MT CAPITAL, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 588 781578 554586 102604 431637 177
Bankové úvery 0,00000,00000,00004 28916 374
Bežná likvidita III. stupeň 0,57840,52310,48250,37790,2777
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00004 28916 374
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,322,231,691,151,09
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -5,85-5,56-5,96-6,86-10,97
Celkové tržby 147 636131 475156 711169 234167 836
Celkový dlh 710 244705 405704 324707 604701 118
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -281 288-283 273-199 866-114 443-53 310
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 281 288283 273199 866118 73269 684
Čistý cash flow 281 288283 273199 866118 73269 684
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 547-4 491-7 930-33 6288 834
Čistý zisk 5 388-8 628-15 050-39 231448,00
Čistý zisk v minulom roku -8 628-15 050-39 231446,00-24 106
Cudzie zdroje 121 463126 851118 222103 17363 941
Daň z príjmov 2 1594 1376 9874 4765 842
Daň z príjmov v minulom roku 4 1376 9874 4765 841960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 1594 1376 9874 4765 842
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 334,93209,50369,68348,43314,17
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 327,66196,80364,77322,85284,87
Doba obratu aktív 1 6621 6091 6101 4631 629
Doba obratu pohľadávok 334,93209,50369,68348,43314,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 1 9521 9071 9041 6721 731
EBIT v minulom roku -4 491-7 930-33 6288 830-20 063
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 547-4 491-7 930-33 6288 834
EBITDA 44 99443 40259 28069 392108 190
EBITDA marža 0,30480,33010,37830,41000,6446
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 44 99443 40259 28069 392108 190
Efektívna daňová sadzba 0,2861-0,9212-0,8666-0,12880,9288
Finančná páka -4,85-4,56-4,96-5,86-9,97
Finančné účty 281 288283 273199 866118 73269 684
Hrubá marža 0,58610,74960,66040,57990,6301
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 81 09643 225105 17169 204108 109
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,171,181,181,141,06
Krátkodobé pohľadávky 118 68475 317134 557143 918122 877
Krátkodobé záväzky 691 559685 536693 130690 649677 127
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 124 103118 072118 525122 841110 298
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000445,7161,5742,53
Nákladové úroky 0,00000,0000133,001 1272 544
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000133,001 1272 5433 083
Náklady na predaný tovar 42 80832 67329 35852 62537 008
Neobežný majetok 188 809219 964251 679341 781444 616
Obežný majetok 399 972358 590334 423262 650192 561
Obrat neobežného majetku 0,68500,59660,52790,44110,3211
Obrat obežného majetku 0,32340,36590,39730,57400,7414
Odpisy 39 75447 71680 987102 83699 280
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 39 75447 71680 987102 83699 280
Osobné náklady 9 0689 7597 4233 8652 100
Ostatné náklady na finančnú činnosť 121,00212,00110,00188,0082,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 223,0035,001,00000,00001,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 45 14239 08865 93763 60599 728
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,912,151,280,70160,4152
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 9,5410,1013,9425,3950,36
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,771,711,170,91971,04
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 2,172,161,500,78750,4881
Pohľadávky z obchodného styku 116 10870 753132 771133 352111 418
Pohotová likvidita II. stupeň 0,57840,52310,48250,37790,2777
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,43180,44780,59150,86900,9176
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00001 503105,3527,39
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,211,221,201,171,10
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -5,85-5,56-5,96-6,86-10,97
Pridaná hodnota 86 53298 548103 49798 137105 750
Primárna platobná neschopnosť 1,071,670,89270,92120,9899
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 15,7916,2511,8810,206,48
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 15,7916,2511,8810,206,48
Služby 40 61930 75227 66442 35623 039
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 588 781578 554586 102604 431637 177
Spotreba materiálu… 2 1891 9211 69410 26913 969
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00004 28916 374
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 147 340131 221155 855150 762142 758
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 18 0000,000023 0000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 129 340131 221132 855150 762142 758
Účtovný cash flow 281 288283 273199 866118 73269 684
Úročený dlh 0,00000,00000,00004 28916 374
Úrokové krytie 0,00000,0000-59,62-29,843,47
Vlastné imanie -121 463-126 851-118 222-103 173-63 941
Všetky záväzky 710 244705 405704 324707 604701 118
Výsledok hospodárenia 7 440-4 314-7 821-33 4448 910
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 440-4 314-7 821-33 4448 910
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5 388-8 628-15 050-39 231448,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -8 628-15 050-39 231446,00-24 106
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7 547-4 491-8 063-34 7556 290
Záväzky 710 244705 405704 324707 604701 118
Záväzky z obchodného styku 124 103118 072118 525122 841110 298
Zisk pred zdanením 7 547-4 491-8 063-34 7556 290
Zmena EBIT -1,680,56630,2358-3,81-0,4403
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 15 8000,00009 1140,00000,0000