
Záväzky z obchodného styku 27 13089 217124 39966 9390,0000
Zisk pred zdanením -140 879-146 602-134 530-110 521587 245
Zmena EBIT 1,080,97321,340,6388-2,98
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,000030 0000,00000,0000273 662