FINAMIS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 676 6831 209 069828 580388 784444 763
Aktivácia 59 1500,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,931,623,283,434,36
Časové rozlíšenie aktív 857,00171 69521 10267 69071 236
Časové rozlíšenie pasív 21 2970,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,53660,7065-0,0941-0,0959-0,3723
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,7217-0,50250,23170,24211,51
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,76383,140,44160,53120,3884
Celkové tržby 2 032 9861 712 2801 792 7381 127 5641 039 982
Celkový dlh 283 815916 805253 805134 870124 414
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -262 245-62 846-269 318-215 250-190 908
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 262 24562 846269 318215 250190 908
Čistý cash flow 199 399-206 47254 06824 342119 271
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 104 89590 852446 67911 92811 454
Čistý zisk 79 30766 249348 7605 6656 025
Čistý zisk v minulom roku 66 249348 7605 6656 0255 822
Cudzie zdroje -371 571-292 264-574 775-253 914-320 349
Daň z príjmov 24 04124 01797 2595 0834 939
Daň z príjmov v minulom roku 24 01797 2595 0834 9393 020
Daň z príjmov z bežnej činnosti 24 04124 01797 2595 0834 939
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,0000214,000,000042 726
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 79,9392,3096,6520,1928,76
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 63,0975,6096,6515,6628,76
Doba obratu aktív 173,14257,75168,70126,13156,10
Doba obratu pohľadávok 79,9392,3096,6920,1943,75
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 70,7087,6047,5132,6227,69
EBIT v minulom roku 90 852446 67911 92811 4548 957
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 104 89590 852446 67911 92811 454
EBITDA 256 300391 220485 61546 37232 738
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 256 300391 220485 61546 37232 738
Finančná páka 1,824,141,441,531,39
Finančné účty 262 24562 846269 318215 250190 908
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5491-0,2417-0,6937-0,6531-0,7203
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,54910,24170,69370,65310,7203
Hrubá marža 0,36020,55990,53420,36860,3575
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 025 608390 469484 84651 07232 398
Krátkodobé pohľadávky 312 399432 973474 68362 22481 936
Krátkodobé záväzky 276 297410 909233 334100 54278 886
Krytie dlhovej služby 11,22667,61735,7839,3066,81
Nákladové úroky 1 547586,00660,001 180490,00
Nákladové úroky v minulom roku 586,00660,001 180490,00115,00
Náklady na predaný tovar 694 240753 479834 996709 466668 212
Neobežný majetok 101 182541 55563 26343 62057 957
Obežný majetok 574 644495 819744 215277 474315 570
Obrat aktív 2,111,422,162,892,34
Obrat neobežného majetku 14,103,1628,3425,7917,94
Obrat obežného majetku 2,483,452,414,053,30
Odpisy 213 580296 84242 50434 33420 814
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 187 963148 42121 25217 16710 407
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 617148 42121 25217 16710 407
Osobné náklady 663 022714 777492 480342 677302 569
Ostatné náklady na finančnú činnosť 692,00751,00769,00300,00340,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 111 291144 41766 47059 14742 942
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 292 887363 091391 26439 99926 839
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,21340,22670,60680,02230,0188
Podiel EBIT k aktívam 0,15500,07510,53910,03070,0258
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,16010,07510,53910,03070,0258
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,27670,11380,75040,04140,0313
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,38750,05200,32500,55360,4292
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,90550,74560,51420,82450,8139
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,101,341,941,211,23
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,83530,94771,791,101,15
Pohľadávky z obchodného styku 246 573354 623474 68348 28181 936
Pohotová likvidita II. stupeň 1,931,623,283,434,36
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,861,42-10,63-10,43-2,69
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 128,89-352,3481,9220,63243,41
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,41940,75830,30630,34690,2797
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,76383,140,44160,53120,3884
Pridaná hodnota 732 250958 714957 742415 598371 770
Primárna platobná neschopnosť 0,45140,40720,14001,230,5241
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,21340,22670,60680,02230,0188
Rýchla likvidita I. stupeň 0,88120,15291,152,142,42
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,112,340,52262,913,80
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,112,340,52262,913,80
Služby 730 836727 727802 789681 519637 732
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 676 6831 209 069828 580388 784444 763
Spotreba materiálu… 22 55425 75232 20727 94730 480
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 59 1500,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 811 4901 712 1931 792 7381 127 5641 039 982
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 385 0000,00000,00002 5000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 426 4901 712 1931 792 7381 125 0641 039 982
Účtovný cash flow 199 399-206 47254 06824 342119 271
Úrokové krytie 67,81155,04676,7910,1123,38
Vlastné imanie 371 571292 264574 775253 914320 349
Všetky záväzky 283 815916 805253 805134 870124 414
Výnosy budúcich období krátkodobé 21 2970,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 109 32994 378443 11114 53811 924
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 109 32994 378443 11114 53811 924
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 79 30766 249348 7605 6656 025
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 66 249348 7605 6656 0255 822
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 103 34890 266446 01910 74810 964
Záväzky 283 815916 805253 805134 870124 414
Záväzky z obchodného styku 111 291144 41766 47059 14742 942
Zisk pred zdanením 103 34890 266446 01910 74810 964
Zmena EBIT 1,150,203437,451,041,28
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 318 3910,00000,00000,00000,0000