AGORIA PROJEKT, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva -3 264 966-3 258 9216 078 3666 396 7067 033 437
Bankové úvery 0,00000,00005 656 2325 241 6190,0000
Bežná likvidita III. stupeň -5,07-5,240,00440,00570,0091
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000029,000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0047-5,28-0,0005-0,00010,0024
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -0,6549-0,6529-2,09-2,35-3,28
Celkové tržby 0,00002 500 0010,00000,00000,0000
Celkový dlh 6 196 9616 129 13111 655 82811 129 23710 119 837
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 3 376 9753 360 7245 656 1275 241 193-1 102
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,0000-1,520,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -3 360 782-3 357 724105,00426,001 102
Čistý cash flow -3 058-3 357 829-321,00-57,001 102
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -8 857-3 535 523-379 894-400 911-356 521
Čistý zisk -73 874-3 810 591-844 930-848 190-765 407
Čistý zisk v minulom roku -3 810 591-844 930-848 190-797 940-727 832
Cudzie zdroje 9 461 9279 388 0525 577 4624 732 5313 086 400
Daň z príjmov 0,00002 880960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 880960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 880960,00960,000,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00005 656 2325 241 5900,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00005 656 2325 241 5905 191 277
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,00001 322
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,00003 081 878
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,00001 322
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000013 165
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,0000199 353
EBIT v minulom roku -3 535 523-379 894-400 911-368 121-369 659
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -8 857-3 535 523-379 894-400 911-356 521
EBITDA -8 72184 226256 219261 884-11 417
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -8 72184 226256 219261 884-11 417
Finančná páka 0,34510,3471-1,09-1,35-2,28
Finančné účty -3 360 782-3 357 724105,00426,001 102
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -2,90-2,880,91760,73980,4388
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 2,902,88-0,9176-0,7398-0,4388
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -8 8575 084 143255 786234 769-38 681
Krátkodobé finančné výpomoci 16 1933 0000,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 7 25010 2372 4612 6413 016
Krátkodobé záväzky 645 704636 096586 881536 719454 961
Krytie dlhovej služby -0,13410,30940,55210,5868-0,0279
Nákladové úroky 65 017272 188464 076446 319408 886
Nákladové úroky v minulom roku 272 188464 076446 319428 859358 173
Náklady na predaný tovar 7 52328 88151 91646 75112 614
Neobežný majetok 88 56688 5666 075 8006 393 6397 029 319
Obežný majetok -3 353 532-3 347 4872 5663 0674 118
Odpisy 0,0000264 866635 680635 680317 840
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,0000132 433317 840317 840317 840
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,0000132 433317 840317 8400,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 136,0083,00433,0027 11527 264
Ostatné záväzky z obchodného styku 302 306302 166276 042241 4530,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -73 874-3 545 725-209 250-212 510-447 567
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00780,4060-10,73-1,670,2480
Podiel EBIT k aktívam 0,00271,08-0,0625-0,0627-0,0507
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,00271,08-0,0625-0,0627-0,0507
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00230,9077-0,0692-0,0684-0,0542
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,031,030,00000,00010,0002
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0000-1,340,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,0000-0,9340
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,00000,00000,00001,32
Pohľadávky z obchodného styku 6 6717 6900,0000251,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň -5,07-5,240,00440,00570,0091
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3 094-2,80-17 375-83 0272 801
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,0470-12,34-0,0007-0,00010,0027
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam -0,0050-0,00090,93060,81940,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti -1,90-1,881,921,741,44
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -0,6549-0,6529-2,09-2,35-3,28
Pridaná hodnota -7 523-28 881-51 916-46 751-11 781
Primárna platobná neschopnosť 45,3239,290,0000961,960,0000
Rentabilita aktív, ROA 0,02261,17-0,1390-0,1326-0,1088
Rýchla likvidita I. stupeň -5,08-5,250,00020,00080,0024
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -710,5872,7745,4942,50-886,38
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -710,5872,7745,4942,50-886,38
Služby 7 52328 88151 90946 75112 537
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -3 264 966-3 258 9216 078 3666 396 7067 033 437
Spotreba materiálu… 0,00000,00007,000,000077,00
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 16 1933 0005 656 2325 241 6190,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00002 500 0000,00000,0000833,00
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00002 500 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,0000833,00
Účtovný cash flow -3 058-3 357 829-321,00-57,001 102
Úročený dlh 16 1933 0005 656 2325 241 6190,0000
Úrokové krytie -0,1362-12,99-0,8186-0,8983-0,8719
Vlastné imanie -9 461 927-9 388 052-5 577 462-4 732 531-3 086 400
Všetky záväzky 6 196 9616 129 13111 655 82811 129 23710 119 837
Výsledok hospodárenia -8 721-3 535 440-379 461-373 796-329 257
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8 721-3 535 440-379 461-373 796-329 257
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -73 874-3 810 591-844 930-848 190-765 407
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 810 591-844 930-848 190-797 940-727 832
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -73 874-3 807 711-843 970-847 230-765 407
Záväzky 6 196 9616 129 13111 655 82811 129 23710 119 837
Záväzky z obchodného styku 302 306302 166276 042241 4530,0000
Zisk pred zdanením -73 874-3 807 711-843 970-847 230-765 407
Zmena EBIT 0,00259,310,94761,090,9645
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00005 854 8000,00000,00000,0000