Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 95 306 90996 401 37996 661 19598 024 14895 229 699
Aktivácia 2 7102 1112 9723 6592 307
Bankové úvery 5 0211 300 6213 902 2196 500 0409 100 429
Bežná likvidita III. stupeň 4,063,583,333,103,65
Bežné bankové úvery 5 0211 300 6212 602 2192 600 0402 600 429
Časové rozlíšenie aktív 6 220 2112 711 7403 013 8623 028 3463 135 114
Časové rozlíšenie pasív 3 317 2536 074 3224 450 5354 780 230101 885
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,24610,21950,64170,1834-0,3535
Celkové tržby 71 001 61372 848 07769 133 54766 164 58465 650 490
Celkový dlh 19 671 94718 846 02422 256 74324 405 40726 339 196
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -29 333 277-30 317 696-26 079 584-18 097 970-13 974 145
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 29 338 29831 618 31729 981 80324 598 01023 074 574
Čistý cash flow -2 280 0191 636 5145 383 7931 523 436-3 010 874
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 293 9033 001 0372 252 4231 873 5182 961 307
Čistý zisk 851 7842 135 8311 582 0491 182 3952 043 607
Čistý zisk v minulom roku 2 135 8311 582 0491 182 3952 043 6075 112 422
Cudzie zdroje -72 317 709-71 481 033-69 953 917-68 838 511-68 788 618
Daň z príjmov 433 556813 418572 454546 629724 619
Daň z príjmov v minulom roku 813 418572 454546 629724 6191 833 338
Daň z príjmov z bežnej činnosti 433 556813 418572 454546 629724 619
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00001 300 0003 900 0006 500 000
Dlhodobé pohľadávky 3 5943 5943 5943 5943 843
Dlhodobý dlh 0,00000,00001 300 0003 900 0006 500 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 66,6780,9985,21103,3870,08
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 54,7257,8259,1161,3653,84
Doba obratu aktív 492,49485,86518,06547,91534,78
Doba obratu pohľadávok 66,6981,0185,23103,4070,10
Doba obratu zásob 0,00000,00000,0000678 3881 640 371
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00002 239 1086 205 648
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 47,8737,5744,9646,4347,83
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,0000532 3311 874 232
EBIT v minulom roku 3 001 0372 252 4231 873 5182 961 3077 332 912
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 293 9033 001 0372 252 4231 873 5182 961 307
EBITDA 12 357 99215 601 87215 260 12717 525 42518 341 267
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 12 357 99215 601 87215 260 12717 525 42518 341 267
Finančná páka 1,321,351,381,421,38
Finančné účty 29 338 29831 618 31729 981 80324 598 01023 074 574
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7588-0,7415-0,7237-0,7023-0,7223
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,75880,74150,72370,70230,7223
Hrubá marža 0,84940,85440,83990,83120,8283
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 12 446 80215 588 87915 259 35217 512 60218 366 822
Krátkodobé pohľadávky 12 901 94316 069 90615 899 45918 495 67212 479 206
Krátkodobé záväzky 9 263 5207 455 3268 389 5358 306 1718 517 889
Krytie dlhovej služby 3,722,553,363,5662,20
Materiál 2 637 1362 645 3502 569 8912 384 5602 228 539
Nákladové úroky 8 56351 78897 920144 494193 081
Nákladové úroky v minulom roku 51 78897 920144 494193 081387 152
Náklady na predaný tovar 10 322 55310 182 10010 024 13110 296 71810 613 260
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00001 354501,00
Neobežný majetok 44 180 10143 330 88645 167 84849 381 98554 285 384
Obežný majetok 44 906 59750 358 75348 479 48545 613 81737 809 201
Obrat aktív 0,74110,75120,70460,66620,6825
Obrat neobežného majetku 1,601,671,511,321,20
Obrat obežného majetku 1,571,441,401,431,72
Odpisy 11 115 49012 624 93213 030 13415 659 52815 412 616
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 557 7456 312 4666 515 0677 829 7647 706 308
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 557 7456 312 4666 515 0677 829 7647 706 308
Osobné náklady 46 216 63945 719 99943 287 21438 634 50036 997 625
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 32412 99312 50512 82314 165
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 564 1872 127 2581 619 3801 974 7312 572 576
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 967 27414 760 76314 612 18316 841 92317 456 223
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76630,73450,74550,70250,6803
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,000040 618108 545
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,301,361,341,421,47
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,051,071,031,011,04
Pohľadávky z obchodného styku 10 588 93311 471 61111 029 32210 978 0579 588 166
Pohotová likvidita II. stupeň 3,853,403,172,943,45
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 31,72-43,68-12,99-45,1922,85
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -266,2631,6054,9810,54-15,59
Pridaná hodnota 60 308 63962 243 94658 066 89254 996 23754 381 178
Rýchla likvidita I. stupeň 2,332,131,941,572,06
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,591,211,461,391,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,591,211,461,391,44
Služby 8 886 1708 629 8378 380 3378 759 1428 924 162
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 95 306 90996 401 37996 661 19598 024 14895 229 699
Spotreba materiálu… 1 439 2681 554 3341 646 4251 540 3431 691 318
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 5 0211 300 6213 902 2196 500 0409 100 429
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 2 7100,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 70 684 22172 420 99168 108 51465 300 78365 016 756
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 49 5670,00005 8650,000019 860
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00002 010697,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 70 634 65472 420 99168 102 64965 298 77364 996 199
Účtovný cash flow -2 280 0191 636 5145 383 7931 523 436-3 010 874
Úročený dlh 5 0211 300 6213 902 2196 500 0409 100 429
Úrokové krytie 151,1057,9523,0012,9715,34
Vlastné imanie 72 317 70971 481 03369 953 91768 838 51168 788 618
Všetky záväzky 19 671 94718 846 02422 256 74324 405 40726 339 196
Výnosy budúcich období dlhodobé 794 0002 435 6701 034 2613 651 75322 051
Výnosy budúcich období krátkodobé 2 522 4823 638 4023 416 2621 128 18579 734
Výsledok hospodárenia 1 266 2392 976 9402 235 8581 865 8972 948 511
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 266 2392 976 9402 235 8581 865 8972 948 511
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 851 7842 135 8311 582 0491 182 3952 043 607
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 135 8311 582 0491 182 3952 043 6075 112 422
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 285 3402 949 2492 154 5031 729 0242 768 226
Zásoby 2 662 7622 666 9362 594 6292 516 5412 251 578
Záväzky 19 671 94718 846 02422 256 74324 405 40726 339 196
Záväzky z obchodného styku 2 564 1872 127 2581 619 3801 974 7312 572 576
Zisk pred zdanením 1 285 3402 949 2492 154 5031 729 0242 768 226
Zmena EBIT 0,43121,331,200,63270,4038
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 175,00-40,00-341,00462,00414,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 175,00-40,00-341,00462,00414,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 25 8300,00000,00000,00000,0000
Účtovné závierky