PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 86 40978 67360 021116 88986 850
Bežná likvidita III. stupeň 5,489,0914,473,0317,76
Časové rozlíšenie aktív 8 7388 5818 6448 2390,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,35-3,10-2,17-3,70-2,87
Celkové tržby 61 96870 93998 188116 58067 242
Celkový dlh 123 245116 070111 421160 221133 397
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 751-5 284-5 067-5 282-1 669
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 7515 2845 0675 2821 669
Čistý cash flow 467,00217,00-215,003 613-882,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 889,0017 998-5 9353 3863 257
Čistý zisk 561,0014 093-8 0682 3852 428
Čistý zisk v minulom roku 14 093-8 0682 3852 4285 231
Cudzie zdroje 36 83637 39751 40043 33246 547
Daň z príjmov 328,003 9052 1331 001829,00
Daň z príjmov v minulom roku 3 9052 1331 001829,002 263
Daň z príjmov z bežnej činnosti 328,003 9052 1331 001829,00
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,000021 5170,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 487,32333,45172,15322,70462,38
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 452,78330,88172,15322,35455,96
Doba obratu aktív 585,49404,79223,12460,84471,44
Doba obratu pohľadávok 487,32333,45172,15407,53462,38
Doba splácania záväzkov 349,20251,4693,90635,54543,00
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 106,7844,5415,42124,1126,54
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 287,8089,6717,18526,93131,25
EBIT v minulom roku 17 998-5 9353 3863 2577 494
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 889,0017 998-5 9353 3863 257
EBITDA 1 58918 548-5 1984 9213 772
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 58918 548-5 1984 9213 772
Finančná páka -2,35-2,10-1,17-2,70-1,87
Finančné účty 5 7515 2845 0675 2821 669
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,42630,47530,85640,37070,5359
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,4263-0,4753-0,8564-0,3707-0,5359
Hrubá marža 0,33440,53740,36970,48500,5894
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 01417 999-5 7853 3863 257
Krátkodobé pohľadávky 71 92064 80846 31081 85185 181
Krátkodobé záväzky 15 7598 6574 14831 4814 890
Náklady na predaný tovar 33 14432 81361 89236 04327 608
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 16 47212 56616 12418 0803 287
Obežný majetok 77 67170 09251 377108 65086 850
Obrat aktív 0,62340,90171,640,79200,7742
Obrat obežného majetku 0,69351,011,910,85210,7742
Osobné náklady 18 98718 80525 26551 53535 852
Ostatné náklady na finančnú činnosť 577,00549,00587,001 535515,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 6863 087732,00833,001 182
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 561,0014 093-8 0682 3852 428
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,91620,49320,69610,91150,9046
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,263,032,253,1312,06
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,092,031,441,101,11
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,092,031,441,101,11
Pohľadávky z obchodného styku 66 82364 30846 31081 76183 999
Pohotová likvidita II. stupeň 5,489,0914,473,0317,76
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 78,88172,34-239,0711,99-52,77
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,431,481,861,371,54
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,35-3,10-2,17-3,70-2,87
Pridaná hodnota 20 72438 12636 29656 53739 634
Rýchla likvidita I. stupeň 0,36490,61041,220,16780,3413
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 77,566,26-21,4432,5635,37
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 77,566,26-21,4432,5635,37
Služby 22 75118 65143 49236 88621 197
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 86 40978 67360 021116 88986 850
Spotreba materiálu… 2 0211 5962 2765 0773 124
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 53 86870 93998 18892 58067 242
Tržby z predaja tovaru 17 49011 68330 18832 5803 287
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 36 37859 25668 00060 00063 955
Účtovný cash flow 467,00217,00-215,003 613-882,00
Vlastné imanie -36 836-37 397-51 400-43 332-46 547
Všetky záväzky 123 245116 070111 421160 221133 397
Výsledok hospodárenia 1 58918 548-5 1984 9213 772
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 58918 548-5 1984 9213 772
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 561,0014 093-8 0682 3852 428
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 14 093-8 0682 3852 4285 231
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 889,0017 998-5 9353 3863 257
Záväzky 123 245116 070111 421160 221133 397
Záväzky z obchodného styku 12 9883 087759,0026 1011 182
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 6 3020,000027,0025 2680,0000
Zisk pred zdanením 889,0017 998-5 9353 3863 257
Zmena EBIT 0,0494-3,03-1,751,040,4346
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 8 1000,00000,000024 0000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 8 1000,00000,000024 0000,0000