POPLATKY, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 749 574775 540761 752754 943744 188
Bežná likvidita III. stupeň 19,913,472,1518,2525,56
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 19,303,432,052,613,87
Celkový dlh 10 22632 43621 00716 64211 604
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -187 754-109 461-41 954-42 154-42 957
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 187 754109 46141 95442 15442 957
Čistý cash flow 187 754109 46141 95442 15442 957
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -3 5983 7743 7684 0403 155
Čistý zisk -3 7562 3592 4442 8062 937
Čistý zisk v minulom roku 2 3592 4442 8062 9113 221
Cudzie zdroje -739 348-743 104-740 745-738 301-732 584
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 66 751204 281257 3040,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 485
EBIT v minulom roku 3 7743 7684 0404 0523 341
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -3 5983 7743 7684 0403 155
EBITDA -3 902-3 064-3 125-2 863-2 962
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -3 902-3 064-3 125-2 863-2 962
Finančná páka 1,011,041,031,021,02
Finančné účty 187 754109 46141 95442 15442 957
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9864-0,9582-0,9724-0,9780-0,9844
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,98640,95820,97240,97800,9844
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -4 055-3 203-3 240-2 975-3 054
Krátkodobé pohľadávky 5 8461 4432 139252 434240 876
Krátkodobé záväzky 9 72631 93620 50716 14211 104
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 557,00522,00548,00548,000,0000
Krytie dlhovej služby -24,70-6,73-8,59-10,45-13,59
Nákladové úroky 158,00455,00364,00274,00218,00
Nákladové úroky v minulom roku 455,00364,00274,00181,00120,00
Náklady na predaný tovar 3 4312 7302 7912 6312 730
Neobežný majetok 489 223460 355460 355460 355460 355
Obežný majetok 260 351315 185301 397294 588283 833
Odpisy 2 0240,00000,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 0240,00000,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 153,00139,00115,00112,0092,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 7322 3592 4442 8062 937
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,700,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 19,913,472,1518,2525,56
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,94-6,79-17,66-17,51-17,05
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1 188240,57115,26153,85197,05
Pridaná hodnota -3 431-2 730-2 791-2 631-2 730
Rýchla likvidita I. stupeň 19,303,432,052,613,87
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -2,62-10,59-6,72-5,81-3,92
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -2,62-10,59-6,72-5,81-3,92
Služby 3 2522 7302 7912 6312 730
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 749 574775 540761 752754 943744 188
Spotreba materiálu… 179,000,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 187 754109 46141 95442 15442 957
Úrokové krytie -22,778,2910,3514,7414,47
Vlastné imanie 739 348743 104740 745738 301732 584
Všetky záväzky 10 22632 43621 00716 64211 604
Výsledok hospodárenia -5 926-3 064-3 125-2 863-2 962
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 926-3 064-3 125-2 863-2 962
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 7562 3592 4442 8062 937
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 3592 4442 8062 9113 221
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 7563 3193 4043 7663 814
Záväzky 10 22632 43621 00716 64211 604
Záväzky z obchodného styku 557,00522,00548,00548,000,0000
Zisk pred zdanením -3 7563 3193 4043 7663 814
Zmena EBIT -0,95341,000,93270,99700,9443