AXIA, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 04134 96735 74137 08237 440
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,19-2,69-2,74-3,08-3,28
Celkové tržby 3 8444 8625 49510 7543 560
Celkový dlh 25 32155 70456 25654 91253 859
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 453-4 694-2 789-1 424-970,00
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,1410-0,0459-0,4886-0,1312-2,27
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 4534 6942 7891 424970,00
Čistý cash flow 2 4534 6942 7891 424970,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -542,00-223,00-1 725-451,00-7 131
Čistý zisk -542,00-223,00-2 685-1 411-8 091
Čistý zisk v minulom roku -223,00-2 685-1 411-8 091-3 688
Cudzie zdroje 21 28020 73720 51517 83016 419
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,00960,00
Dlhodobé pohľadávky 1 564281,001 5542 9641 382
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 2,280,00000,00000,000025,43
Doba obratu aktív 383,712 6252 3741 2593 839
Doba obratu pohľadávok 150,7921,10103,22100,60167,12
Doba splácania záväzkov 0,00000,000017 23675 5750,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 1253 9613 5411 7645 202
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000052,05142,510,0000
EBIT v minulom roku -223,00-1 725-451,00-7 131-2 728
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -542,00-223,00-1 725-451,00-7 131
EBITDA -422,001 337-262,001 862-5 819
EBITDA marža -0,10980,2750-0,04770,1731-1,63
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -422,001 337-262,001 862-5 819
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-0,5565-2,13-0,1346
Finančná páka -0,1899-1,69-1,74-2,08-2,28
Finančné účty 2 4534 6942 7891 424970,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 5,270,59300,57400,48080,4385
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -5,27-0,5930-0,5740-0,4808-0,4385
Hrubá marža 0,45710,59260,00980,2129-1,26
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -542,001 184-429,001 695-5 985
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 5,541,511,491,401,36
Krátkodobé pohľadávky 24,000,00000,00000,0000248,00
Krátkodobé záväzky 22 38052 76353 31551 97150 738
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,0000161,0098,0081,00
Náklady na predaný tovar 2 0871 9815 4418 4648 055
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00001 129251,000,0000
Neobežný majetok 0,000029 99231 39832 69434 840
Obežný majetok 4 0414 9754 3434 3882 600
Obrat aktív 0,95130,13900,15370,29000,0951
Obrat obežného majetku 0,95130,97731,272,451,37
Odpisy 0,00001 4071 2962 1461 146
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00001 4071 2962 1461 146
Osobné náklady 2 1061 373161,00258,001 076
Ostatné náklady na finančnú činnosť 120,00153,00167,00167,00166,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -542,001 184-1 389735,00-6 945
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,02960,01250,09820,03030,5362
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,60700,13420,07800,03840,0259
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,200,47662,980,1127-0,2394
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,63810,96540,50760,13240,2725
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,04789,120,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,83432,100,33548,88-4,18
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,83431,040,03710,9526-2,02
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,63810,96540,50760,13240,2725
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,684,427,3612,5216,93
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 6,271,591,571,481,44
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,19-2,69-2,74-3,08-3,28
Pridaná hodnota 1 7572 88154,002 290-4 495
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -60,0041,66-214,7229,49-9,26
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -60,0041,66-214,7229,49-9,26
Služby 1 4421 5754 1127 3566 392
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 04134 96735 74137 08237 440
Spotreba materiálu… 645,00406,00200,00857,001 663
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 8444 8625 49510 7543 560
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00001 434251,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 8444 8624 06110 5033 560
Účtovný cash flow 2 4534 6942 7891 424970,00
Vlastné imanie -21 280-20 737-20 515-17 830-16 419
Všetky záväzky 25 32155 70456 25654 91253 859
Výsledok hospodárenia -422,00-70,00-1 558-284,00-6 965
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -422,00-70,00-1 558-284,00-6 965
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -542,00-223,00-2 685-1 411-8 091
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -223,00-2 685-1 411-8 091-3 688
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -542,00-223,00-1 725-451,00-7 131
Záväzky 25 32155 70456 25654 91253 859
Záväzky z obchodného styku 0,00000,0000161,0098,0081,00
Zisk pred zdanením -542,00-223,00-1 725-451,00-7 131
Zmena EBIT 2,430,12933,820,06322,61