green energy slovakia, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 004 4261 896 0041 700 8241 616 7972 308 846
Bankové úvery 24 4999,0097 472147 332291 798
Bežná likvidita III. stupeň 1,211,410,89750,51410,0762
Bežné bankové úvery 24 4999,0097 472147 332291 798
Časové rozlíšenie aktív 1 0852 2772 243596,002 545
Časové rozlíšenie pasív 0,00001 057220,000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-0,0129-0,0131-1,100,0053
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,36090,52160,45490,5180-2,08
Celkové tržby 723 820388 266453 6814 324 200412 987
Celkový dlh 531 569649 556531 711551 7304 446 543
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 14 641-9 83484 521132 161156 953
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,31430,18380,22890,7734-0,3982
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 9 8589 84312 95115 171134 845
Čistý cash flow 15,00-3 108-2 220-119 67416 491
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 229 07671 918106 0713 348 637-151 324
Čistý zisk 227 46571 349103 8263 344 257-164 433
Čistý zisk v minulom roku 71 349103 8263 344 257-164 433-1 048 315
Cudzie zdroje -1 472 857-1 245 391-1 168 893-1 065 0672 137 697
Daň z príjmov 1 6110,0000960,002 887988,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,002 887988,002 919
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 6110,0000960,002 887988,00
Dlhodobé pohľadávky 1 515 2741 503 4981 395 6391 414 3111 738 487
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 202,17316,64182,9880,34107,14
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 196,78311,25182,9880,34100,95
Doba obratu aktív 1 0261 8211 3881 1202 041
Doba obratu pohľadávok 977,561 7601 3221 0601 644
Doba obratu zásob 0,46250,374022,111,790,0000
Doba splácania záväzkov 2 0791 00546 1742 0290,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 158,72232,21138,0475,582 743
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 562893,1936 6081 6590,0000
EBIT v minulom roku 71 918106 0713 348 637-151 324-1 018 326
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 229 07671 918106 0713 348 637-151 324
EBITDA 221 28369 801106 2233 390 958-133 381
EBITDA marža 0,30570,17980,23410,7842-0,3230
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 221 28369 801106 2233 390 958-133 381
Finančná páka 1,361,521,461,52-1,08
Finančné účty 9 8589 84312 95115 171134 845
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7348-0,6569-0,6873-0,65880,9259
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,73480,65690,68730,6588-0,9259
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 241 60376 182118 3683 390 214-141 633
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,15470,12750,09940,06751,34
Krátkodobé pohľadávky 395 080329 730224 197115 941121 221
Krátkodobé záväzky 310 181241 810169 135109 0643 103 719
Krytie dlhovej služby 0,0000122,6782,662 271-11,00
Materiál 69,0090,0081,0096,008,00
Nákladové úroky 0,0000569,001 2851 49312 121
Nákladové úroky v minulom roku 569,001 2851 49312 12127 070
Náklady na predaný tovar 440 071248 120290 888491 501506 441
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 54 45287 8451 33719 6240,0000
Neobežný majetok 83 06050 56665 71370 682311 740
Obežný majetok 1 920 2811 843 1611 632 8681 545 5191 994 561
Obrat neobežného majetku 8,597,526,817,451,32
Obrat zásob 789,16976,0616,51204,420,0000
Odpisy 2 110764,001 73241 5209 842
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 055382,00866,0020 7604 921
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 055382,00866,0020 7604 921
Osobné náklady 50 41660 84043 53341 85739 505
Ostatné náklady na finančnú činnosť 514,00619,00775,00744,008 252
Ostatné záväzky z obchodného styku 233 070214 964134 09789 1922 394 185
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 229 57572 113105 5583 385 777-154 591
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,15190,05730,08202,760,0891
Podiel EBIT k aktívam 0,11430,03790,06242,07-0,0655
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,11430,03800,06242,07-0,0655
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,13520,04350,06932,220,1904
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,18450,46100,27851,19-0,4227
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 5,021,50116,931,800,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 5,422,173,590,8416-2,37
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 5,202,143,450,4225-1,89
Pohľadávky z obchodného styku 384 556324 120224 197115 941114 225
Pohotová likvidita II. stupeň 1,211,410,89720,51370,0762
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -98 190400,70526,538,90129,63
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-5,46-1,73-80,161,36
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,26520,34260,31260,34121,93
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,36090,52160,45490,5180-2,08
Pridaná hodnota 273 217131 974156 33335 227-93 454
Primárna platobná neschopnosť 0,60610,66320,59810,769320,96
Rentabilita aktív, ROA 0,11350,03760,06102,07-0,0712
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,15440,05730,08883,140,0769
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,409,315,010,1627-33,34
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,409,315,010,1627-33,34
Služby 365 345145 497204 641393 199401 239
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 004 4261 896 0041 700 8241 616 7972 308 846
Spotreba materiálu… 20 27414 77884 91078 678105 202
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 24 4999,0097 472147 332291 798
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 723 705403 511453 681526 728412 987
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,000019 9170,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 4173 5006 4600,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 46 3661 1891 63521 2210,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 666 922378 905445 586505 507412 987
Účtovný cash flow 15,00-3 108-2 220-119 67416 491
Úročený dlh 24 4999,0097 472147 332291 798
Úrokové krytie 0,0000126,3982,552 243-12,48
Vlastné imanie 1 472 8571 245 3911 168 8931 065 067-2 137 697
Všetky záväzky 531 569649 556531 711551 7304 446 543
Výsledok hospodárenia 229 59072 537106 8503 349 438-143 223
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 229 59072 537106 8503 349 438-143 223
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 227 46571 349103 8263 344 257-164 433
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 71 349103 8263 344 257-164 433-1 048 315
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 229 07671 349104 7863 347 144-163 445
Zásoby 69,0090,0081,0096,008,00
Záväzky 531 569649 556531 711551 7304 446 543
Záväzky z obchodného styku 233 070214 964134 09789 1922 394 185
Zisk pred zdanením 229 07671 349104 7863 347 144-163 445
Zmena EBIT 3,190,67800,0317-22,130,1486
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00004 1010,00000,0000