GLF SLOVAQUIE, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,0000-1,0000-1,0000-1,0000-1,0000
Celkový dlh 4 6794 6794 1993 7192 761
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00000,00000,0000-132,00
Čistý zisk 0,0000-480,00-480,00-480,00-132,00
Čistý zisk v minulom roku -480,00-480,00-480,00-478,00-132,00
Cudzie zdroje 4 6794 6794 1993 7192 761
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00007 270
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,00002,00-132,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00000,00000,0000-132,00
EBITDA 0,00000,00000,00000,0000-132,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00000,00000,00000,0000-132,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,00000,0000-132,00
Krátkodobé záväzky 4 6794 6794 1993 7192 629
Náklady na predaný tovar 0,00000,00000,00000,0000132,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-480,00-480,00-480,00-132,00
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-1,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,0000-1,0000-1,0000-1,0000-1,0000
Pridaná hodnota 0,00000,00000,00000,0000-132,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,00000,00000,0000-20,92
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,00000,00000,0000-20,92
Služby 0,00000,00000,00000,0000132,00
Vlastné imanie -4 679-4 679-4 199-3 719-2 761
Všetky záväzky 4 6794 6794 1993 7192 761
Výsledok hospodárenia 0,00000,00000,00000,0000-132,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00000,00000,00000,0000-132,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-480,00-480,00-480,00-132,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -480,00-480,00-480,00-478,00-132,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,00000,00000,00000,0000-132,00
Záväzky 4 6794 6794 1993 7192 761
Zisk pred zdanením 0,00000,00000,00000,0000-132,00
Zmena EBIT 0,00000,00000,00000,00001,0000