GIPSOL, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 934 266898 269935 439836 325672 791
Bankové úvery 240 311282 277331 524234 74217 753
Bežná likvidita III. stupeň 1,481,280,67990,77301,74
Bežné bankové úvery 240 311282 277331 524234 74217 753
Časové rozlíšenie aktív 1 6748 00717 06020 84916 836
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,0000877,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,702,172,782,071,73
Celkové tržby 6 294 5356 949 7495 860 6385 599 0505 071 169
Celkový dlh 587 627615 000687 695563 928425 363
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 112 343255 380316 884178 04615 510
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 127 96826 89714 64056 6962 243
Čistý cash flow 101 07112 257-42 05654 453-73 128
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 316 726239 419196 312217 229214 249
Čistý zisk 247 057185 962150 437175 090155 268
Čistý zisk v minulom roku 185 962150 437175 090155 268185 119
Cudzie zdroje -346 639-283 269-247 744-272 397-246 551
Daň z príjmov 67 18750 01041 68339 77957 174
Daň z príjmov v minulom roku 50 01041 68339 77957 17453 436
Daň z príjmov z bežnej činnosti 67 18750 01041 68339 77957 174
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,0000394 271375 8550,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 16,8316,760,02380,000022,78
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 16,8216,740,00000,000022,78
Doba obratu aktív 54,6248,0058,7554,9948,77
Doba obratu pohľadávok 16,8316,7624,7824,7122,78
Doba obratu zásob 29,5725,4229,3725,8725,99
Doba splácania záväzkov 22,8019,3122,0623,0229,83
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 18,9016,3918,6319,4625,02
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 16,4814,6718,2121,1124,08
EBIT v minulom roku 239 419196 312217 229214 249240 165
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 316 726239 419196 312217 229214 249
EBITDA 395 439308 783226 457236 763232 144
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 395 439308 783226 457236 763232 144
Finančná páka 2,703,173,783,072,73
Finančné účty 127 96826 89714 64056 6962 243
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 413 574348 436253 596248 226238 007
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,34610,34140,31720,35400,5131
Krátkodobé pohľadávky 287 834313 755379,000,0000314 285
Krátkodobé záväzky 323 330306 691296 705296 030345 229
Krytie dlhovej služby 159,3289,5854,02100,32128,47
Nákladové úroky 2 4823 4474 1922 3601 807
Nákladové úroky v minulom roku 3 4474 1922 3601 8071 610
Náklady na predaný tovar 5 449 2856 127 4215 190 4564 977 5594 501 611
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 175 3925 796 3044 909 4034 693 6224 223 961
Neobežný majetok 97 539145 963114 01850 19538 668
Obežný majetok 835 053744 299804 361765 281617 287
Obrat aktív 6,687,606,216,647,48
Obrat neobežného majetku 64,0146,8050,97110,60130,22
Obrat obežného majetku 7,489,187,237,258,16
Obrat zásob 12,3414,3612,4314,1114,04
Odpisy 96 84894 47653 95221 11623 764
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 48 42447 23826 97610 55811 882
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 48 42447 23826 97610 55811 882
Osobné náklady 482 955541 847450 385366 588321 247
Ostatné náklady na finančnú činnosť 21 79523 64419 20917 34416 884
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 39 93050 33539 68218 74122 747
Ostatné záväzky z obchodného styku 233 691232 917244 873271 428278 620
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 343 905280 438204 389196 206179 032
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,42090,32880,25970,34530,5875
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,51840,40470,30730,40210,6558
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,60800,76990,72460,63870,6018
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,641,301,381,571,66
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,371,111,231,481,55
Pohľadávky z obchodného styku 287 733313 2970,00000,0000314 270
Pohotová likvidita II. stupeň 0,74070,59200,05110,14610,9162
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,43-23,115,89-5,003,37
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 40,723,56-10,0323,07-40,47
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,62900,68470,73520,67430,6322
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,702,172,782,071,73
Pridaná hodnota 794 309703 770621 605573 930533 850
Primárna platobná neschopnosť 0,81220,74340,00000,00000,8866
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,71270,65650,60720,64280,6298
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,491,993,042,381,83
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,491,993,042,381,83
Služby 226 830258 143218 213227 727233 633
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 934 266898 269935 439836 325672 791
Spotreba materiálu… 47 06372 97462 84056 21044 017
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 240 311282 277331 524234 74217 753
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 243 5946 837 6725 815 3945 556 5225 035 461
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00006 4813 3335 0330,0000
Tržby z predaja tovaru 6 243 5946 831 1915 812 0615 551 4895 035 461
Účtovný cash flow 101 07112 257-42 05654 453-73 128
Úročený dlh 240 311282 277331 524234 74217 753
Úrokové krytie 127,6169,4646,8392,05118,57
Vlastné imanie 346 639283 269247 744272 397246 551
Všetky záväzky 587 627615 000687 695563 928425 363
Výsledok hospodárenia 298 591212 728175 838215 366208 380
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 298 591212 728175 838215 366208 380
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 247 057185 962150 437175 090155 268
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 185 962150 437175 090155 268185 119
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 314 244235 972192 120214 869212 442
Zásoby 419 251403 647395 071332 730300 759
Záväzky 587 627615 000687 695563 928425 363
Záväzky z obchodného styku 233 691232 917244 873271 428278 620
Zisk pred zdanením 314 244235 972192 120214 869212 442
Zmena EBIT 1,321,220,90371,010,8921
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00008 0600,00005 3140,0000