PRESCO GROUP SLOVAKIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 78 67360 021116 88986 85089 640
Bežná likvidita III. stupeň 9,0914,473,0317,765,59
Časové rozlíšenie aktív 8 5818 6448 2390,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,10-2,17-3,70-2,87-2,65
Celkové tržby 70 93998 188116 58067 2420,0000
Celkový dlh 116 070111 421160 221133 397143 845
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 284-5 067-5 282-1 669-1 825
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 2845 0675 2821 6691 825
Čistý cash flow 217,00-215,003 613-882,001 825
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 998-5 9353 3863 2579 330
Čistý zisk 14 093-8 0682 3852 4289 328
Čistý zisk v minulom roku -8 0682 3852 4285 231-6 965
Cudzie zdroje 37 39751 40043 33246 54754 205
Daň z príjmov 3 9052 1331 001829,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 1331 001829,002 2630,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 9052 1331 001829,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000021 5170,00002 386
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 333,45172,15322,70462,38377,04
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 330,88172,15322,35455,96370,74
Doba obratu aktív 404,79223,12460,84471,44395,63
Doba obratu pohľadávok 333,45172,15407,53462,38387,58
Doba splácania záväzkov 251,4693,90635,54543,00137,82
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 44,5415,42124,1126,5468,85
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 89,6717,18526,93131,250,0000
EBIT v minulom roku -5 9353 3863 2577 494-6 965
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 998-5 9353 3863 2579 330
EBITDA 18 548-5 1984 9213 77211 113
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 18 548-5 1984 9213 77211 113
Finančná páka -2,10-1,17-2,70-1,87-1,65
Finančné účty 5 2845 0675 2821 6691 825
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,47530,85640,37070,53590,6047
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,4753-0,8564-0,3707-0,5359-0,6047
Hrubá marža 0,53740,36970,48500,58940,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 17 999-5 7853 3863 25710 559
Krátkodobé pohľadávky 64 80846 31081 85185 18185 429
Krátkodobé záväzky 8 6574 14831 4814 89015 599
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00005 557
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,00002,00
Náklady na predaný tovar 32 81361 89236 04327 60841 311
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 56616 12418 0803 28715 600
Obežný majetok 70 09251 377108 65086 85089 640
Obrat aktív 0,90171,640,79200,77420,9226
Obrat obežného majetku 1,011,910,85210,77420,9226
Osobné náklady 18 80525 26551 53535 8520,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 549,00587,001 535515,00554,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 3 087732,00833,001 1820,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 14 093-8 0682 3852 4289 328
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,49320,69610,91150,90460,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 3,032,253,1312,061,00
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,031,441,101,110,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 2,031,441,101,110,0000
Pohľadávky z obchodného styku 64 30846 31081 76183 99984 000
Pohotová likvidita II. stupeň 9,0914,473,0317,765,59
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 172,34-239,0711,99-52,7729,70
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000912,50
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,481,861,371,541,60
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,10-2,17-3,70-2,87-2,65
Pridaná hodnota 38 12636 29656 53739 63441 389
Rýchla likvidita I. stupeň 0,61041,220,16780,34130,1170
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,26-21,4432,5635,3712,94
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,26-21,4432,5635,3712,94
Služby 18 65143 49236 88621 19722 594
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 78 67360 021116 88986 85089 640
Spotreba materiálu… 1 5962 2765 0773 1243 117
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 70 93998 18892 58067 24282 700
Tržby z predaja tovaru 11 68330 18832 5803 2870,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 59 25668 00060 00063 95582 700
Účtovný cash flow 217,00-215,003 613-882,001 825
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,00004 665
Vlastné imanie -37 397-51 400-43 332-46 547-54 205
Všetky záväzky 116 070111 421160 221133 397143 845
Výsledok hospodárenia 18 548-5 1984 9213 77211 113
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 548-5 1984 9213 77211 113
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 14 093-8 0682 3852 4289 328
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 0682 3852 4285 231-6 965
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 998-5 9353 3863 25710 563
Záväzky 116 070111 421160 221133 397143 845
Záväzky z obchodného styku 3 087759,0026 1011 1820,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000027,0025 2680,00000,0000
Zisk pred zdanením 17 998-5 9353 3863 25710 563
Zmena EBIT -3,03-1,751,040,4346-1,34
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,000024 0000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,000024 0000,00000,0000