AGEMSOFT, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 387 0232 293 2673 222 8452 573 3933 030 439
Aktivácia 39 959177 60824 4200,00000,0000
Bankové úvery 0,00000,00007,0012,0012,00
Bežná likvidita III. stupeň 2,671,421,411,751,60
Bežné bankové úvery 0,00000,00007,0012,0012,00
Časové rozlíšenie aktív 124 50476 0615 83218 003197 116
Časové rozlíšenie pasív 101 215193,000,0000249,0026,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,14042,12-0,23870,5556-1,88
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3803-1,370,1110-0,47481,12
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,39991,612,241,231,83
Celkové tržby 3 608 0272 752 3044 683 6922 437 4245 164 592
Celkový dlh 367 3031 414 2822 227 1331 419 9651 960 484
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -353 944-224 959-2 090 444-1 852 747-2 493 444
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 353 944224 9592 090 4511 852 7592 493 456
Čistý cash flow 128 985-1 865 492237 692-640 6972 009 425
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 65 641-129 02891 401114 052174 754
Čistý zisk 39 712-113 82058 58184 577132 798
Čistý zisk v minulom roku -113 82058 58184 577132 79891 279
Cudzie zdroje -918 505-878 792-995 712-1 153 179-1 069 929
Daň z príjmov 23 714-18 42629 55727 93438 731
Daň z príjmov v minulom roku -18 42629 55727 93438 73139 891
Daň z príjmov z bežnej činnosti 23 714-18 42629 55727 93438 731
Dlhodobé pohľadávky 2 71023 956721,0027 39511 821
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 56,81215,8465,6863,1011,55
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 54,35212,1060,1958,3911,54
Doba obratu aktív 142,08330,46254,92394,99214,26
Doba obratu pohľadávok 57,09219,2965,7467,3012,38
Doba obratu zásob 81,03103,4633,7167,2025,48
Doba splácania záväzkov 193,901 095768,231 1961 717
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 34,75195,58169,38207,10126,91
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 92,21907,37651,44629,631 112
EBIT v minulom roku -129 02891 401114 052174 754134 284
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 65 641-129 02891 401114 052174 754
EBITDA 419 21580 894323 553333 328338 787
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 419 21580 894323 553333 328338 787
Finančná páka 1,512,613,242,232,83
Finančné účty 353 944224 9592 090 4511 852 7592 493 456
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6622-0,3832-0,3090-0,4481-0,3531
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,66220,38320,30900,44810,3531
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 418 14279 620320 952330 399310 345
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,24460,59180,66440,52430,5923
Krátkodobé pohľadávky 554 6421 497 856830 393411 087163 312
Krátkodobé záväzky 339 1971 357 2532 141 4021 349 3181 794 915
Krytie dlhovej služby 4,0525,1499,16216,31105,05
Materiál 14 652621,003 3447 8741 941
Nákladové úroky 2 2153 2183 2631 5413 225
Nákladové úroky v minulom roku 3 2183 2631 5413 2253 114
Náklady na predaný tovar 2 934 3502 143 5893 783 8191 521 0573 945 255
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 638 504452 3621 017 415411 690381 644
Neobežný majetok 209 479342 218201 483188 350138 097
Obežný majetok 1 053 0401 874 9883 015 5302 367 0402 695 226
Obrat aktív 2,571,101,430,92411,70
Obrat neobežného majetku 17,017,4022,9012,6337,38
Obrat obežného majetku 3,381,351,531,001,92
Obrat zásob 4,503,5310,835,4314,33
Odpisy 352 276209 110229 970216 034136 434
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 176 138104 555114 985108 01768 217
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 176 138104 555114 985108 01768 217
Osobné náklady 389 225384 331607 536623 121943 485
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 0731 2742 6012 92928 442
Ostatné záväzky z obchodného styku 161 3071 124 5521 815 847710 1711 162 644
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 391 98895 290288 551300 611269 232
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,25520,09810,64860,72000,8228
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,61890,98700,73140,72710,7751
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0357-0,67780,0507-0,26290,3891
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,98500,86080,81652,083,19
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,621,011,371,381,29
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,84820,65620,99191,021,13
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0362-0,73650,0515-0,26940,3892
Pohľadávky z obchodného styku 530 5601 471 895761 001380 429163 250
Pohotová likvidita II. stupeň 2,351,331,371,691,59
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -7,120,4711-4,191,80-0,5325
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 58,23-579,7172,84-415,77623,08
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,26480,61670,69100,55180,6469
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,39991,612,241,231,83
Pridaná hodnota 628 947389 399830 680856 9731 217 219
Primárna platobná neschopnosť 0,30400,76402,391,877,12
Rýchla likvidita I. stupeň 0,80370,16570,97621,371,39
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,876217,486,884,265,79
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,876217,486,884,265,79
Služby 2 276 8841 822 1542 702 7421 125 4873 524 003
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 387 0232 293 2673 222 8452 573 3933 030 439
Spotreba materiálu… 55 65278 592113 80234 90438 484
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00007,0012,0012,00
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 39 9590,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 563 2972 532 9884 614 4992 378 0305 162 474
Tržby z predaja tovaru 901 246634 5381 561 172515 228481 118
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 662 0511 898 4503 053 3271 862 8024 681 356
Účtovný cash flow 128 985-1 865 492237 692-640 6972 009 425
Úročený dlh 0,00000,00007,0012,0012,00
Úrokové krytie 29,63-40,1028,0174,0154,19
Vlastné imanie 918 505878 792995 7121 153 1791 069 929
Všetky záväzky 367 3031 414 2822 227 1331 419 9651 960 484
Výnosy budúcich období krátkodobé 101 2150,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 66 939-128 21693 583117 294202 353
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 66 939-128 21693 583117 294202 353
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 39 712-113 82058 58184 577132 798
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -113 82058 58184 577132 79891 279
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 63 426-132 24688 138112 511171 529
Zásoby 141 744128 21793 96575 79926 637
Záväzky 367 3031 414 2822 227 1331 419 9651 960 484
Záväzky z obchodného styku 161 3071 124 5521 815 847710 1711 162 644
Zisk pred zdanením 63 426-132 24688 138112 511171 529
Zmena EBIT -0,5087-1,410,80140,65261,30
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -3 26931 91125 72051 024-1 124
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -3 26931 91125 72051 024-1 124