INTEGROUP, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 981 7682 007 7632 458 2702 014 133499 275
Bežná likvidita III. stupeň 4,241,571,391,412,66
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 569
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1628-0,1461-1,86-1,79-0,1835
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,51250,08120,69840,72980,3368
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,34801,832,702,490,6133
Celkové tržby 4 459 4884 799 2004 170 2723 686 2710,0000
Celkový dlh 253 4601 298 1781 793 5091 437 494189 791
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -118 600-103 639-1 235 406-1 034 410-56 779
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 118 600103 6391 235 4061 034 41056 779
Čistý cash flow 118 600103 6391 235 4061 034 41056 779
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 24 26058 454114 620301 491-50 744
Čistý zisk 18 72344 82488 121233 888-50 744
Čistý zisk v minulom roku 44 82488 121233 88833 26781 557
Cudzie zdroje -728 308-709 585-664 761-576 639-309 484
Daň z príjmov 5 53713 63026 49967 6030,0000
Daň z príjmov v minulom roku 13 63026 49967 6039 1690,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 5 53713 63026 49967 6030,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 70,69144,86106,4095,1679,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 36,2056,7654,5648,3827,38
Doba obratu aktív 80,43152,75215,17199,43102,64
Doba obratu pohľadávok 70,69144,86106,4095,1679,75
Doba obratu zásob 0,03490,00170,35140,35461,81
Doba splácania záväzkov 28,61141,64279,51272,8639,11
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 18,9697,08154,82140,3534,66
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 25,64132,26270,35256,020,0000
EBIT v minulom roku 58 454114 620301 49142 43681 557
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 24 26058 454114 620301 491-50 744
EBITDA 21 87262 019125 232317 735-31 579
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 21 87262 019125 232317 735-31 579
Finančná páka 1,352,833,703,491,61
Finančné účty 118 600103 6391 235 4061 034 41056 779
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7418-0,3534-0,2704-0,2863-0,6199
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,74180,35340,27040,28630,6199
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 21 57961 713124 993317 488-33 862
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,23570,63550,71950,70370,3377
Krátkodobé pohľadávky 862 8861 904 1091 215 631961 069387 928
Krátkodobé záväzky 231 4171 276 0141 768 8131 417 419168 594
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 207 4351 191 4801 710 8431 329 9520,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,00003 021
Náklady na predaný tovar 4 178 5684 417 3153 755 6093 112 5781 573 582
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 952 4023 288 2402 309 8351 896 068607 670
Neobežný majetok 0,00000,00005 00916 81249 978
Obežný majetok 981 7682 007 7632 453 2611 997 321447 728
Obrat aktív 4,542,391,701,833,56
Obrat neobežného majetku 0,00000,0000832,50219,2635,52
Obrat obežného majetku 4,542,391,701,853,97
Obrat zásob 10 470219 2161 0391 029201,15
Odpisy 0,00005 00911 80316 36216 836
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00005 00911 80316 36216 836
Osobné náklady 254 907315 458284 876252 8010,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 293,00306,00239,00247,002 283
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 18 72349 83399 924250 250-33 908
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,03230,07990,16620,5053-0,1535
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,12080,05160,50260,51360,1137
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,92020,82940,68750,44070,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,091,211,452,270,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,091,191,402,1311,99
Pohľadávky z obchodného styku 441 847746 012623 312488 651133 165
Pohotová likvidita II. stupeň 4,241,571,391,412,65
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,14-6,85-0,5381-0,5575-5,45
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,25820,64660,72960,71370,3801
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,34801,832,702,490,6133
Pridaná hodnota 277 000380 340414 385573 673201 875
Primárna platobná neschopnosť 0,46951,602,742,720,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,51250,08120,69840,72980,3368
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,5920,9314,324,52-6,01
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,5920,9314,324,52-6,01
Služby 1 220 8791 123 1031 440 2861 211 026957 015
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 981 7682 007 7632 458 2702 014 133499 275
Spotreba materiálu… 5 2875 9725 4885 4848 897
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 455 5684 797 6554 169 9943 686 2511 775 457
Tržby z predaja tovaru 4 367 6494 706 2354 061 0653 669 8031 775 445
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 87 91991 420108 92916 44812,00
Účtovný cash flow 118 600103 6391 235 4061 034 41056 779
Vlastné imanie 728 308709 585664 761576 639309 484
Všetky záväzky 253 4601 298 1781 793 5091 437 494189 791
Výsledok hospodárenia 21 87257 010113 429301 373-48 415
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 21 87257 010113 429301 373-48 415
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 18 72344 82488 121233 888-50 744
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 44 82488 121233 88833 26781 557
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 24 26058 454114 620301 491-50 743
Zásoby 282,0015,002 2241 8423 021
Záväzky 253 4601 298 1781 793 5091 437 494189 791
Záväzky z obchodného styku 207 4351 191 4801 710 8431 329 9520,0000
Zisk pred zdanením 24 26058 454114 620301 491-50 743
Zmena EBIT 0,41500,51000,38027,10-0,6222