HYPERMEDIA GROUP a. s., v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201320122011
Aktíva 78 71638 5160,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,5643,470,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6789-0,91420,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,0638,830,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,63940,02350,00000,00000,0000
Celkové tržby 35 0000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 30 700886,000,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -32 600-34 4000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 32 60034 4000,00000,00000,0000
Čistý cash flow 32 60034 4000,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 13 0003 4300,00000,00000,0000
Čistý zisk 10 3863 4300,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 3 4301 000,000,00000,00000,0000
Cudzie zdroje -48 016-37 6300,00000,00000,0000
Daň z príjmov 2 6140,00000,00000,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 6140,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 480,92438,000,00000,00000,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 480,92438,000,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 820,904 0990,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 480,92438,000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 509,340,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 320,1694,280,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 408,140,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 3 4301 000,000,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 13 0003 4300,00000,00000,0000
EBITDA 13 0003 4300,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 13 0003 4300,00000,00000,0000
Finančná páka 1,641,020,00000,00000,0000
Finančné účty 32 60034 4000,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6100-0,97700,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,61000,97700,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 13 0003 4300,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 46 1164 1160,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 30 700886,000,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 24 6000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 22 0000,00000,00000,00000,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 22 0000,00000,00000,00000,0000
Obežný majetok 78 71638 5160,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 10 3863 4300,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,41410,89310,00000,00000,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,93140,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,59090,00000,00000,00000,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,931410,030,00000,00000,0000
Pohľadávky z obchodného styku 46 1164 1160,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,5643,470,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,47-1,090,00000,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,63940,02350,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 13 0003 4300,00000,00000,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,53340,00000,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,0638,830,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,360,25830,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,360,25830,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 78 71638 5160,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 35 0003 4300,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 35 0000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00003 4300,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 32 60034 4000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 48 01637 6300,00000,00000,0000
Všetky záväzky 30 700886,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 13 0003 4300,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 0003 4300,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 3863 4300,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 4301 000,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 0003 4300,00000,00000,0000
Záväzky 30 700886,000,00000,00000,0000
Záväzky z obchodného styku 24 6000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 13 0003 4300,00000,00000,0000
Zmena EBIT 3,793,430,00000,00000,0000