International House Bratislava, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201520142012
Aktíva 403 054386 457246 268191 3200,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,581,291,121,360,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 2331 1624 2661 6640,0000
Časové rozlíšenie pasív 87 72059 88059 57342 6160,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,23890,0767-0,1535-1,960,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1959-0,03490,08631,460,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,682,361,941,490,0000
Celkové tržby 2 117 5651 645 458892 0230,00000,0000
Celkový dlh 197 519229 340123 10489 0340,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -143 080-114 934-126 470-116 7060,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 143 080114 934126 470116 7060,0000
Čistý cash flow 28 146-7 4599 764116 7060,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 112 10885 65760 27057 4420,0000
Čistý zisk 86 95566 37743 92157 4420,0000
Čistý zisk v minulom roku 66 37772 68757 44252 6610,0000
Cudzie zdroje -117 815-97 237-63 591-59 6700,0000
Daň z príjmov 25 15319 28016 3490,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 19 28022 53319 0100,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 25 15319 28016 3490,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 38,5852,7326,5620,930,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 38,5752,6725,7719,610,0000
Doba obratu aktív 70,6586,70104,6283,410,0000
Doba obratu pohľadávok 38,5852,7326,5620,930,0000
Doba obratu zásob 1,843,434,7810,470,0000
Doba splácania záväzkov 2 4665 8055 95255,250,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 25,1847,8948,0934,900,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 7013 2592 2690,00000,0000
EBIT v minulom roku 85 65795 22076 45252 6610,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 112 10885 65760 27057 4420,0000
EBITDA 151 957135 557117 02793 5970,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 151 957135 557117 02793 5970,0000
Finančná páka 3,423,973,873,210,0000
Finančné účty 143 080114 934126 470116 7060,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 165 347130 169112 81891 2100,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,35640,55240,45970,41840,0000
Krátkodobé pohľadávky 220 094235 02262 51248 0090,0000
Krátkodobé záväzky 143 668213 460113 19780 0570,0000
Krytie dlhovej služby 1,732,261,962,200,0000
Materiál 107,00126,0091,00137,000,0000
Náklady na predaný tovar 1 625 0061 263 597577 968528 9090,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 21 26813 4226 9424 7760,0000
Neobežný majetok 38 54035 21352 92924 8040,0000
Obežný majetok 363 281350 082189 073164 8520,0000
Obrat aktív 5,174,213,494,380,0000
Obrat neobežného majetku 54,0346,2016,2333,750,0000
Obrat obežného majetku 5,734,654,545,080,0000
Obrat zásob 198,77106,5276,2934,860,0000
Odpisy 44 42644 49652 39814 6350,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22 21322 24826 19914 6350,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 21322 24826 1990,00000,0000
Osobné náklady 343 652258 495213 1840,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 0945 3884 2092 3870,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 99 099119 8540,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 131 381110 87396 31972 0770,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,73810,68260,69070,96270,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,65310,75720,82000,83680,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,35500,29740,51350,61000,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,75140,71140,75800,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 21,5027,0740,510,58300,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,331,411,320,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,181,201,0621,070,0000
Pohľadávky z obchodného styku 220 044234 79260 65644 9870,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,571,281,121,360,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,1913,04-6,51-0,51130,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,49010,59340,49990,46540,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,682,361,941,490,0000
Pridaná hodnota 457 321363 349281 250308 3480,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,45040,51050,71140,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,73810,68260,69070,96270,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,61840,42050,73200,95140,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,301,691,050,95120,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,301,691,050,95120,0000
Služby 1 580 2711 210 009540 477478 3610,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 403 054386 457246 268191 3200,0000
Spotreba materiálu… 23 46740 16630 54945 7720,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 091 0691 626 946859 218837 2570,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 8 7420,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 12 24715 6847 8095 0670,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 070 0801 611 262851 409832 1900,0000
Účtovný cash flow 28 146-7 4599 764116 7060,0000
Vlastné imanie 117 81597 23763 59159 6700,0000
Všetky záväzky 197 519229 340123 10489 0340,0000
Výnosy budúcich období dlhodobé 87 72059 88059 57342 6160,0000
Výsledok hospodárenia 116 27391 06164 62978 9620,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 116 27391 06164 62978 9620,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 86 95566 37743 92157 4420,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 66 37772 68757 44252 6610,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 112 10885 65760 27076 4520,0000
Zásoby 107,00126,0091,00137,000,0000
Záväzky 197 519229 340123 10489 0340,0000
Záväzky z obchodného styku 99 099119 85443 1510,00000,0000
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,000043 1510,00000,0000
Zisk pred zdanením 112 10885 65760 27076 4520,0000
Zmena EBIT 1,310,89960,78831,090,0000