INTERFINANCE PLUS, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 207 9823 301 8533 437 2974 182 8763 446 519
Bankové úvery 0,00000,00000,0000814 2840,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,822,691,743,624,21
Časové rozlíšenie aktív 10 92010 09910 90410 83715 249
Časové rozlíšenie pasív 62 96958 65761 22948 42052 583
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,8945-1,870,53090,35682,50
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,02970,14580,31330,93890,9177
Celkové tržby 816 413810 5801 592 115671 6060,0000
Celkový dlh 90 626412 696805 3422 002 1271 624 108
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -101 216-63 376-138 481729 389-62 849
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 101 21663 376138 48184 89562 849
Čistý cash flow 37 840-75 10553 58621 97562 849
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 283 582335 516574 157233 199213 772
Čistý zisk 223 886259 775438 396174 042213 255
Čistý zisk v minulom roku 259 775438 396174 042188 461238 946
Cudzie zdroje -3 054 387-2 830 500-2 570 726-2 132 329-1 769 828
Daň z príjmov 59 69669 102123 80350 5320,0000
Daň z príjmov v minulom roku 69 102123 80350 53253 8620,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 59 69669 102123 80350 5320,0000
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,0000814 2840,0000
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,0000814 2840,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 83,4487,0061,91165,30116,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 78,4574,0359,50163,41116,51
Doba obratu aktív 1 4471 4941 6012 2891 610
Doba obratu pohľadávok 83,4487,0061,91165,30116,51
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000033,20
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 19,0818,1447,0133,7111,74
EBIT v minulom roku 335 516574 157233 199242 323242 697
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 283 582335 516574 157233 199213 772
EBITDA 541 381610 654587 111498 152490 562
EBITDA marža 0,66310,75340,36880,74170,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 541 381610 654587 111498 152490 562
Finančná páka 1,051,171,341,961,95
Finančné účty 101 21663 376138 48184 89562 849
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9521-0,8572-0,7479-0,5098-0,5135
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95210,85720,74790,50980,5135
Hrubá marža 0,55090,62080,29960,57160,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 534 002603 3152 113 179486 695483 947
Krátkodobé pohľadávky 184 960192 282132 915302 035249 413
Krátkodobé záväzky 42 30240 083100 92761 59525 126
Krytie dlhovej služby 8,609,358,028,739,24
Nákladové úroky 0,00006 63911 9588 625517,00
Nákladové úroky v minulom roku 6 63911 9588 6250,00003 751
Náklady na predaný tovar 359 261303 545306 639283 043276 232
Neobežný majetok 2 910 8863 036 0963 154 9973 785 1093 119 008
Obežný majetok 286 176255 658271 396386 930312 262
Obrat obežného majetku 2,833,162,891,722,50
Odpisy 250 420267 802268 318254 412210 317
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 125 210133 901134 159127 206210 317
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 125 210133 901134 159127 2060,0000
Osobné náklady 7 9796 9296 5813 1700,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 3797 33913 20411 4576 615
Ostatné záväzky z obchodného styku 32 47730 49017 57645 4430,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 474 306527 577706 714428 454423 572
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00001,83
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 56,3772,6272,48121,100,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,741,831,741,492,40
Pohľadávky z obchodného styku 173 881163 623127 745298 581249 413
Pohotová likvidita II. stupeň 2,822,691,743,624,21
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -80,7237,69-47,97-97,03-28,16
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0000-11,314,482,55121,56
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,02970,14580,31330,93890,9177
Pridaná hodnota 449 784503 181477 002383 885505 132
Rýchla likvidita I. stupeň 0,96150,64180,85400,77170,8088
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,16740,67581,374,023,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,16740,67581,374,023,31
Služby 252 789217 880221 830201 709170 675
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 207 9823 301 8533 437 2974 182 8763 446 519
Spotreba materiálu… 106 47285 66584 80981 334105 557
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,0000814 2840,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 809 045806 7261 553 277666 928781 364
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000769 6360,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00001 5700,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 809 045805 156783 641666 928781 364
Účtovný cash flow 37 840-75 10553 58621 97562 849
Úročený dlh 0,00000,00000,0000814 2840,0000
Úrokové krytie 0,000050,5448,0127,04413,49
Vlastné imanie 3 054 3872 830 5002 570 7262 132 3291 769 828
Všetky záväzky 90 626412 696805 3422 002 1271 624 108
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,000052 583
Výnosy budúcich období krátkodobé 62 96958 65761 22948 4200,0000
Výsledok hospodárenia 290 961342 852586 727243 740280 245
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 290 961342 852586 727243 740280 245
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 223 886259 775438 396174 042213 255
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 259 775438 396174 042188 461238 946
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 283 582328 877562 199224 574273 832
Záväzky 90 626412 696805 3422 002 1271 624 108
Záväzky z obchodného styku 32 47730 49017 57645 4430,0000
Zisk pred zdanením 283 582328 877562 199224 574273 832
Zmena EBIT 0,84520,58442,460,96230,8808
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000501 7020,00000,0000