BT Slovakia s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 11 326 52211 072 14310 594 27911 997 4381 520 203
Bežná likvidita III. stupeň 1,091,081,091,093,18
Časové rozlíšenie aktív 14 941116 248304,004 656377 749
Časové rozlíšenie pasív 24 2220,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2913-0,01640,7096-0,6396-0,0940
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 10,569,548,949,890,4293
Celkové tržby 2 953 7522 535 4672 339 1452 881 8573 263 089
Celkový dlh 10 324 28410 021 6509 528 88410 895 987456 579
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -350 467-65 608-48 429-804 436-99 985
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 350 46765 60848 429804 43699 985
Čistý cash flow 284 85917 179-756 007704 45199 985
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 71 06766 83875 053215 751145 946
Čistý zisk -72 477-14 902-36 05649 605-22 768
Čistý zisk v minulom roku -14 902-36 05649 605-22 76853 658
Cudzie zdroje -978 016-1 050 493-1 065 395-1 101 451-1 063 624
Daň z príjmov 68 4867 50711 33135 7982 880
Daň z príjmov v minulom roku 7 50711 33135 7982 88017 401
Daň z príjmov z bežnej činnosti 68 4867 50711 33135 7982 880
Dlhodobé pohľadávky 67 372102 619107 24624 7853 882
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 3281 5231 5991 39193,70
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 30,2814,7940,9730,1936,26
Doba obratu aktív 1 4001 5941 6531 520170,05
Doba obratu pohľadávok 1 3371 5381 6161 39594,14
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 2521 4341 4751 37646,26
EBIT v minulom roku 66 83875 053215 751145 946213 449
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 71 06766 83875 053215 751145 946
EBITDA 281 939280 510564 563371 188375 552
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 281 939280 510564 563371 188375 552
Efektívna daňová sadzba -17,16-1,02-0,45830,4192-0,1448
Finančná páka 11,5810,549,9410,891,43
Finančné účty 350 46765 60848 429804 43699 985
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,0863-0,0949-0,1006-0,0918-0,6997
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,08630,09490,10060,09180,6997
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 278 975276 070552 468359 671368 773
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,89460,89990,89230,90540,2720
Krátkodobé pohľadávky 10 749 25610 582 25510 248 68010 985 892837 699
Krátkodobé záväzky 10 132 5519 964 2769 452 95110 861 997413 564
Krytie dlhovej služby 2,843,785,662,852,26
Nákladové úroky 75 05874 23399 778130 348165 834
Nákladové úroky v minulom roku 74 23399 778130 348165 834142 390
Náklady na predaný tovar 2 777 1762 349 0321 861 0452 612 9573 021 674
Neobežný majetok 144 486165 241189 620173 701200 888
Obežný majetok 11 167 09510 790 65410 404 35511 819 081941 566
Obrat aktív 0,26080,22900,22080,24022,15
Obrat neobežného majetku 20,4415,3412,3416,5916,24
Obrat obežného majetku 0,26450,23500,22480,24383,47
Odpisy 221 764222 344512 707204 774270 214
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 110 882111 172410 808102 387135 107
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 110 882111 172101 899102 387135 107
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 9644 44012 09511 5176 779
Ostatné záväzky z obchodného styku 210 35568 939144 659158 797413 564
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 149 287207 442476 651254 379247 446
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,79620,83850,93251,310,8934
Pohľadávky z obchodného styku 245 007102 750262 557238 350324 177
Pohotová likvidita II. stupeň 1,091,081,091,093,18
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,43-61,151,41-1,56-10,64
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,800,2314-7,585,400,6029
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91150,90510,89940,90820,3003
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 10,569,548,949,890,4293
Pridaná hodnota 176 576186 435478 100268 900241 415
Primárna platobná neschopnosť 1,303,060,65890,71221,28
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 36,6235,7316,8829,351,22
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 36,6235,7316,8829,351,22
Služby 2 779 0902 340 7351 848 2122 598 1043 007 017
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 11 326 52211 072 14310 594 27911 997 4381 520 203
Spotreba materiálu… -1 9148 29712 83314 85314 657
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 953 7522 535 4672 339 1452 881 8573 263 089
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 953 7522 535 4672 339 1452 881 8573 263 089
Účtovný cash flow 284 85917 179-756 007704 45199 985
Úrokové krytie 0,94680,90040,75221,660,8801
Vlastné imanie 978 0161 050 4931 065 3951 101 4511 063 624
Všetky záväzky 10 324 28410 021 6509 528 88410 895 987456 579
Výnosy budúcich období krátkodobé 24 2220,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 60 17558 16651 856166 414105 338
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 60 17558 16651 856166 414105 338
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -72 477-14 902-36 05649 605-22 768
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -14 902-36 05649 605-22 76853 658
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 991-7 395-24 72585 403-19 888
Zásoby 0,000040 1720,00003 9680,0000
Záväzky 10 324 28410 021 6509 528 88410 895 987456 579
Záväzky z obchodného styku 317 525314 308173 005169 762413 564
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 107 170245 36928 34610 9650,0000
Zisk pred zdanením -3 991-7 395-24 72585 403-19 888
Zmena EBIT 1,060,89050,34791,480,6838
Účtovné závierky