Aronnax, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 38 64932 55230 15422 01020 359
Bežná likvidita III. stupeň 1,191,031,011,031,17
Časové rozlíšenie aktív 83,0070,001 0381 174352,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,30-1,11-0,29602,64-2,07
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,6914,7016,047,995,83
Celkové tržby 49 23245 18147 62838 77959 968
Celkový dlh 31 85230 47928 38419 56317 379
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -12 644-3 788-1 484-960,00-7 421
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 12 6443 7881 484960,007 421
Čistý cash flow 8 8562 304524,00-6 4616 173
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 5 684343,00302,00434,00-982,00
Čistý zisk 4 724303,00-677,00-534,00-1 971
Čistý zisk v minulom roku 303,00-677,00-534,00-1 971826,00
Cudzie zdroje -6 797-2 073-1 770-2 447-2 980
Daň z príjmov 960,0040,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 40,00960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 960,0040,00960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,5030,6728,0913,4510,24
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,5030,6720,6813,4510,24
Doba obratu aktív 286,59262,98231,09207,28123,92
Doba obratu pohľadávok 16,5030,6728,0913,4510,24
Doba obratu zásob 6 14611 1111 8631 9011 179
Doba splácania záväzkov 8 54914 2632 3542 2421 880
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 236,19246,23217,52184,23105,78
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 203,97173,6126,9566,7081,54
EBIT v minulom roku 343,00302,00434,00-982,001 959
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 5 684343,00302,00434,00-982,00
EBITDA 6 5621 1801 0881 128-867,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 5621 1801 0881 128-867,00
Efektívna daňová sadzba 0,16890,11663,392,25-0,9496
Finančná páka 5,6915,7017,048,996,83
Finančné účty 12 6443 7881 484960,007 421
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 4161 100892,00988,00-1 000,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,82410,93630,94130,88880,8536
Krátkodobé pohľadávky 2 2253 7963 6661 4281 683
Krátkodobé záväzky 31 85230 47928 38419 56317 379
Krytie dlhovej služby 0,00000,000057,26141,00-29,90
Materiál 11,0022,0020,0010,007,00
Nákladové úroky 0,00000,000019,008,0029,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,000019,008,0029,00173,00
Náklady na predaný tovar 42 85743 62146 21037 36459 874
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 360780,004 4013 1853 375
Neobežný majetok 798,001 1531 5081 8630,0000
Obežný majetok 37 76831 32927 60818 97320 007
Obrat aktív 1,271,391,581,762,95
Obrat neobežného majetku 61,6839,1931,5820,800,0000
Obrat obežného majetku 1,301,441,732,043,00
Odpisy 710,00710,00710,00534,000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 355,00355,00355,00267,000,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 355,00355,00355,00267,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 146,0080,00196,00140,00133,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 760,00371,00325,00526,00754,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 4341 01333,000,0000-1 971
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,69500,1462-0,3825-0,2182-0,6614
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,83630,16550,17060,1774-0,3295
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 4,682,000,32220,43770,0276
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 8,972,202,002,610,0000
Pohľadávky z obchodného styku 2 2253 7962 6981 4281 683
Pohotová likvidita II. stupeň 0,46940,25110,21800,18210,5441
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,7675-0,8997-3,380,3787-0,4827
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000027,58-807,63212,86
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,82410,93630,94130,88880,8536
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,6914,7016,047,995,83
Pridaná hodnota 6 3671 5601 4181 39493,00
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,69500,1462-0,3825-0,2182-0,6614
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 4,8525,8326,0917,34-20,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 4,8525,8326,0917,34-20,04
Služby 37 83538 55040 89129 07546 023
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 38 64932 55230 15422 01020 359
Spotreba materiálu… 3 6624 291918,005 10410 476
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 49 22445 18147 62838 75859 967
Tržby z predaja tovaru 1 6871 1205 5874 2725 096
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 47 53744 06142 04134 48654 871
Účtovný cash flow 8 8562 304524,00-6 4616 173
Úrokové krytie 0,00000,000015,8954,25-33,86
Vlastné imanie 6 7972 0731 7702 4472 980
Všetky záväzky 31 85230 47928 38419 56317 379
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,69500,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 5 852470,00378,00594,00-867,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 852470,00378,00594,00-867,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 724303,00-677,00-534,00-1 971
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 303,00-677,00-534,00-1 971826,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5 684343,00283,00426,00-1 011
Zásoby 22 89923 74522 45816 58510 903
Záväzky 31 85230 47928 38419 56317 379
Záväzky z obchodného styku 760,00371,00325,00582,00754,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,000056,000,0000
Zisk pred zdanením 5 684343,00283,00426,00-1 011
Zmena EBIT 16,571,140,6959-0,4420-0,5013