REKOMAL spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 17 95016 81114 61111 4433 319
Bežná likvidita III. stupeň 4,385,695,256,580,0000
Časové rozlíšenie pasív 130,000,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,03490,3737-0,31152,83-1,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1215-1,751,32-15,740,0000
Celkové tržby 28 04784 88476 32140 8440,0000
Celkový dlh 4 0032 9882 8181 7700,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 387-8 869-14 035-10 361-3 319
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 3878 86914 03510 3613 319
Čistý cash flow -482,00-5 1663 674-27 3483 319
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 139,002 9902 6143 6760,0000
Čistý zisk -6,002 0302 1203 1960,0000
Čistý zisk v minulom roku 2 0302 1203 196-162,000,0000
Cudzie zdroje -13 817-13 823-11 793-9 673-3 319
Daň z príjmov 145,00960,00494,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00494,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 145,00960,00494,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 19,897,892,759,670,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 19,895,272,750,00000,0000
Doba obratu aktív 233,6072,2969,88102,260,0000
Doba obratu pohľadávok 19,897,892,759,670,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 51,6412,7013,3115,530,0000
EBIT v minulom roku 2 9902 6143 676318,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 139,002 9902 6143 6760,0000
EBITDA 302,003 2412 7503 9010,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 302,003 2412 7503 9010,0000
Efektívna daňová sadzba 1,040,32110,18900,13060,0000
Finančná páka 1,301,221,241,181,0000
Finančné účty 8 3878 86914 03510 3613 319
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7697-0,8223-0,8071-0,8453-1,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,76970,82230,80710,84531,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 139,002 9902 6143 6760,0000
Krátkodobé pohľadávky 1 5281 834576,001 0820,0000
Krátkodobé záväzky 3 9682 9532 7841 7380,0000
Materiál 8 0356 1080,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 26 54981 34473 29531 3740,0000
Obežný majetok 17 95016 81114 61111 4433 319
Obrat aktív 1,565,055,223,570,0000
Obrat obežného majetku 1,565,055,223,570,0000
Osobné náklady 1 196239,00267,005 5690,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 163,00251,00136,00225,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 2 7991 234987,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -6,002 0302 1203 1960,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,46720,52760,96060,90541,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79840,06750,08820,58810,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,0172-0,06090,0481-0,66960,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,2514,8111,331,700,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,2514,8111,331,700,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,0172-0,06090,0481-0,66960,0000
Pohľadávky z obchodného styku 1 5281 225574,000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 2,423,625,256,580,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 28,672,68-3,210,3537-1,0000
Pridaná hodnota 1 4983 5403 0269 4700,0000
Primárna platobná neschopnosť 1,831,011,720,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 2,053,005,045,960,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,250,92191,020,45370,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,250,92191,020,45370,0000
Služby 16 35355 13763 06530 5010,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 17 95016 81114 61111 4433 319
Spotreba materiálu… 10 19626 20710 230873,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 28 04784 88476 32140 8440,0000
Tržby z predaja tovaru 37,00264,000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 28 01084 62076 32140 8440,0000
Účtovný cash flow -482,00-5 1663 674-27 3483 319
Vlastné imanie 13 81713 82311 7939 6733 319
Všetky záväzky 4 0032 9882 8181 7700,0000
Výsledok hospodárenia 302,003 2412 7503 9010,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 302,003 2412 7503 9010,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6,002 0302 1203 1960,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 2 0302 1203 196-162,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 139,002 9902 6143 6760,0000
Zásoby 8 0356 1080,00000,00000,0000
Záväzky 4 0032 9882 8181 7700,0000
Záväzky z obchodného styku 2 7991 234987,000,00000,0000
Zisk pred zdanením 139,002 9902 6143 6760,0000
Zmena EBIT 0,04651,140,711111,560,0000