APLIK, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 634 6391 088 812648 4781 341 4472 091 155
Bankové úvery 64 911155 83380 000140 000200 000
Bežná likvidita III. stupeň 2,761,372,181,211,18
Bežné bankové úvery 5 38076 0880,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 1 7044 0675 1256 4095 652
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00005 640
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,01010,03261,51-0,6575-0,5995
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0335-0,0283-4,670,36160,2258
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,49201,540,53852,173,07
Celkové tržby 1 225 0071 121 983696 672790 1312 654 608
Celkový dlh 209 278660 412226 969918 2751 572 629
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 58 969132 45942 644-534 131-195 884
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 94223 37437 356674 131395 884
Čistý cash flow 4 285-13 982-636 775278 247307 457
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 43312 6405 659-80 067370 960
Čistý zisk -3 0446 892-1 664-89 713280 487
Čistý zisk v minulom roku 6 892-1 664-89 713280 48754 363
Cudzie zdroje -425 361-428 400-421 509-423 172-512 886
Daň z príjmov 3 6262 8802 8802 88180 690
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 88180 69016 749
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 6262 8802 8802 88180 690
Dlhodobé bankové úvery 59 53179 74580 000140 000200 000
Dlhodobé pohľadávky -361,000,00000,00000,000015 000
Dlhodobý dlh 59 53179 74580 000140 000200 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 69,64186,33118,05112,47165,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 69,64186,29117,4688,63165,31
Doba obratu aktív 189,61355,70339,87625,83289,74
Doba obratu pohľadávok 69,53186,33118,05112,47167,43
Doba obratu zásob 7 7272 178329,75128,9293,76
Doba splácania záväzkov 7 7875 9071 5107 9019 275
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 38,19161,5271,45359,00188,67
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 6 0735 417504,66550,675 829
EBIT v minulom roku 12 6405 659-80 067370 96081 927
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 43312 6405 659-80 067370 960
EBITDA 92 276116 011119 75662 162506 912
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 92 276116 011119 75662 162506 912
Efektívna daňová sadzba 6,230,29472,37-0,03320,2234
Finančná páka 1,492,541,543,174,08
Finančné účty 5 94223 37437 356674 131395 884
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6702-0,3935-0,6500-0,3155-0,2453
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,67020,39350,65000,31550,2453
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 85 984118 745118 15263 633502 398
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,20140,45410,21020,57360,6512
Krátkodobé pohľadávky 233 083570 375225 243241 0841 193 392
Krátkodobé záväzky 127 829494 423136 330769 5011 361 719
Krytie dlhovej služby 32,3740,4526,959,1932,87
Materiál 124 325165 54428 38411 51412 832
Nákladové úroky 2 8512 8684 4436 7659 783
Nákladové úroky v minulom roku 2 8684 4436 7659 78310 815
Náklady na predaný tovar 875 133844 462429 671530 4261 996 090
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 99230 55332 95335 55053 587
Neobežný majetok 267 429308 694350 983407 267467 462
Obežný majetok 365 506776 051292 370927 7711 618 041
Obrat aktív 1,931,031,070,58321,26
Obrat neobežného majetku 4,573,621,981,925,64
Obrat obežného majetku 3,341,442,380,84331,63
Obrat zásob 0,04720,16761,112,833,89
Odpisy 82 528103 032112 568142 030131 442
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 41 26451 51656 28471 01565 721
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 41 26451 51656 28471 01565 721
Osobné náklady 287 509197 652188 916230 617202 197
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 2923 4261 6041 8634 514
Ostatné záväzky z obchodného styku 99 696453 46945 56253 634855 727
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 79 484109 924110 90452 317411 929
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00680,02130,0111-0,14000,5125
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00940,02150,05760,50250,1893
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,82960,72450,70820,91540,3168
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,0035-0,0125-0,91400,35220,1158
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 57,848,938,097,0911,91
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,211,381,411,093,16
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93650,90730,88480,67611,91
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0035-0,0125-0,91440,35560,1167
Pohľadávky z obchodného styku 233 083570 238224 123189 9791 193 148
Pohotová likvidita II. stupeň 1,811,051,961,201,17
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -99,2730,640,6619-1,52-1,67
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 1,50-4,88-143,3241,1331,43
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,32980,60650,35000,68450,7520
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,49201,540,53852,173,07
Pridaná hodnota 346 555272 812266 752251 944638 270
Primárna platobná neschopnosť 0,42770,79520,20330,28230,7172
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,00720,0161-0,0039-0,21200,5469
Rýchla likvidita I. stupeň 0,04460,04100,27400,87610,2895
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,275,691,9014,773,10
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,275,691,9014,773,10
Služby 321 264457 240190 049210 3651 035 497
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 634 6391 088 812648 4781 341 4472 091 155
Spotreba materiálu… 547 877356 669206 669284 511907 006
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 64 911155 83380 000140 000200 000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 221 6881 120 354696 423784 0372 634 360
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00003 0800,00001 6670,0000
Tržby z predaja tovaru 164 632198 524207 214354 6711 796 930
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 057 056918 750489 209427 699837 430
Účtovný cash flow 4 285-13 982-636 775278 247307 457
Úročený dlh 64 911155 83380 000140 000200 000
Úrokové krytie 1,204,411,27-11,8437,92
Vlastné imanie 425 361428 400421 509423 172512 886
Všetky záväzky 209 278660 412226 969918 2751 572 629
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,00005 640
Výsledok hospodárenia 9 74816 0597 188-78 201375 470
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 74816 0597 188-78 201375 470
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 0446 892-1 664-89 713280 487
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 892-1 664-89 713280 48754 363
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 582,009 7721 216-86 832361 177
Zásoby 126 842182 30229 77112 55613 765
Záväzky 209 278660 412226 969918 2751 572 629
Záväzky z obchodného styku 99 696453 46945 56253 634855 727
Zisk pred zdanením 582,009 7721 216-86 832361 177
Zmena EBIT 0,27162,23-0,0707-0,21584,53