HANNI, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 255 548249 270275 073258 115248 001
Aktivácia 0,00008 5000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,5701180,8233,6233,359,74
Časové rozlíšenie aktív 475,00701,00660,000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0220-0,0129-0,1011-0,6259-0,6098
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00543,024,8728,558,20
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4,090,00430,02070,02190,0855
Celkové tržby 61 17813 81556 77872 78981 823
Celkový dlh 338 3171 0635 5885 53719 534
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -190 324-188 503-185 298-158 085-139 329
Čistá marža, Zisková marža, ROS -5,41-1,540,29780,33120,3740
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 190 324188 503185 298158 085139 329
Čistý cash flow 1 8213 20527 233158 085139 329
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -330 976-18 90721 40130 91539 231
Čistý zisk -330 976-21 28516 90724 11130 600
Čistý zisk v minulom roku -21 28516 90724 11130 60025 925
Cudzie zdroje 82 769-248 207-269 485-252 578-228 467
Daň z príjmov 0,00002 3784 4946 8048 631
Daň z príjmov v minulom roku 2 3784 4946 8048 6317 372
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 3784 4946 8048 631
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000022 7440,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12,68206,8412,14133,26117,07
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,68129,6612,1416,296,07
Doba obratu aktív 1 55117 1181 7681 2941 106
Doba obratu pohľadávok 12,68206,84158,35133,26117,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 05373,0035,9227,7775,81
EBIT v minulom roku -18 90721 40130 91539 23133 297
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -330 976-18 90721 40130 91539 231
EBITDA -319 700-2 80639 76041 57448 663
EBITDA marža -5,23-0,20310,70030,57120,5947
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -319 700-2 80639 76041 57448 663
Finančná páka -3,091,001,021,021,09
Finančné účty 190 324188 503185 298158 085139 329
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,3239-0,9957-0,9797-0,9785-0,9212
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,32390,99570,97970,97850,9212
Hrubá marža -5,27-0,16440,67980,66460,6876
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -319 802-4 04939 34739 88848 204
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,320,00430,02030,02150,0685
Krátkodobé pohľadávky 2 0893 0121 88826 57426 243
Krátkodobé záväzky 338 3171 0635 5885 53716 994
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,0000863,00888,00
Náklady na predaný tovar 382 6557 58618 18324 41325 563
Neobežný majetok 62 66057 05464 48373 45682 429
Obežný majetok 192 413191 515209 930184 659165 572
Obrat neobežného majetku 0,96000,09320,88050,99090,9926
Odpisy 11 17414 85817 9468 9738 973
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 5877 4298 9738 9738 973
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5 5877 4298 9730,00000,0000
Osobné náklady 0,00007 0046 7306 1765 709
Ostatné náklady na finančnú činnosť 102,001 243413,001 686459,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 299,00503,00454,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -319 802-6 42734 85333 08439 573
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 4,00-0,08580,06270,09550,1339
Podiel EBIT k aktívam -1,30-0,07580,07780,11980,1582
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -1,30-0,07580,07780,11980,1582
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 4,00-0,07620,07940,12240,1698
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,74480,75620,67360,61250,5618
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,0000-3,080,17440,12770,1015
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,02980,23200,47962,171,70
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,0000-0,32425,737,839,85
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -28,86-0,10391,563,193,83
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,03030,60300,47962,171,70
Pohľadávky z obchodného styku 2 0891 8881 8883 2491 361
Pohotová likvidita II. stupeň 0,5701180,8233,6233,359,74
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 45,45-77,44-9,90-1,60-1,64
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,320,00430,02030,02150,0788
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4,090,00430,02070,02190,0855
Pridaná hodnota -322 499-2 27138 59548 37656 260
Primárna platobná neschopnosť 0,14310,26640,24050,26560,6525
Rentabilita aktív, ROA -1,30-0,08540,06150,09340,1234
Rentabilita vlastného imania, ROE 4,00-0,08580,06270,09550,1339
Rýchla likvidita I. stupeň 0,5626177,3333,1628,558,20
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -1,06-0,37880,14050,13320,4014
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -1,06-0,37880,14050,13320,4014
Služby 253 85615 57113 52719 15717 608
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 255 548249 270275 073258 115248 001
Spotreba materiálu… 128 799515,004 6565 2567 955
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 60 1565 31556 77872 78981 823
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 60 1565 31556 77872 78981 823
Účtovný cash flow 1 8213 20527 233158 085139 329
Vlastné imanie -82 769248 207269 485252 578228 467
Všetky záväzky 338 3171 0635 5885 53719 534
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 4,000,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -330 874-17 66421 81432 60139 690
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -330 874-17 66421 81432 60139 690
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -330 976-21 28516 90724 11130 600
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -21 28516 90724 11130 60025 925
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -330 976-18 90721 40130 91539 231
Záväzky 338 3171 0635 5885 53719 534
Záväzky z obchodného styku 299,00503,00454,00863,00888,00
Zisk pred zdanením -330 976-18 90721 40130 91539 231
Zmena EBIT 17,51-0,88350,69230,78801,18