WEON group, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 5 697 9666 714 5227 070 60913 571 44418 657 537
Časové rozlíšenie aktív 0,000013,00168,00161,008 588
Časové rozlíšenie pasív 0,0000220,000,000010,001 838
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0001-0,0004-0,03650,56710,0042
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,993,469,71-384,86-9,49
Celkové tržby 4 2151 212 294650 226469 8660,0000
Celkový dlh 4 984 4375 207 9886 410 47713 606 78920 854 043
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -45 555-45 493-44 912-20 823-9 183
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,13780,57230,9042-0,73720,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 45 55545 49344 91220 8239 183
Čistý cash flow 62,00581,0024 08920 0519 183
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 581,00696 679590 838-345 373-393 365
Čistý zisk 581,00693 799587 958-346 389-544 854
Čistý zisk v minulom roku 693 799587 958-346 389558 574-300 835
Cudzie zdroje -713 529-1 506 314-660 13235 3552 198 344
Daň z príjmov 0,00002 8802 880960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 880960,002 8810,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 880960,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 1 563 4792 561 9262 574 7956 399 34013 672 781
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000018,855,98477,67
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,000018,225,70468,23
Doba obratu aktív 0,00000,00004 31859 195157 213
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00001 59127 918115 688
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00002 260
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,0000404,672 9219 107
EBIT v minulom roku 696 679590 838-345 373735 292-134 422
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 581,00696 679590 838-345 373-393 365
EBITDA 4 597-80 801587 921166 447-217 113
EBITDA marža 1,09-0,06670,90420,35420,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 597-80 801587 921166 447-217 113
Finančná páka 7,994,4610,71-383,86-8,49
Finančné účty 45 55545 49344 91220 8239 183
Hrubá marža -0,1376-0,07720,8811-0,03820,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 3832 313 976598 389302 684-223 193
Krátkodobé pohľadávky 327,0016 58530 8601 37056 688
Krátkodobé záväzky 637 802645 025662 635669 6501 080 735
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00002 972-1,43
Materiál 0,00000,00000,00000,000014,00
Nákladové úroky 0,00000,00000,000056,00151 489
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,000056,00173 837166 413
Náklady na predaný tovar 580,0093 56024 752101 627174 566
Neobežný majetok 4 088 6054 090 5054 419 8747 149 7504 910 283
Obežný majetok 1 609 3612 624 0042 650 5676 421 53313 738 666
Odpisy 3 8022 8560,000011 67287 698
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 9011 4280,00005 83687 698
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 9011 4280,00005 8360,0000
Osobné náklady 0,00000,00000,0000934,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 214,005 223202,00495,006 080
Ostatné záväzky z obchodného styku 637 802642 145658 075664 7960,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 4 383696 655587 958-334 717-457 156
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00080,46060,89079,800,2478
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-0,7519
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,00000,00000,0000-19,210,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,1526-32,760,0000-1,42-1,50
Pohľadávky z obchodného styku 218,00301,0029 8411 30755 568
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11 509-2 593-27,401,76239,39
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000358,050,0606
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,87480,77560,90661,001,12
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,993,469,71-384,86-9,49
Pridaná hodnota -580,00-93 560572 925-17 945-131 249
Primárna platobná neschopnosť 2 9262 13322,05508,640,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00080,46060,89079,800,2478
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1 084-64,4510,9081,75-96,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1 084-64,4510,9081,75-96,05
Služby 568,0093 38524 60297 528154 657
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 697 9666 714 5227 070 60913 571 44418 657 537
Spotreba materiálu… 12,00175,00150,004 09919 909
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00001 200 000603 012177 82843 317
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,000025 7800,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00001 200 0005 33568 3660,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,0000597 67783 68243 317
Účtovný cash flow 62,00581,0024 08920 0519 183
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-6 167-2,60
Vlastné imanie 713 5291 506 314660 132-35 355-2 198 344
Všetky záväzky 4 984 4375 207 9886 410 47713 606 78920 854 043
Výsledok hospodárenia 795,00696 902591 040-318 365-446 897
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 795,00696 902591 040-318 365-446 897
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 581,00693 799587 958-346 389-544 854
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 693 799587 958-346 389558 574-300 835
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 581,00696 679590 838-345 429-544 852
Zásoby 0,00000,00000,00000,000014,00
Záväzky 4 984 4375 207 9886 410 47713 606 78920 854 043
Záväzky z obchodného styku 637 802642 145658 075664 7960,0000
Zisk pred zdanením 581,00696 679590 838-345 429-544 852
Zmena EBIT 0,00081,18-1,71-0,46972,93
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000419 4412 216541 506142 086