DXC Technology Slovakia s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 55 699 16846 529 38347 134 84549 342 53475 204 248
Bežná likvidita III. stupeň 2,082,442,411,331,80
Časové rozlíšenie aktív 5 021 0841 513 1041 273 3771 903 9471 862 968
Časové rozlíšenie pasív 338 516163 008315 3016 151 3796 452 768
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,160,92840,97262,511,33
Celkové tržby 128 275 85653 669 730159 161 427150 760 835168 358 433
Celkový dlh 29 714 67422 322 60123 084 73530 871 41139 211 065
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 840 543-3 852 455-5 340 414-7 775 386-8 771 134
Čistá hodnota zákazky 381 47579 09733 04945 374473 135
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 840 5433 852 4555 340 4147 775 3868 771 134
Čistý cash flow 1 988 088-1 487 959-2 434 972-995 7482 245 740
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 342 991619 34914 461 109527 30313 331 629
Čistý zisk 1 602 203308 96611 415 06390 66610 971 848
Čistý zisk v minulom roku 308 96611 415 06390 66610 971 8482 640 760
Cudzie zdroje -25 645 978-24 043 774-23 734 809-12 319 744-29 540 415
Daň z príjmov 739 189309 8733 043 604436 6372 359 781
Daň z príjmov v minulom roku 309 8733 043 604436 6372 359 7811 266 572
Daň z príjmov z bežnej činnosti 739 189309 8733 043 604436 6372 359 781
Dlhodobé pohľadávky 858 557781 603885 0852 593 2071 369 756
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 122,98275,34115,6374,14123,58
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 47,70112,9151,6954,0645,53
Doba obratu aktív 159,08320,40139,09120,71164,02
Doba obratu pohľadávok 125,43280,72118,2480,49126,57
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,000060,56
Doba splácania záväzkov 49 426184 58018 4332 7292 288
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 73,03126,7355,1058,2368,44
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 39 129132 35610 4781 9601 682
EBIT v minulom roku 619 34914 461 109527 30313 331 6293 907 426
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 342 991619 34914 461 109527 30313 331 629
EBITDA 2 581 3761 709 22517 711 8127 062 70911 129 031
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 581 3761 709 22517 711 8127 062 70911 129 031
Efektívna daňová sadzba 0,31570,50070,21050,82810,1770
Finančná páka 2,171,941,994,012,55
Finančné účty 5 840 5433 852 4555 340 4147 775 3868 771 134
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4604-0,5167-0,5036-0,2497-0,3928
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,46040,51670,50360,24970,3928
Hrubá marža 0,47530,55500,45800,55100,5201
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 576 8381 703 77917 798 6938 348 60316 300 057
Krátkodobé pohľadávky 43 057 83339 984 81539 184 10130 306 90856 660 058
Krátkodobé záväzky 25 567 92918 404 36118 671 04523 802 25331 377 824
Krytie dlhovej služby 7,5910,4555,741,151,72
Nákladové úroky 1 599510,002 4420,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 510,002 4420,00000,000094,00
Náklady na predaný tovar 66 827 24223 217 00150 794 35066 125 73079 786 772
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 188 81336 394369 7053 183 8085 006 280
Neobežný majetok 921 151397 406451 8686 763 0865 709 732
Obežný majetok 49 756 93344 618 87345 409 60040 675 50167 631 548
Obrat aktív 2,291,142,623,022,23
Obrat neobežného majetku 138,73133,38273,7322,0629,31
Obrat obežného majetku 2,571,192,723,672,47
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00006,03
Odpisy 256 916108 9241 230 4386 023 2945 511 588
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 128 45854 462615 2193 011 6472 755 794
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 128 45854 462615 2193 011 6472 755 794
Osobné náklady 58 470 16628 892 03373 201 58379 365 38879 846 501
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 5385 44614 0378 99211 607
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,000031 9044 239 439
Ostatné záväzky z obchodného styku 17 844 23012 135 7419 448 64317 050 70422 597 523
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 859 119417 89012 645 5016 113 96016 483 436
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,07860,02220,51370,02720,3567
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,95900,96991,000,95550,9119
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 322,90818,50197,1726,0917,49
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,041,030,99581,051,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,041,030,97940,97281,03
Pohľadávky z obchodného styku 16 701 43816 397 06917 517 13422 095 66820 874 779
Pohotová likvidita II. stupeň 2,082,442,411,331,78
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -12,9016,169,7512,37-13,15
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1 243-2 918-997,120,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,53350,47980,48980,62570,5214
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,160,92840,97262,511,33
Pridaná hodnota 60 968 24729 788 52772 895 77283 065 53987 560 401
Primárna platobná neschopnosť 1,210,80480,60590,77371,11
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,5113,061,304,373,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,5113,061,304,373,52
Služby 65 009 26422 860 87049 263 55460 599 02970 532 424
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 55 699 16846 529 38347 134 84549 342 53475 204 248
Spotreba materiálu… 1 629 165319 7371 161 0912 342 8934 248 068
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 127 795 48953 005 528123 740 581149 828 021172 721 225
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00000,00000,00004 897 969
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,000050 459631 491471 597
Tržby z predaja tovaru 199 93937 825385 5903 185 2564 730 534
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 127 595 55052 967 703123 304 532146 011 274162 621 125
Účtovný cash flow 1 988 088-1 487 959-2 434 972-995 7482 245 740
Úrokové krytie 1 4651 2145 9220,00000,0000
Vlastné imanie 25 645 97824 043 77423 734 80912 319 74429 540 415
Všetky záväzky 29 714 67422 322 60123 084 73530 871 41139 211 065
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00003 650 4204 113 974
Výnosy budúcich období krátkodobé 338 516163 008315 3012 500 9592 338 794
Výsledok hospodárenia 2 324 4601 600 30116 531 8331 670 9066 062 962
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 324 4601 600 30116 531 8331 670 9066 062 962
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 602 203308 96611 415 06390 66610 971 848
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 308 96611 415 06390 66610 971 8482 640 760
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 341 392618 83914 458 667527 30313 331 629
Zásoby 0,00000,00000,00000,0000830 600
Záväzky 29 714 67422 322 60123 084 73530 871 41139 211 065
Záväzky z obchodného styku 20 241 51513 197 12010 613 53017 096 07823 070 658
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 2 015 810982 2821 131 8380,00000,0000
Zisk pred zdanením 2 341 392618 83914 458 667527 30313 331 629
Zmena EBIT 3,780,042827,420,03963,41
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,00000,000026 078
Účtovné závierky