Energoplyn, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 502 124635 736522 188560 036409 672
Bankové úvery 65,000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,981,581,341,701,50
Bežné bankové úvery 65,000,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 5 4125 1453 7955 4195 459
Časové rozlíšenie pasív 0,000027 5000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,2982-0,6776-0,09980,0759-0,2045
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,081,642,681,392,03
Celkové tržby 1 097 5211 666 0321 092 4781 175 3651 133 860
Celkový dlh 260 564377 723380 478325 986274 371
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -195 917-268 008-111 802-97 657-115 430
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 195 982268 008111 80297 657115 430
Čistý cash flow -72 026156 20614 145-17 77327 667
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 15 499143 26231 359150 07527 461
Čistý zisk 11 048112 08823 286115 62516 869
Čistý zisk v minulom roku 112 08823 286115 62516 86911 359
Cudzie zdroje -241 560-230 513-141 710-234 050-135 301
Daň z príjmov 3 73830 6026 90333 48210 424
Daň z príjmov v minulom roku 30 6026 90333 48210 4244 945
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 73830 6026 90333 48210 424
Dlhodobé pohľadávky 166,00166,00166,002 635166,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 74,8769,21109,20113,2764,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 65,6769,1599,21113,2364,49
Doba obratu aktív 168,46139,74175,07172,37122,99
Doba obratu pohľadávok 74,9269,24109,26114,0864,54
Doba obratu zásob 149,483,8487,35184,35318,91
Doba splácania záväzkov 3 8314 8865 1295 5242 790
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 73,2975,60111,6487,2072,53
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 504,22721,36968,341 801724,70
EBIT v minulom roku 143 26231 359150 07527 46116 761
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 15 499143 26231 359150 07527 461
EBITDA 88 175211 04393 526205 06493 428
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 88 175211 04393 526205 06493 428
Finančná páka 2,082,763,682,393,03
Finančné účty 195 982268 008111 80297 657115 430
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 91 118210 77496 389216 40292 405
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,43510,54100,63770,50590,5898
Krátkodobé pohľadávky 223 153314 863325 715368 027214 807
Krátkodobé záväzky 218 449343 936333 000283 321241 606
Krytie dlhovej služby 123,677,5279,94211,84556,12
Materiál 8 523270,005 6719 4559 646
Nákladové úroky 713,00572,001 170968,00168,00
Nákladové úroky v minulom roku 572,001 170968,00168,00457,00
Náklady na predaný tovar 673 7471 084 696702 566720 094871 960
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 20 81225 69423 69718 72031 612
Neobežný majetok 68 88847 28475 03976 84346 190
Obežný majetok 427 824583 307443 354477 774358 023
Obrat aktív 2,172,612,082,122,97
Obrat neobežného majetku 15,7935,1214,5115,4326,32
Obrat obežného majetku 2,542,852,462,483,40
Obrat zásob 2,4495,164,181,981,14
Odpisy 72 41467 08262 97060 14464 918
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 36 20733 54131 48530 07232 459
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 36 20733 54131 48530 07232 459
Osobné náklady 353 695388 953311 664277 316267 681
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 2251 1031 137996,001 023
Ostatné záväzky z obchodného styku 28 75050 78062 86892 35462 765
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 83 462179 17086 256175 76981 787
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,05460,54200,16580,54230,1634
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,85400,67540,80720,59540,7785
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 19,9022,4116,2924,8810,88
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,171,481,241,681,28
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,97201,261,031,381,03
Pohľadávky z obchodného styku 195 743314 607295 921367 884214 807
Pohotová likvidita II. stupeň 1,941,581,331,661,39
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,35-1,48-10,0213,17-4,89
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -101,02273,0912,09-18,36164,68
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51890,59420,72860,58210,6697
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,081,642,681,392,03
Pridaná hodnota 414 172575 872386 128465 801343 860
Rýchla likvidita I. stupeň 0,89690,72150,33570,34470,4778
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,961,794,071,592,94
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,961,794,071,592,94
Služby 324 823591 647374 495399 480424 170
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 502 124635 736522 188560 036409 672
Spotreba materiálu… 328 112467 355304 374283 920333 939
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 65,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 090 0031 660 9851 090 6941 192 0621 215 820
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 2 084417,002 0006 1670,0000
Tržby z predaja tovaru 26 01432 11829 14723 40037 191
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 061 9051 628 4501 059 5471 162 4951 178 629
Účtovný cash flow -72 026156 20614 145-17 77327 667
Úročený dlh 65,000,00000,00000,00000,0000
Úrokové krytie 21,74250,4626,80155,04163,46
Vlastné imanie 241 560230 513141 710234 050135 301
Všetky záväzky 260 564377 723380 478325 986274 371
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,000027 5000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 16 785144 37832 556151 08728 510
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 785144 37832 556151 08728 510
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 048112 08823 286115 62516 869
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 112 08823 286115 62516 86911 359
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 14 786142 69030 189149 10727 293
Zásoby 8 523270,005 6719 45527 620
Záväzky 260 564377 723380 478325 986274 371
Záväzky z obchodného styku 28 75050 78062 86892 35462 765
Zisk pred zdanením 14 786142 69030 189149 10727 293
Zmena EBIT 0,10824,570,20905,471,64
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-17 974-82 239
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-17 974-82 239
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 0600,00000,00000,00000,0000
Účtovné závierky