Slovenská konsolidačná, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 52 752 11651 663 59950 936 81155 492 43055 587 114
Bežná likvidita III. stupeň 44,6547,2340,4455,3257,54
Časové rozlíšenie aktív 61 94118 47412 06611 99815 472
Časové rozlíšenie pasív 329,00314,00363,91199,85163,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0438-0,0389-0,0325-0,0658-2,04
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,87370,78930,56571,4445,28
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,291,371,381,571,68
Celkové tržby 10 563 28610 539 23710 515 29011 008 2630,0000
Celkový dlh 29 671 69029 891 87429 504 27433 924 55034 830 949
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -51 414 645-50 404 310-49 558 236-48 861 416-42 345 002
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 51 414 64550 404 31049 558 23648 861 41642 345 002
Čistý cash flow 1 010 335846 074696 8211 418 90142 345 002
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 211 2341 627 6252 350 5702 458 6141 670 754
Čistý zisk 3 209 8171 623 3612 346 3392 454 3621 670 754
Čistý zisk v minulom roku 1 623 3612 346 3392 454 3622 859 9481 343 522
Cudzie zdroje -23 080 097-21 771 411-21 432 173-21 567 680-20 756 002
Daň z príjmov 1 4174 2644 2314 2510,0000
Daň z príjmov v minulom roku 4 2644 2314 25110 5230,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 4174 2644 2314 2510,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00000,00000,0000666 960
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 80,55452,51698,5145 64690 396
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 63,06346,47441,8745 10085 470
Doba obratu aktív 24 476106 356138 140451 672438 583
Doba obratu pohľadávok 80,55452,51698,5145 64695 659
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000654,08
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 536,532 2073 3408 0147 379
EBIT v minulom roku 1 627 6252 350 5702 458 6142 870 4711 343 522
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 211 2341 627 6252 350 5702 458 6141 670 754
EBITDA 3 791 0753 134 9702 755 1732 801 5861 848 281
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 791 0753 134 9702 755 1732 801 5861 848 281
Finančná páka 2,292,372,382,572,68
Finančné účty 51 414 64550 404 31049 558 23648 861 41642 345 002
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 786 5452 113 4072 749 9802 797 9971 843 889
Krátkodobé pohľadávky 173 613219 810257 5625 608 13311 457 060
Krátkodobé záväzky 1 156 3851 071 8691 231 746984 563935 186
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,000035 019 8210,0000
Náklady na predaný tovar 665 300629 732689 218514 623521 864
Neobežný majetok 1 101 9171 021 0051 108 9471 010 8831 102 620
Obežný majetok 51 588 25850 624 12049 815 79854 469 54854 469 022
Obrat neobežného majetku 0,71390,17370,12140,04440,0420
Odpisy 582 510491 952405 930346 086233 786
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 291 255245 976202 965173 043233 786
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 291 255245 976202 965173 0430,0000
Osobné náklady 6 316 2026 115 7256 937 0836 066 0580,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 5301 067 5735 1924 1434 392
Ostatné záväzky z obchodného styku 109 53557 01291 35362 8640,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 792 3272 115 3132 752 2682 800 4481 904 540
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,97460,97560,97290,88050,7618
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 52,03-13,52-12,51-12,910,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-0,9114
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,0176-0,0685-0,0755-0,0733-2,03
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,284,775,1831,64915,35
Pohľadávky z obchodného styku 135 923168 301162 9335 541 02010 832 668
Pohotová likvidita II. stupeň 44,6547,2340,4455,3257,54
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -22,84-25,73-30,76-15,20-0,4902
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,000017 736 2590,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,56250,57860,57920,61130,6266
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,291,371,381,571,68
Pridaná hodnota 121 385-452 430-554 631-469 779-475 603
Primárna platobná neschopnosť 0,80590,33880,56070,01130,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 44,4547,0140,2249,6245,27
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,839,5310,7112,1118,85
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,839,5310,7112,1118,85
Služby 550 415512 798502 057393 733374 251
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 52 752 11651 663 59950 936 81155 492 43055 587 114
Spotreba materiálu… 114 885116 934187 161120 890147 613
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 786 685200 307134 58745 12146 261
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000023 0050,0000277,450,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 786 685177 302134 58744 84446 261
Účtovný cash flow 1 010 335846 074696 8211 418 90142 345 002
Úrokové krytie 0,00000,00000,000030 732 6690,0000
Vlastné imanie 23 080 09721 771 41121 432 17321 567 68020 756 002
Všetky záväzky 29 671 69029 891 87429 504 27433 924 55034 830 949
Výsledok hospodárenia 3 208 5652 666 0232 349 2432 455 7781 614 495
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 208 5652 666 0232 349 2432 455 7781 614 495
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 209 8171 623 3612 346 3392 454 3621 670 754
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 623 3612 346 3392 454 3622 859 9481 343 522
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 211 2341 627 6252 350 5702 458 6131 673 059
Záväzky 29 671 69029 891 87429 504 27433 924 55034 830 949
Záväzky z obchodného styku 109 53557 01291 35362 8640,0000
Zisk pred zdanením 3 211 2341 627 6252 350 5702 458 6131 673 059
Zmena EBIT 1,970,69240,95610,85651,24
Účtovné závierky