I F H spol. s r.o. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20172016201520142013
Aktíva 0,00002 9282 9413 1790,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,000020,4820,570,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-1,05-1,05-1,050,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,000020,4820,570,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,00000,05130,05110,04710,0000
Celkový dlh -2 928143,00143,00143,000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-2 928-2 941-3 1790,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,00002 9282 9413 1790,0000
Čistý cash flow 0,00002 9282 9413 1790,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,0000-13,00-238,00-63,000,0000
Čistý zisk 0,0000-13,00-238,00-63,000,0000
Čistý zisk v minulom roku -13,00-238,00-963,00-450,000,0000
Cudzie zdroje -2 928-2 785-2 798-3 0360,0000
EBIT v minulom roku -13,00-238,00-963,00-450,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,0000-13,00-238,00-63,000,0000
EBITDA 0,0000-13,00-108,00-1,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,0000-13,00-108,00-1,00000,0000
Finančná páka 0,00001,051,051,050,0000
Finančné účty 0,00002 9282 9413 1790,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-0,9512-0,9514-0,95500,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,95120,95140,95500,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,0000-13,00-238,00-63,000,0000
Krátkodobé záväzky -2 928143,00143,000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,000013,0042,001,00000,0000
Obežný majetok 0,00002 9282 9413 1790,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,00000,0000130,0062,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,0000-13,00-238,00-63,000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00001,00001,00001,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,0000-1,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,000020,4820,570,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-0,9512-0,9514-0,95500,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,00000,05130,05110,04710,0000
Pridaná hodnota 0,0000-13,00-42,00-1,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,000020,4820,570,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-11,00-1,32-143,000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-11,00-1,32-143,000,0000
Služby 0,000013,0037,001,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,00002 9282 9413 1790,0000
Spotreba materiálu… 0,00000,00005,000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,00002 9282 9413 1790,0000
Vlastné imanie 2 9282 7852 7983 0360,0000
Všetky záväzky -2 928143,00143,00143,000,0000
Výsledok hospodárenia 0,0000-13,00-108,00-1,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,0000-13,00-108,00-1,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,0000-13,00-238,00-63,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -13,00-238,00-963,00-450,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,0000-13,00-238,00-63,000,0000
Záväzky -2 928143,00143,00143,000,0000
Zisk pred zdanením 0,0000-13,00-238,00-63,000,0000