GGT a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 118 618 413112 550 01591 482 73779 432 92264 782 891
Bankové úvery 34 921 72327 694 23022 509 17512 750 05416 459 323
Bežná likvidita III. stupeň 0,62620,62840,65040,64420,7510
Bežné bankové úvery 27 116 38823 867 39519 100 34012 750 05416 459 323
Časové rozlíšenie aktív 606 744396 081168 661167 087153 787
Časové rozlíšenie pasív 245 177459 162471 847446 30239 655
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,01490,0690-0,0923-0,0657-0,6755
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 11,7312,3818,3529,7176,84
Celkové tržby 645 711 448573 368 842523 443 483501 247 7310,0000
Celkový dlh 109 073 979103 714 88586 308 67676 414 51263 911 437
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 42 371 28229 197 24421 429 22912 104 00115 897 481
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 637 838499 2461 079 946646 053561 842
Čistý cash flow 138 592-578 240433 893168 992561 842
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 220 9271 909 3252 433 3372 413 526253 343
Čistý zisk 940 143935 1971 430 1061 480 58981 902
Čistý zisk v minulom roku 935 1971 457 6631 480 589259 721218 977
Cudzie zdroje -9 299 257-8 375 968-4 702 214-2 572 108-831 799
Daň z príjmov 677 849456 421514 200583 5830,0000
Daň z príjmov v minulom roku 456 421521 972583 583283 3520,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 677 849456 421514 200583 5830,0000
Dlhodobé bankové úvery 7 805 3353 826 8353 408 8350,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 934 6973 281 3783 426 3222 872 7595 719 008
Dlhodobý dlh 7 805 3353 826 8353 408 8350,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 27,5031,4829,2927,1028,87
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,1226,9226,7823,7122,41
Doba obratu aktív 68,4571,7663,9558,0053,88
Doba obratu pohľadávok 29,2033,5731,6829,2033,63
Doba obratu zásob 8,017,196,076,3810,57
Doba splácania záväzkov 38,4747,0643,4344,7039,61
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 36,8745,1941,6342,8639,18
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 14,6915,2115,0316,640,0000
EBIT v minulom roku 1 909 3252 433 3362 413 526803 408371 192
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 220 9271 909 3252 433 3372 413 526253 343
EBITDA 6 747 0445 833 8005 899 3765 142 4191 246 072
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 6 747 0445 833 8005 899 3765 142 4191 246 072
Finančná páka 12,7613,4419,4630,8877,88
Finančné účty 637 838499 2461 079 946646 053561 842
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 6 510 8425 691 8016 722 2925 052 9711 123 359
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,53870,62980,65100,73900,7271
Krátkodobé finančné výpomoci 8 087 3972 002 2600,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 47 657 74049 367 40341 894 70837 116 41834 709 475
Krátkodobé záväzky 63 898 59570 881 29259 555 40658 700 11447 101 248
Krytie dlhovej služby 8,407,857,968,205,90
Materiál 107 734102 75051 22339 69236 152
Nákladové úroky 602 935517 707489 031349 354171 441
Nákladové úroky v minulom roku 517 707453 701349 354260 335152 215
Náklady na predaný tovar 621 846 987563 500 328513 503 851491 418 468434 077 800
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 606 261 217549 741 488500 571 598479 356 329426 192 172
Neobežný majetok 53 475 51848 183 18836 594 12330 246 68911 302 337
Obežný majetok 64 536 15163 970 74654 719 95349 019 14653 326 767
Obrat aktív 5,335,095,716,296,77
Obrat neobežného majetku 11,8311,8814,2716,5338,83
Obrat obežného majetku 9,808,959,5410,208,23
Obrat zásob 45,5650,8060,1757,1834,55
Odpisy 4 861 6124 254 8923 657 6662 991 814963 817
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 430 8062 127 4461 828 8331 495 907963 817
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 430 8062 127 4461 828 8331 495 9070,0000
Osobné náklady 5 407 3234 489 2323 999 6033 923 5580,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 306 694200 693170 600161 284122 713
Ostatné záväzky z obchodného styku 18 420 74918 758 31514 929 17318 901 0290,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 5 801 7555 190 0895 087 7724 472 4031 045 719
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,50780,50200,46280,46610,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,971,992,162,150,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,041,021,131,224,94
Pohľadávky z obchodného styku 40 055 89342 228 74338 309 91732 475 92226 943 449
Pohotová likvidita II. stupeň 0,49220,51710,54520,52760,5570
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -67,1014,49-10,84-15,22-1,48
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,2299-1,120,88730,48373,28
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,91950,92150,94340,96200,9865
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 11,7312,3818,3529,7176,84
Pridaná hodnota 10 647 5538 941 8128 642 7488 416 9824 757 146
Primárna platobná neschopnosť 0,60900,54250,53820,67280,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,10110,11170,30410,57560,0985
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 16,1717,7814,6314,8651,29
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 16,1717,7814,6314,8651,29
Služby 14 769 93912 969 10912 149 01111 267 4837 272 478
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 118 618 413112 550 01591 482 73779 432 92264 782 891
Spotreba materiálu… 815 831789 731783 242794 656613 150
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 43 009 12029 696 49022 509 17512 750 05416 459 323
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 632 530 060572 512 278522 605 365499 879 220438 834 946
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 35 24629 347496 75835 9180,0000
Tržby z predaja tovaru 614 626 882558 268 593508 582 837486 742 657433 317 032
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 17 867 93214 214 33813 525 77013 100 6455 517 914
Účtovný cash flow 138 592-578 240433 893168 992561 842
Úročený dlh 43 009 12029 696 49022 509 17512 750 05416 459 323
Úrokové krytie 3,683,694,986,911,48
Vlastné imanie 9 299 2578 375 9684 702 2142 572 108831 799
Všetky záväzky 109 073 979103 714 88586 308 67676 414 51263 911 437
Výnosy budúcich období dlhodobé 173 542199 683225 825251 9448 068
Výnosy budúcich období krátkodobé 26 83426 14226 11926 19131 587
Výsledok hospodárenia 1 917 5771 607 7562 285 5842 183 929282 255
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 917 5771 607 7562 285 5842 183 929282 255
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 940 143935 1971 430 1061 480 58981 902
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 935 1971 457 6631 480 589259 721218 977
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 617 9921 391 6181 944 3062 064 172173 891
Zásoby 13 305 87610 822 7198 318 9778 383 91612 336 442
Záväzky 109 073 979103 714 88586 308 67676 414 51263 911 437
Záväzky z obchodného styku 24 394 68722 907 05120 616 91521 849 1440,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 5 973 9384 148 7365 687 7422 948 1150,0000
Zisk pred zdanením 1 617 9921 391 6181 944 3062 064 172173 891
Zmena EBIT 1,160,78471,013,000,6825
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 101499,00452 8842 5940,0000
Účtovné závierky