Kamenivo Slovakia a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 2 472 0632 304 7442 349 8422 548 3461 898 710
Bežná likvidita III. stupeň 5,726,044,793,841,67
Časové rozlíšenie aktív 25 70821 5805 22944 42293 650
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5835-0,97301,570,93330,0602
Celkové tržby 1 827 6511 612 2131 719 9302 714 1620,0000
Celkový dlh 399 388350 611431 548552 318551 681
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -802 962-671 558-854 179-436 862-22 876
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 802 962671 558854 179436 86222 876
Čistý cash flow 131 404-182 621417 317347 26722 876
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 304 653207 665260 394597 63312 846
Čistý zisk 239 542187 339223 766488 6338 339
Čistý zisk v minulom roku 187 339223 766488 633161 866-61 879
Cudzie zdroje -2 072 675-1 954 133-1 918 294-1 996 028-1 347 029
Daň z príjmov 65 11120 32636 628108 4430,0000
Daň z príjmov v minulom roku 20 32636 628108 4438 1260,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 65 11120 32636 628108 4430,0000
Dlhodobé pohľadávky 79 30973 26574 49675 557139 332
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 62,0052,3158,72100,9794,62
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 61,6245,1458,60100,9091,31
Doba obratu aktív 484,54566,80479,70351,85902,47
Doba obratu pohľadávok 77,5570,3373,92111,41160,84
Doba obratu zásob 1 20618 360693,47374,7193 916
Doba splácania záväzkov 1 89515 1261 508642,34234,99
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 44,1446,1654,1051,37180,74
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 1 24713 5101 417516,460,0000
EBIT v minulom roku 207 665260 394597 633173 891-59 096
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 304 653207 665260 394597 63312 846
EBITDA 369 851255 512356 323682 67052 676
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 369 851255 512356 323682 67052 676
Finančná páka 1,191,181,221,281,41
Finančné účty 802 962671 558854 179436 86222 876
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8384-0,8479-0,8164-0,7833-0,7094
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83840,84790,81640,78330,7094
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 424 028314 070391 963811 41051 917
Krátkodobé pohľadávky 316 326212 700287 627731 313199 065
Krátkodobé záväzky 225 196187 690264 997372 071380 267
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00001 22611,69
Materiál 10 86130 47220 05314 28118 824
Nákladové úroky 0,00000,00000,0000557,004 507
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,0000557,003 8992 783
Náklady na predaný tovar 1 192 274969 3411 200 3661 706 029535 852
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 43 3664 52964 147211 4241 244
Neobežný majetok 1 104 4291 097 8251 006 4371 043 1421 123 699
Obežný majetok 1 341 9261 185 3391 338 1761 460 782681 361
Obrat aktív 0,75330,64400,76091,040,4044
Obrat neobežného majetku 1,691,351,782,530,6834
Obrat obežného majetku 1,391,251,341,811,13
Obrat zásob 0,30260,01990,52630,97410,0039
Odpisy 65 32047 32094 576106 17034 767
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 45 16027 16070 78881 58534 767
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 20 16020 16023 78824 5850,0000
Osobné náklady 300 728267 424253 815260 0490,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 834,00915,00825,00942,00759,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5,001,00001,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 148 136167 638248 992299 1580,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 304 862234 659318 342594 80343 106
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,44890,51940,43200,27820,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 15,45113,689,164,420,3929
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,231,932,323,590,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,831,641,692,556,68
Pohľadávky z obchodného styku 314 382183 542287 035730 749192 105
Pohotová likvidita II. stupeň 5,084,834,333,260,8299
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -15,7710,70-4,60-5,75-58,88
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,0000623,465,08
Pridaná hodnota 669 924514 847587 595934 637232 072
Primárna platobná neschopnosť 0,47120,91340,86750,40940,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,573,583,221,170,0602
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,081,371,210,809110,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,081,371,210,809110,47
Služby 758 444773 500763 2421 151 877438 105
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 472 0632 304 7442 349 8422 548 3461 898 710
Spotreba materiálu… 327 637286 835273 022345 843151 300
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 889 7011 513 9241 806 1932 708 407767 924
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 27 50329 73618 23264 8410,0000
Tržby z predaja tovaru 43 3664 42361 677280 9044 781
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 818 8321 479 7651 726 2842 362 662763 143
Účtovný cash flow 131 404-182 621417 317347 26722 876
Úrokové krytie 0,00000,00000,00001 0732,85
Vlastné imanie 2 072 6751 954 1331 918 2941 996 0281 347 029
Všetky záväzky 399 388350 611431 548552 318551 681
Výsledok hospodárenia 306 103210 113262 737600 448-1 005
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 306 103210 113262 737600 448-1 005
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 239 542187 339223 766488 6338 339
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 187 339223 766488 633161 866-61 879
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 304 653207 665260 394597 076-2 469
Zásoby 143 329227 816121 874217 050320 088
Záväzky 399 388350 611431 548552 318551 681
Záväzky z obchodného styku 148 136167 638248 992299 1580,0000
Zisk pred zdanením 304 653207 665260 394597 076-2 469
Zmena EBIT 1,470,79750,43573,44-0,2174
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -62 82795 523-99 9553 11554 797
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -62 82795 523-99 9553 11554 797
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 25 93127 81517 24240 89318 914