DOMOV Slovakia, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 110 2792 930 3571 868 9201 788 6712 122 946
Bankové úvery 114 265400 0070,000041 1810,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,85420,98380,65930,73681,04
Bežné bankové úvery 114 265400 0070,000041 1810,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 7842 225484,00547,00716,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3854-0,2398-1,700,2236-0,0288
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,606,5828,239,806,22
Celkové tržby 2 630 9705 814 2641 032 7371 308 5051 696 415
Celkový dlh 1 651 2522 543 9311 804 9721 623 1121 828 972
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 479 601608 295690 138901 177880 407
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 953203 850111 17943 85580 879
Čistý cash flow -176 89792 671108 505-37 0248 474
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 90 319291 185-78 84714 30726 194
Čistý zisk 72 601212 478-101 611-20 4159 136
Čistý zisk v minulom roku 212 478-101 611-20 4159 136-12 712
Cudzie zdroje -459 027-386 426-63 948-165 559-293 974
Daň z príjmov 1 61962 0992 88013 9522 880
Daň z príjmov v minulom roku 62 0992 88013 9522 8802 881
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 61962 0992 88013 9522 880
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 106,83113,63161,37151,21260,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 87,77118,25147,44102,2398,07
Doba obratu aktív 293,23199,53661,89498,94457,76
Doba obratu pohľadávok 106,83113,63161,37151,21260,18
Doba obratu zásob 805 04713 1550,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 1 519 74037 5290,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 156,21115,68341,60184,40184,50
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 174 19431 0550,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 291 185-78 84714 30726 1941 521
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 90 319291 185-78 84714 30726 194
EBITDA 140 005406 346-56 32623 94728 146
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 140 005406 346-56 32623 94728 146
Efektívna daňová sadzba 0,02180,2262-0,0292-2,160,2397
Finančná páka 4,607,5829,2310,807,22
Finančné účty 26 953203 850111 17943 85580 879
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 137 6631 283 090-55 25521 00427 381
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,53270,57980,51610,36960,4030
Krátkodobé finančné výpomoci 392 289412 138801 317903 851961 286
Krátkodobé pohľadávky 768 8111 668 829455 660542 0771 206 644
Krátkodobé záväzky 1 124 1911 698 899964 548661 067855 638
Krytie dlhovej služby 8,7024,47-2,831,151,99
Materiál 0,00000,00001 4371 4377 917
Nákladové úroky 16 09916 60819 88420 77014 178
Nákladové úroky v minulom roku 16 60819 88420 77014 17811 352
Náklady na predaný tovar 2 237 9454 716 014886 927977 0081 546 152
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 270,0016 5230,00000,00000,0000
Neobežný majetok 717 217459 939704 646605 241231 276
Obežný majetok 1 391 2782 468 1931 163 7901 182 8831 890 954
Obrat aktív 1,241,830,55150,73160,7974
Obrat neobežného majetku 3,6611,651,462,167,32
Obrat obežného majetku 1,892,170,88561,110,8952
Odpisy 41 93631 24218 9547 5865 852
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 96815 6219 4773 7932 926
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 20 96815 6219 4773 7932 926
Osobné náklady 262 163258 099201 208165 959119 625
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 43411 4942 5972 9434 765
Ostatné záväzky z obchodného styku 868 5821 405 822723 434434 768598 819
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 114 537243 720-82 657-12 82914 988
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,67420,40051,400,50060,8160
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1 44039,010,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,482,500,71422,001,23
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,282,230,65271,911,17
Pohľadávky z obchodného styku 631 6751 736 627416 326366 471454 833
Pohotová likvidita II. stupeň 0,48910,74670,32130,36520,7090
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,59-4,17-0,58944,47-34,69
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -10,995,585,46-1,780,5977
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,24000,27710,42880,52830,4528
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,78250,86810,96580,90740,8615
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,606,5828,239,806,22
Pridaná hodnota 388 869644 501143 698331 495146 601
Primárna platobná neschopnosť 1,380,80951,741,191,32
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,15820,5499-1,59-0,12330,0311
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,796,26-32,0567,7864,98
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,796,26-32,0567,7864,98
Služby 1 992 4534 376 944745 971830 3671 295 337
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 110 2792 930 3571 868 9201 788 6712 122 946
Spotreba materiálu… 245 222322 547140 956146 641250 815
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 506 554812 145801 317945 032961 286
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 630 3605 804 6341 032 4591 308 5031 694 753
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 546444 1191 8340,00002 000
Tržby z predaja tovaru 185,0016 5220,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 626 6295 343 9931 030 6251 308 5031 692 753
Účtovný cash flow -176 89792 671108 505-37 0248 474
Úročený dlh 506 554812 145801 317945 032961 286
Úrokové krytie 5,6117,53-3,970,68881,85
Vlastné imanie 459 027386 42663 948165 559293 974
Všetky záväzky 1 651 2522 543 9311 804 9721 623 1121 828 972
Výsledok hospodárenia 99 507302 458-73 44616 36120 684
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 99 507302 458-73 44616 36120 684
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 72 601212 478-101 611-20 4159 136
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 212 478-101 611-20 4159 136-12 712
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 74 220274 577-98 731-6 46312 016
Zásoby 595 514595 514596 951596 951603 431
Záväzky 1 651 2522 543 9311 804 9721 623 1121 828 972
Záväzky z obchodného styku 868 5821 405 822723 434434 768598 819
Zisk pred zdanením 74 220274 577-98 731-6 46312 016
Zmena EBIT 0,3102-3,69-5,510,546217,22
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2 108516 7650,00000,00003 610