CIS Slovakia, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 971 015944 955493 044575 178736 160
Bežná likvidita III. stupeň 1,091,040,95590,97061,05
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,5231-1,852,782,84-3,81
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 12,2827,47-18,27-23,4424,94
Celkové tržby 1 669 108778 245391 157386 746659 601
Celkový dlh 1 822 588911 759521 593600 811707 786
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -77 638-61 270-79 248-72 864-108 230
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 77 63861 27079 24872 864108 230
Čistý cash flow 77 63861 27079 24872 864108 230
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 137 29278 794-1 956-50 43416 366
Čistý zisk 116 23161 745-2 916-51 3946 554
Čistý zisk v minulom roku 61 745-2 916-51 3946 5542,00
Cudzie zdroje -148 427-33 19628 54925 633-28 374
Daň z príjmov 21 06117 049960,00960,009 790
Daň z príjmov v minulom roku 17 049960,00960,009 7905 377
Daň z príjmov z bežnej činnosti 21 06117 049960,00960,009 790
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 411,22407,73374,92442,12334,87
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 411,11407,57372,80432,28334,59
Doba obratu aktív 431,02443,19460,07542,84407,37
Doba obratu pohľadávok 411,22407,73374,92442,12334,87
Doba obratu zásob 3,358,3014,4940,3915,17
Doba splácania záväzkov 470,43525,48622,40707,03469,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 397,19425,29481,31559,30389,67
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 463,29506,63617,32706,81461,27
EBIT v minulom roku 78 794-1 956-50 43416 3665 799
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 137 29278 794-1 956-50 43416 366
EBITDA 137 59579 154-1 742-50 13316 638
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 137 59579 154-1 742-50 13316 638
Efektívna daňová sadzba 0,15340,2164-0,4908-0,01900,5990
Finančná páka 13,2828,47-17,27-22,4425,94
Finančné účty 77 63861 27079 24872 864108 230
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 137 38878 869-1 907-50 32716 424
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,92150,95961,051,030,9566
Krátkodobé pohľadávky 1 880 461869 356401 788468 456605 160
Krátkodobé záväzky 1 816 324906 791515 803592 625704 180
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 788 761874 266511 590592 441692 162
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,0000756,27
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000022,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000022,00420,00
Náklady na predaný tovar 1 484 184691 101356 417367 289588 844
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 409 274629 860302 486305 940547 698
Obežný majetok 1 971 015944 955493 044575 178736 160
Obrat aktív 0,84680,82360,79340,67240,8960
Obrat obežného majetku 0,84680,82360,79340,67240,8960
Obrat zásob 109,1143,9625,199,0424,05
Osobné náklady 38 53332 23448 05950 51925 882
Ostatné náklady na finančnú činnosť 207,00285,00165,00194,00214,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 116 23161 745-2 916-51 3946 554
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,78311,860,10212,000,2310
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,88752,060,08592,890,5118
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,20840,36991,382,600,3658
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 4,802,700,72290,38512,73
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,802,700,72290,38512,73
Pohľadávky z obchodného styku 1 879 968869 017399 521458 039604 649
Pohotová likvidita II. stupeň 1,081,030,93260,91341,01
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,91-0,54180,36020,3518-0,2622
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00004 920
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92470,96491,061,040,9615
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 12,2827,47-18,27-23,4424,94
Pridaná hodnota 184 92387 14034 74019 45770 757
Primárna platobná neschopnosť 0,95151,011,281,291,14
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,78311,860,10212,000,2310
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,2511,52-299,42-11,9842,54
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,2511,52-299,42-11,9842,54
Služby 68 31457 34351 91057 75139 113
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 971 015944 955493 044575 178736 160
Spotreba materiálu… 6 5963 8982 0213 5982 033
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 669 107778 241391 157386 746659 601
Tržby z predaja tovaru 1 591 028684 533379 744374 494654 619
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 78 07993 70811 41312 2524 982
Účtovný cash flow 77 63861 27079 24872 864108 230
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000743,91
Vlastné imanie 148 42733 196-28 549-25 63328 374
Všetky záväzky 1 822 588911 759521 593600 811707 786
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,78310,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 137 59579 154-1 742-50 13316 638
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 137 59579 154-1 742-50 13316 638
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 116 23161 745-2 916-51 3946 554
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 61 745-2 916-51 3946 5542,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 137 29278 794-1 956-50 43416 344
Zásoby 12 91614 32912 00833 85822 770
Záväzky 1 822 588911 759521 593600 811707 786
Záväzky z obchodného styku 1 788 761874 266511 590592 441692 162
Zisk pred zdanením 137 29278 794-1 956-50 43416 344
Zmena EBIT 1,74-40,280,0388-3,082,82