Frisör Klier, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 479 1001 460 6041 734 1311 571 1181 442 516
Bežná likvidita III. stupeň 2,182,372,042,171,61
Časové rozlíšenie aktív 60 60696 140101 80368 519283 397
Časové rozlíšenie pasív 11 31511 18223 50015 01678 884
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,13430,08190,01380,83310,4770
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,56470,46520,40740,36450,4379
Celkové tržby 6 063 4065 891 2105 512 4155 076 4340,0000
Celkový dlh 529 698460 214495 210415 686415 257
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -588 845-534 165-505 940-500 409-163 355
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 588 845534 165505 940500 409163 355
Čistý cash flow 54 68028 2255 531291 107163 355
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 548 083486 842431 956465 425182 165
Čistý zisk 448 879373 787325 005340 535175 862
Čistý zisk v minulom roku 373 787325 005340 535258 307164 311
Cudzie zdroje -938 087-989 208-1 215 421-1 140 416-948 375
Daň z príjmov 99 202113 055106 951124 8900,0000
Daň z príjmov v minulom roku 113 055106 951124 89084 5130,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 99 202113 055106 951124 8900,0000
Dlhodobé pohľadávky 130 52196 39953 81823 2425 296
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4,551,964,192,746,27
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 3,861,934,062,706,21
Doba obratu aktív 90,4591,36115,84113,68124,66
Doba obratu pohľadávok 12,537,997,784,426,73
Doba obratu zásob 190,23160,73170,14174,80161,22
Doba splácania záväzkov 408,35306,89350,80330,8274,88
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 24,9021,5526,7425,2829,59
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 45,5417,0373,2331,500,0000
EBIT v minulom roku 486 842431 956465 425342 830172 280
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 548 083486 842431 956465 425182 165
EBITDA 878 627953 656917 229721 290372 609
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 878 627953 656917 229721 290372 609
Finančná páka 1,581,481,431,381,52
Finančné účty 588 845534 165505 940500 409163 355
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6342-0,6773-0,7009-0,7259-0,6574
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,63420,67730,70090,72590,6574
Hrubá marža 0,68350,66240,65220,63860,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 846 496928 335888 659700 820346 883
Krátkodobé pohľadávky 74 40731 28062 70737 85372 557
Krátkodobé záväzky 407 221344 568400 264349 446342 457
Krytie dlhovej služby 439 3140,00000,00000,000020,36
Materiál 81 73574 02685 21776 46366 234
Nákladové úroky 2,000,00000,00000,00006 303
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000010,007 969
Náklady na predaný tovar 1 824 9421 932 5941 868 5481 802 8901 669 384
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 363 991409 810416 472385 551362 618
Neobežný majetok 435 012522 159815 728756 450757 741
Obežný majetok 983 482842 305816 600746 149401 378
Obrat aktív 4,044,003,153,212,93
Obrat neobežného majetku 13,7211,186,706,675,57
Obrat obežného majetku 6,076,936,696,7610,52
Obrat zásob 1,922,272,152,092,26
Odpisy 297 920436 918457 096230 85296 397
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 161 460218 459228 548115 42696 397
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 136 460218 459228 548115 4260,0000
Osobné náklady 3 475 0143 198 6402 938 4302 639 4120,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 32 62332 20528 88927 14925 762
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000319,0013,0036,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 45 41219 11683 55933 2770,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 746 799810 705782 101571 387272 259
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,51680,44060,32960,38570,1784
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,83860,81960,81730,81420,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 11,399,528,638,411,53
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,191,221,221,230,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,101,071,061,1326,50
Pohľadávky z obchodného styku 63 19730 81860 81237 32571 863
Pohotová likvidita II. stupeň 1,731,861,581,661,23
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -17,16-35,05-219,75-3,92-5,81
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 27 3400,00000,00000,000025,92
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,56470,46520,40740,36450,4379
Pridaná hodnota 4 144 0713 902 5813 595 3853 241 7942 554 199
Primárna platobná neschopnosť 0,71860,62031,370,89150,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,411,501,191,370,3877
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,60290,48260,53990,57631,11
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,60290,48260,53990,57631,11
Služby 1 033 6271 052 084985 8341 008 917880 491
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 479 1001 460 6041 734 1311 571 1181 442 516
Spotreba materiálu… 427 324470 700466 242408 422426 275
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 969 2595 838 6175 463 9335 048 0174 223 583
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 246,003 4420,00003 3330,0000
Tržby z predaja tovaru 635 671706 968731 040698 865679 417
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 333 3425 128 2074 732 8934 345 8193 544 166
Účtovný cash flow 54 68028 2255 531291 107163 355
Úrokové krytie 274 0420,00000,00000,000028,90
Vlastné imanie 938 087989 2081 215 4211 140 416948 375
Všetky záväzky 529 698460 214495 210415 686415 257
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,000012 000
Výsledok hospodárenia 580 706517 842460 133493 771276 212
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 580 706517 842460 133493 771276 212
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 448 879373 787325 005340 535175 862
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 373 787325 005340 535258 307164 311
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 548 081486 842431 956465 425243 409
Zásoby 189 709180 461194 135184 645160 170
Záväzky 529 698460 214495 210415 686415 257
Záväzky z obchodného styku 45 41219 11683 55933 2770,0000
Zisk pred zdanením 548 081486 842431 956465 425243 409
Zmena EBIT 1,131,130,92811,361,06
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 247,002 3380,00000,00000,0000