TENOR, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 30 60334 80413 17412 96314 389
Bežná likvidita III. stupeň 6,393,644,133,794,24
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8431-1,11-0,7701-0,9806-1,01
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,502,932,402,713,27
Celkové tržby 58 66955 01522 29722 26223 543
Celkový dlh 5 0329 6853 2163 5213 446
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -21 559-27 975-7 669-9 259-11 099
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 21 55927 9757 6699 25911 099
Čistý cash flow 21 55927 9757 6699 25911 099
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 23 07322 0133 8053 4115 120
Čistý zisk 18 26817 8162 8452 4514 160
Čistý zisk v minulom roku 17 8162 8452 4514 1602 203
Cudzie zdroje -25 571-25 119-9 958-9 442-10 943
Daň z príjmov 4 8054 197960,00960,00960,00
Daň z príjmov v minulom roku 4 197960,00960,00960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 8054 197960,00960,00960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 56,2748,8690,1260,7351,01
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 51,5643,4578,0051,3232,63
Doba obratu aktív 190,39249,01215,66212,54223,08
Doba obratu pohľadávok 56,2748,8690,1260,7351,01
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 29,8068,4052,2456,0952,63
EBIT v minulom roku 22 0133 8053 4115 1203 163
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 23 07322 0133 8053 4115 120
EBITDA 23 29118 1344 3524 3365 906
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 23 29118 1344 3524 3365 906
Finančná páka 1,201,391,321,371,31
Finančné účty 21 55927 9757 6699 25911 099
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8356-0,7217-0,7559-0,7284-0,7605
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83560,72170,75590,72840,7605
Hrubá marža 0,89770,79230,81700,78880,8016
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 23 07326 0133 8053 4115 119
Krátkodobé pohľadávky 9 0446 8295 5053 7043 290
Krátkodobé záväzky 4 7909 5603 1913 4213 395
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 18,00262,0012,0012,00145,00
Náklady na predaný tovar 6 0027 4264 0804 7024 671
Obežný majetok 30 60334 80413 17412 96314 389
Obrat aktív 1,921,471,691,721,64
Obrat obežného majetku 1,921,471,691,721,64
Osobné náklady 29 37625 40313 73513 09812 848
Ostatné náklady na finančnú činnosť 218,00184,00547,00925,00787,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000063,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 18 26817 8162 8452 4514 160
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,71440,70930,28570,25960,3802
Podiel EBIT k aktívam 0,75390,63250,28880,26310,3558
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,75390,63250,28880,26310,3558
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,89390,87200,38110,35750,4657
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,70450,80380,58210,71430,7714
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,55780,58280,75400,74590,6808
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,36750,50850,34390,41590,4714
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,791,721,331,341,47
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,791,721,331,341,47
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,36750,54840,34390,41590,4714
Pohľadávky z obchodného styku 8 2876 0734 7653 1302 105
Pohotová likvidita II. stupeň 6,393,644,133,794,24
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,19-0,8979-1,30-1,02-0,9859
Pridaná hodnota 52 66743 58918 21717 56018 872
Rentabilita aktív, ROA 0,59690,51190,21600,18910,2891
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,71440,70930,28570,25960,3802
Rýchla likvidita I. stupeň 4,502,932,402,713,27
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,21600,53410,73900,81200,5835
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,21600,53410,73900,81200,5835
Služby 5 2916 2123 3343 3873 233
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 30 60334 80413 17412 96314 389
Spotreba materiálu… 711,001 214746,001 3151 438
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 58 66955 01522 29722 26223 543
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00004 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 58 66951 01522 29722 26223 543
Účtovný cash flow 21 55927 9757 6699 25911 099
Vlastné imanie 25 57125 1199 9589 44210 943
Všetky záväzky 5 0329 6853 2163 5213 446
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,71440,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 23 29122 1344 3524 3365 906
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 23 29122 1344 3524 3365 906
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 18 26817 8162 8452 4514 160
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 17 8162 8452 4514 1602 203
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 23 07322 0133 8053 4115 120
Záväzky 5 0329 6853 2163 5213 446
Záväzky z obchodného styku 18,00262,0012,0012,00145,00
Zisk pred zdanením 23 07322 0133 8053 4115 120
Zmena EBIT 1,055,791,120,66621,62