2 RAD technik, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 14 05611 47811 36810 9078 367
Bankové úvery 6 5320,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,24470,29340,18462,111,77
Bežné bankové úvery 6 5320,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,69991,050,3528-0,4514-0,1370
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,34380,23790,07511,340,1052
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,53-4,43-4,700,33601,30
Celkové tržby 26 7729 07111 00026 8610,0000
Celkový dlh 18 04114 82614 4412 7434 733
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 743-3 527-1 084-3 685-498,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 7893 5271 0843 685498,00
Čistý cash flow 2 7893 5271 0843 685498,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 150,00-275,00-2 4658 7722 219
Čistý zisk -638,00-275,00-3 4257 8122 219
Čistý zisk v minulom roku -275,00-3 4252 259-1 063-3 819
Cudzie zdroje 3 9853 3483 073-8 164-3 634
Daň z príjmov 258,000,0000960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 258,000,0000960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,568,7332,3920,36152,47
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1,542,050,000020,36152,47
Doba obratu aktív 191,63461,85377,21148,21229,48
Doba obratu pohľadávok 2,568,7332,3920,36152,47
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000156,79
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 110,60596,57479,1837,27129,81
EBIT v minulom roku -275,00-2 4653 219-103,00-3 819
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 150,00-275,00-2 4658 7722 219
EBITDA 2 8751 386-2 3749 6032 290
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 8751 386-2 3749 6032 290
Efektívna daňová sadzba -0,67890,0000-0,38950,10940,0000
Finančná páka -3,53-3,43-3,701,342,30
Finančné účty 2 7893 5271 0843 685498,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,28350,29170,2703-0,7485-0,4343
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,2835-0,2917-0,27030,74850,4343
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 5671 298-2 4659 5182 219
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,57711,291,270,25150,5657
Krátkodobé pohľadávky 188,00217,00976,001 4985 559
Krátkodobé záväzky 8 11214 82614 4412 7434 733
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 8354 305910,00660,000,0000
Krytie dlhovej služby 5,420,00000,00000,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,00001 704
Nákladové úroky 530,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 23 6177 68513 37417 25811 018
Neobežný majetok 10 4737 1288 7025 1180,0000
Obežný majetok 3 5834 3502 6665 7898 367
Obrat aktív 1,900,79030,96762,461,59
Obrat neobežného majetku 2,561,271,265,250,0000
Obrat obežného majetku 7,472,094,134,641,59
Odpisy 2 4131 5730,0000732,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 4131 5730,0000732,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 308,0088,0091,0085,0071,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 7751 298-3 4258 5442 219
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,25050,08211,110,95690,6106
Podiel EBIT k aktívam 0,0107-0,0240-0,21680,80430,2652
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0107-0,0240-0,21680,80430,2652
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,02520,08210,80211,070,6106
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,310,88110,000013,120,0000
Pohľadávky z obchodného styku 113,0051,000,00001 4985 559
Pohotová likvidita II. stupeň 0,20330,25250,14261,891,28
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,430,94922,83-2,22-7,30
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,260,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,281,291,270,25150,5657
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,53-4,43-4,700,33601,30
Pridaná hodnota 3 1551 386-2 3749 6032 290
Primárna platobná neschopnosť 16,2484,410,00000,44060,0000
Rentabilita aktív, ROA -0,0454-0,0240-0,30130,71620,2652
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,16010,08211,110,95690,6106
Rýchla likvidita I. stupeň 0,19050,23790,07511,340,1052
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 6,2810,70-6,080,28562,07
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 6,2810,70-6,080,28562,07
Služby 9 5484 5778 41612 6845 581
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 05611 47811 36810 9078 367
Spotreba materiálu… 14 0693 1084 9584 5745 437
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 6 5320,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 26 7729 07111 00026 86113 308
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 26 7729 07111 00026 86113 308
Účtovný cash flow 2 7893 5271 0843 685498,00
Úročený dlh 6 5320,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -3 985-3 348-3 0738 1643 634
Všetky záväzky 18 04114 82614 4412 7434 733
Výsledok hospodárenia 462,00-187,00-2 3748 8712 290
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 462,00-187,00-2 3748 8712 290
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -638,00-275,00-3 4257 8122 219
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -275,00-3 4252 259-1 063-3 819
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -380,00-275,00-2 4658 7722 219
Zásoby 606,00606,00606,00606,002 310
Záväzky 18 04114 82614 4412 7434 733
Záväzky z obchodného styku 1 8354 305910,00660,000,0000
Zisk pred zdanením -380,00-275,00-2 4658 7722 219
Zmena EBIT -0,54550,1116-0,7658-85,17-0,5810