International House Bratislava, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 498 365403 054386 457246 268191 320
Bežná likvidita III. stupeň 1,641,581,291,121,36
Časové rozlíšenie aktív 4 4661 2331 1624 2661 664
Časové rozlíšenie pasív 94 24587 72059 88059 57342 616
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0702-0,23890,0767-0,1535-1,96
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,08860,1959-0,03490,08631,46
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,87841,682,361,941,49
Celkové tržby 2 312 1112 117 5651 645 458892 0230,0000
Celkový dlh 188 984197 519229 340123 10489 034
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -158 175-143 080-114 934-126 470-116 706
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 158 175143 080114 934126 470116 706
Čistý cash flow 15 09528 146-7 4599 764116 706
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 236 318112 10885 65760 27057 442
Čistý zisk 184 27686 95566 37743 92157 442
Čistý zisk v minulom roku 86 95566 37772 68757 44252 661
Cudzie zdroje -215 136-117 815-97 237-63 591-59 670
Daň z príjmov 52 04225 15319 28016 3490,0000
Daň z príjmov v minulom roku 25 15319 28022 53319 0100,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 52 04225 15319 28016 3490,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 43,5438,5852,7326,5620,93
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,5338,5752,6725,7719,61
Doba obratu aktív 80,2370,6586,70104,6283,41
Doba obratu pohľadávok 43,5438,5852,7326,5620,93
Doba obratu zásob 2,591,843,434,7810,47
Doba splácania záväzkov 1 7992 4665 8055 95255,25
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 27,4325,1847,8948,0934,90
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 1291 7013 2592 2690,0000
EBIT v minulom roku 112 10885 65795 22076 45252 661
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 236 318112 10885 65760 27057 442
EBITDA 273 890151 957135 557117 02793 597
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 273 890151 957135 557117 02793 597
Finančná páka 2,323,423,973,873,21
Finančné účty 158 175143 080114 934126 470116 706
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 272 691165 347130 169112 81891 210
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,34190,35640,55240,45970,4184
Krátkodobé pohľadávky 270 460220 094235 02262 51248 009
Krátkodobé záväzky 170 388143 668213 460113 19780 057
Krytie dlhovej služby 2,911,732,261,962,20
Materiál 245,00107,00126,0091,00137,00
Náklady na predaný tovar 1 782 5051 625 0061 263 597577 968528 909
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 34 57521 26813 4226 9424 776
Neobežný majetok 65 01938 54035 21352 92924 804
Obežný majetok 428 880363 281350 082189 073164 852
Obrat aktív 4,555,174,213,494,38
Obrat neobežného majetku 34,8754,0346,2016,2333,75
Obrat obežného majetku 5,295,734,654,545,08
Obrat zásob 141,12198,77106,5276,2934,86
Odpisy 36 11444 42644 49652 39814 635
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 05722 21322 24826 19914 635
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 18 05722 21322 24826 1990,0000
Osobné náklady 248 051343 652258 495213 1840,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1994 0945 3884 2092 387
Ostatné záväzky z obchodného styku 106 97199 099119 8540,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 220 390131 381110 87396 31972 077
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,85660,73810,68260,69070,9627
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,58480,35550,26230,32280,3863
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,010,65310,75720,82000,8368
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,31740,35500,29740,51350,6100
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,51170,75140,71140,75800,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 14,0221,5027,0740,510,5830
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,951,331,411,320,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,711,181,201,0621,07
Pohľadávky z obchodného styku 270 410220 044234 79260 65644 987
Pohotová likvidita II. stupeň 1,641,571,281,121,36
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -14,25-4,1913,04-6,51-0,5113
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,37920,49010,59340,49990,4654
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,87841,682,361,941,49
Pridaná hodnota 484 748457 321363 349281 250308 348
Primárna platobná neschopnosť 0,39560,45040,51050,71140,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,85660,73810,68260,69070,9627
Rýchla likvidita I. stupeň 0,59770,61840,42050,73200,9514
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,69001,301,691,050,9512
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,69001,301,691,050,9512
Služby 1 721 7371 580 2711 210 009540 477478 361
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 498 365403 054386 457246 268191 320
Spotreba materiálu… 26 19323 46740 16630 54945 772
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 267 2532 091 0691 626 946859 218837 257
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00008 7420,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 12 18512 24715 6847 8095 067
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 255 0682 070 0801 611 262851 409832 190
Účtovný cash flow 15 09528 146-7 4599 764116 706
Vlastné imanie 215 136117 81597 23763 59159 670
Všetky záväzky 188 984197 519229 340123 10489 034
Výnosy budúcich období dlhodobé 94 24587 72059 88059 57342 616
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,85660,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 237 776116 27391 06164 62978 962
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 237 776116 27391 06164 62978 962
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 184 27686 95566 37743 92157 442
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 86 95566 37772 68757 44252 661
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 236 318112 10885 65760 27076 452
Zásoby 245,00107,00126,0091,00137,00
Záväzky 188 984197 519229 340123 10489 034
Záväzky z obchodného styku 106 97199 099119 85443 1510,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,000043 1510,0000
Zisk pred zdanením 236 318112 10885 65760 27076 452
Zmena EBIT 2,111,310,89960,78831,09
Účtovné závierky