ARCHEKO, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 824,001 1011 2863 0501 871
Bežná likvidita III. stupeň 0,65920,18100,21740,37580,3116
Časové rozlíšenie aktív 17,00146,003,00500,005,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,93-1,22-1,28-1,60-1,45
Celkové tržby 1,00000,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 1 2506 0845 9158 1176 004
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -807,00-955,00-1 283-2 550-1 866
Čistá marža, Zisková marža, ROS -817,000,00000,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 807,00955,001 2832 5501 866
Čistý cash flow -148,00-328,00-1 267684,00-161,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -785,00-337,00-114,00-404,00-171,00
Čistý zisk -817,00-354,00-595,00-934,00-702,00
Čistý zisk v minulom roku -354,00-595,00-934,00-702,00-2 095
Cudzie zdroje 426,004 9834 6295 0674 133
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00481,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00481,00481,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00481,00
EBIT v minulom roku -337,00-114,00-404,00-171,00-1 564
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -785,00-337,00-114,00-404,00-171,00
EBITDA -1 005-617,00-911,00-879,00-424,00
EBITDA marža -1 0050,00000,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 005-617,00-911,00-879,00-424,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-4,17-1,06-2,18
Finančná páka -1,93-0,2210-0,2778-0,6019-0,4527
Finančné účty 807,00955,001 2832 5501 866
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,51704,533,601,662,21
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,5170-4,53-3,60-1,66-2,21
Hrubá marža -1 0060,00000,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 093-704,00-984,00-945,00-490,00
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,525,534,602,663,21
Krátkodobé záväzky 1 2506 0845 9158 1176 004
Krytie dlhovej služby -31,41-36,29-911,00-17,58-8,48
Nákladové úroky 32,0017,001,000050,0050,00
Nákladové úroky v minulom roku 17,001,000050,0050,0050,00
Náklady na predaný tovar 1 006617,00911,00756,00412,00
Obežný majetok 807,00955,001 2832 5501 866
Ostatné náklady na finančnú činnosť 88,0087,0073,0066,0066,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -817,00-354,00-595,00-934,00-702,00
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 1,920,07100,12850,18430,1699
Podiel EBIT k aktívam -0,9527-0,3061-0,0886-0,1325-0,0914
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,9527-0,3061-0,0886-0,1325-0,0914
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 1,840,06760,02460,07970,0414
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,97940,86740,99770,83610,9973
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -148,000,00000,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,65920,18100,21740,37580,3116
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,88-15,19-3,657,41-25,67
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -4,63-19,29-1 26713,68-3,22
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,525,534,602,663,21
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,93-1,22-1,28-1,60-1,45
Pridaná hodnota -1 006-617,00-911,00-756,00-412,00
Rentabilita aktív, ROA -0,9915-0,3215-0,4627-0,3062-0,3752
Rentabilita vlastného imania, ROE 1,920,07100,12850,18430,1699
Rýchla likvidita I. stupeň 0,64560,15700,21690,31420,3108
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,24-9,86-6,49-9,23-14,16
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,24-9,86-6,49-9,23-14,16
Služby 1 006617,00911,00756,00412,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 824,001 1011 2863 0501 871
Účtovný cash flow -148,00-328,00-1 267684,00-161,00
Úrokové krytie -24,53-19,82-114,00-8,08-3,42
Vlastné imanie -426,00-4 983-4 629-5 067-4 133
Všetky záväzky 1 2506 0845 9158 1176 004
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 1,920,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -1 005-617,00-911,00-879,00-424,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 005-617,00-911,00-879,00-424,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -817,00-354,00-595,00-934,00-702,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -354,00-595,00-934,00-702,00-2 095
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -817,00-354,00-115,00-454,00-221,00
Záväzky 1 2506 0845 9158 1176 004
Zisk pred zdanením -817,00-354,00-115,00-454,00-221,00
Zmena EBIT 2,332,960,28222,360,1093