INTEGROUP, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 177 442981 7682 007 7632 458 2702 014 133
Bežná likvidita III. stupeň 3,094,241,571,391,41
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2790-0,1628-0,1461-1,86-1,79
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,56500,51250,08120,69840,7298
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,52510,34801,832,702,49
Celkové tržby 4 097 1904 459 4884 799 2004 170 2723 686 271
Celkový dlh 405 398253 4601 298 1781 793 5091 437 494
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -215 422-118 600-103 639-1 235 406-1 034 410
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 215 422118 600103 6391 235 4061 034 410
Čistý cash flow 215 422118 600103 6391 235 4061 034 410
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 55 87824 26058 454114 620301 491
Čistý zisk 43 73618 72344 82488 121233 888
Čistý zisk v minulom roku 18 72344 82488 121233 88833 267
Cudzie zdroje -772 044-728 308-709 585-664 761-576 639
Daň z príjmov 12 1425 53713 63026 49967 603
Daň z príjmov v minulom roku 5 53713 63026 49967 6039 169
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12 1425 53713 63026 49967 603
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 85,6770,69144,86106,4095,16
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 39,7236,2056,7654,5648,38
Doba obratu aktív 104,9080,43152,75215,17199,43
Doba obratu pohľadávok 85,6770,69144,86106,4095,16
Doba splácania záväzkov 51,2728,61141,64279,51272,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 33,9718,9697,08154,82140,35
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 47,0925,64132,26270,35256,02
EBIT v minulom roku 24 26058 454114 620301 49142 436
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 55 87824 26058 454114 620301 491
EBITDA 54 47221 87262 019125 232317 735
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 54 47221 87262 019125 232317 735
Finančná páka 1,531,352,833,703,49
Finančné účty 215 422118 600103 6391 235 4061 034 410
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6557-0,7418-0,3534-0,2704-0,2863
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,65570,74180,35340,27040,2863
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 54 23021 57961 713124 993317 488
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,32380,23570,63550,71950,7037
Krátkodobé pohľadávky 961 605862 8861 904 1091 215 631961 069
Krátkodobé záväzky 381 292231 4171 276 0141 768 8131 417 419
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 350 178207 4351 191 4801 710 8431 329 952
Náklady na predaný tovar 3 781 9894 178 5684 417 3153 755 6093 112 578
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 714 3212 952 4023 288 2402 309 8351 896 068
Neobežný majetok 0,00000,00000,00005 00916 812
Obežný majetok 1 177 442981 7682 007 7632 453 2611 997 321
Obrat aktív 3,484,542,391,701,83
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,0000832,50219,26
Obrat obežného majetku 3,484,542,391,701,85
Obrat zásob 6 54110 470219 2161 0391 029
Odpisy 0,00000,00005 00911 80316 362
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00005 00911 80316 362
Osobné náklady 258 206254 907315 458284 876252 801
Ostatné náklady na finančnú činnosť 342,00293,00306,00239,00247,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 43 73618 72349 83399 924250 250
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,07020,03230,07990,16620,5053
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,18300,12080,05160,50260,5136
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,81960,92020,82940,68750,4407
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,221,091,211,452,27
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,221,091,191,402,13
Pohľadávky z obchodného styku 445 894441 847746 012623 312488 651
Pohotová likvidita II. stupeň 3,094,241,571,391,41
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,58-6,14-6,85-0,5381-0,5575
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,34430,25820,64660,72960,7137
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,52510,34801,832,702,49
Pridaná hodnota 315 057277 000380 340414 385573 673
Primárna platobná neschopnosť 0,78530,46951,602,742,72
Rýchla likvidita I. stupeň 0,56500,51250,08120,69840,7298
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,4411,5920,9314,324,52
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,4411,5920,9314,324,52
Služby 1 064 1261 220 8791 123 1031 440 2861 211 026
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 177 442981 7682 007 7632 458 2702 014 133
Spotreba materiálu… 3 5425 2875 9725 4885 484
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 097 0964 455 5684 797 6554 169 9943 686 251
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 50,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 4 094 7454 367 6494 706 2354 061 0653 669 803
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 30187 91991 420108 92916 448
Účtovný cash flow 215 422118 600103 6391 235 4061 034 410
Vlastné imanie 772 044728 308709 585664 761576 639
Všetky záväzky 405 398253 4601 298 1781 793 5091 437 494
Výsledok hospodárenia 54 52221 87257 010113 429301 373
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 54 52221 87257 010113 429301 373
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 43 73618 72344 82488 121233 888
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 18 72344 82488 121233 88833 267
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 55 87824 26058 454114 620301 491
Zásoby 415,00282,0015,002 2241 842
Záväzky 405 398253 4601 298 1781 793 5091 437 494
Záväzky z obchodného styku 350 178207 4351 191 4801 710 8431 329 952
Zisk pred zdanením 55 87824 26058 454114 620301 491
Zmena EBIT 2,300,41500,51000,38027,10