BKS Úspech, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 253 567324 05561 391212 253298 369
Bežná likvidita III. stupeň 0,96900,82221,690,47520,8703
Časové rozlíšenie aktív 2 6301 8431 9182 1632 709
Časové rozlíšenie pasív 144 695236 29012,00131 486182 456
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,960,11510,2600-0,4069-5,58
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,07-0,0612-0,23200,17421,08
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,611,991,242,485,37
Celkové tržby 164 57688 774119 781183 2210,0000
Celkový dlh 78 68458 38133 98757 53797 709
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -62 193-22 941-26 322-33 444-101 602
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 82 19322 94126 32233 444101 602
Čistý cash flow 59 252-3 381-7 1229 453101 602
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 6932 9535 7793 0251 761
Čistý zisk 804,001 9934 1611 8321 761
Čistý zisk v minulom roku 1 9934 1611 8323 1949 140
Cudzie zdroje -30 188-29 384-27 392-23 230-18 204
Daň z príjmov 889,00960,001 6181 1930,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,001 6181 1931 3620,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 889,00960,001 6181 1930,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 335,761 03570,64118,18269,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 188,32262,1561,1631,4535,32
Doba obratu aktív 675,331 579204,49500,20600,00
Doba obratu pohľadávok 335,761 03570,64118,18269,35
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,00001 526
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000210,45
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 147,93269,21102,26127,85189,43
EBIT v minulom roku 2 9535 7793 0254 5569 140
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 6932 9535 7793 0251 761
EBITDA -979,0014 09630 24839 09615 712
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -979,0014 09630 24839 09615 712
Efektívna daňová sadzba 0,52510,32510,28000,39440,0000
Finančná páka 8,4011,032,249,1416,39
Finančné účty 82 19322 94126 32233 444101 602
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 51114 51830 13838 99315 447
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,21900,17050,50010,25560,3157
Krátkodobé finančné výpomoci 20 0000,00000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 126 070212 39121 20750 147133 943
Krátkodobé záväzky 55 54355 23930 70054 25094 202
Náklady na predaný tovar 129 06770 01295 571134 518163 385
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000601,00
Neobežný majetok 3 2763 5289 26521 44357 603
Obežný majetok 247 661318 68450 208188 647238 057
Obrat aktív 0,54050,23111,780,72970,6083
Obrat neobežného majetku 41,8321,2311,837,223,15
Obrat obežného majetku 0,55340,23502,180,82100,7625
Odpisy 466,0011 69024 35636 00412 389
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 233,005 84512 17818 00212 389
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 233,005 84512 17818 0020,0000
Osobné náklady 30 2817 001722,0023 2950,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 176,00134,00110,00103,00265,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,0000556,000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 31 55720 5843 2014 4410,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 27013 68328 51737 83614 150
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 3,791,430,05151,140,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,26350,697519,400,87430,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,25950,26120,55860,34341,46
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,4323-0,0451-0,06500,06100,5598
Pohľadávky z obchodného styku 70 71053 79218 36013 34617 565
Pohotová likvidita II. stupeň 0,95760,81361,610,46170,8612
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,50958,693,85-2,46-0,1792
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,31030,18020,55360,27110,3275
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,611,991,242,485,37
Pridaná hodnota 7 9804 88314 00820 36618 124
Rýchla likvidita I. stupeň 0,37320,07870,85710,18010,3672
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -80,374,141,121,476,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -80,374,141,121,476,22
Služby 108 60665 76790 399127 175152 483
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 253 567324 05561 391212 253298 369
Spotreba materiálu… 20 4614 2455 1727 34310 301
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 20 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 140 38074 895109 579154 884181 509
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 3330,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000623,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 137 04774 895109 579154 884180 886
Účtovný cash flow 59 252-3 381-7 1229 453101 602
Úročený dlh 20 0000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 30 18829 38427 39223 23018 204
Všetky záväzky 78 68458 38133 98757 53797 709
Výnosy budúcich období krátkodobé 144 695236 2900,0000131 486182 456
Výsledok hospodárenia 1 8882 4065 8923 0923 323
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 8882 4065 8923 0923 323
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 804,001 9934 1611 8321 761
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 9934 1611 8323 1949 140
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 6932 9535 7793 0253 020
Zásoby 2 5122 5122 5132 5122 512
Záväzky 78 68458 38133 98757 53797 709
Záväzky z obchodného styku 31 55720 5843 2014 4410,0000
Zisk pred zdanením 1 6932 9535 7793 0253 020
Zmena EBIT 0,57330,51101,910,66400,1927