Istrochem Reality, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 103 390 849102 984 382103 394 562103 860 416104 211 767
Aktivácia 4 1373 5283 9713 3092 314
Bežná likvidita III. stupeň 1,751,411,170,86460,5351
Časové rozlíšenie aktív 19 43014 32415 27715 59913 379
Časové rozlíšenie pasív 25 82524 15525 11625 01627 944
Celkové tržby 9 545 0897 944 2258 246 3368 529 0029 065 079
Celkový dlh 6 118 2936 308 5056 720 7537 238 2237 862 992
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 974 255-5 074 294-4 596 422-3 747 096-2 713 267
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 974 2555 074 2944 596 4223 747 0962 713 267
Čistý cash flow 899 961477 872849 3261 033 829-187 592
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 923 64873 482116 836482 930-210 019
Čistý zisk 595 0093 02951 516276 346-216 306
Čistý zisk v minulom roku 3 02951 516276 346-216 306-1 682 527
Cudzie zdroje -97 246 731-96 651 722-96 648 693-96 597 177-96 320 831
Daň z príjmov 294 37129 96719 870154 7533 573
Daň z príjmov v minulom roku 29 96719 870154 7533 573378 414
Daň z príjmov z bežnej činnosti 294 37129 96719 870154 7533 573
Dlhodobé pohľadávky 161 9970,00000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36,9325,3230,1734,4215,15
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 22,0824,1523,1633,6512,61
Doba obratu aktív 4 5284 9084 9675 2254 312
Doba obratu pohľadávok 44,0325,3230,1734,4215,15
Doba obratu zásob 156 360149 865373 0022 250143 737
Doba splácania záväzkov 41 816 64442 492 871125 136 740917 46960 249 893
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 170,61188,65214,10258,22239,07
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 8 420 9476 628 78618 301 577138 05712 224 830
EBIT v minulom roku 73 482116 836482 930-210 019-1 304 113
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 923 64873 482116 836482 930-210 019
EBITDA 2 271 1271 977 8382 059 5372 644 3352 879 065
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 271 1271 977 8382 059 5372 644 3352 879 065
Efektívna daňová sadzba 0,33100,90820,27830,3590-0,0168
Finančná páka 1,061,071,071,081,08
Finančné účty 5 974 2555 074 2944 596 4223 747 0962 713 267
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9406-0,9385-0,9348-0,9301-0,9243
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94060,93850,93480,93010,9243
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 674 4082 471 2453 321 7275 117 2623 347 811
Krátkodobé pohľadávky 843 176531 299628 126684 265366 043
Krátkodobé záväzky 3 895 2493 958 2404 456 9255 132 7975 777 387
Krytie dlhovej služby 37,7930,6029,1934,4193,91
Materiál 14 11213 51313 17412 48013 653
Nákladové úroky 34 26840 48645 45051 8312 714
Nákladové úroky v minulom roku 40 48645 45051 8312 7140,0000
Náklady na predaný tovar 4 917 1334 409 9944 244 2674 108 5135 689 826
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 34,0034,0013,002 04235,00
Neobežný majetok 96 377 42697 350 50598 141 45299 400 871101 105 295
Obežný majetok 6 993 9935 619 5535 237 8334 443 9463 093 093
Obrat obežného majetku 1,191,361,451,632,85
Odpisy 2 229 0722 038 3812 223 7283 084 0823 294 208
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 193 5451 008 2241 172 6421 569 2091 699 377
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 035 5271 030 1571 051 0861 514 8731 594 831
Osobné náklady 1 506 0121 341 6401 273 3601 217 6871 123 972
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 7853 1793 0963 3133 302
Ostatné záväzky z obchodného styku 492 983370 071418 282502 768907 058
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 824 0812 041 4102 275 2443 360 4283 077 902
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 100 47995 539257 9831 54189 456
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,272,422,632,582,79
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,91460,96100,95900,73150,7087
Pohľadávky z obchodného styku 504 047506 698482 156668 809304 729
Pohotová likvidita II. stupeň 1,741,411,170,86220,5327
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -108,06-202,25-113,79-93,44513,46
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 26,2611,8018,6919,95-69,12
Pridaná hodnota 3 416 2753 248 3213 353 7743 146 7873 130 962
Primárna platobná neschopnosť 1,561,221,351,153,85
Rýchla likvidita I. stupeň 1,521,271,030,72650,4674
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,693,193,262,742,73
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,693,193,262,742,73
Služby 1 775 6441 657 7431 624 6231 514 4461 617 920
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 103 390 849102 984 382103 394 562103 860 416104 211 767
Spotreba materiálu… 3 145 5922 755 7452 623 6022 595 3344 071 583
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 4 1370,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 9 536 9417 906 6088 230 6848 493 4209 056 650
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 203 533248 293632 6431 238 120236 024
Tržby z predaja tovaru 15,0030,009,002 225174,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8 333 3937 658 2857 598 0327 253 0758 820 452
Účtovný cash flow 899 961477 872849 3261 033 829-187 592
Úrokové krytie 26,951,812,579,32-77,38
Vlastné imanie 97 246 73196 651 72296 648 69396 597 17796 320 831
Všetky záväzky 6 118 2936 308 5056 720 7537 238 2237 862 992
Výnosy budúcich období krátkodobé 25 82524 15525 11625 01627 944
Výsledok hospodárenia 927 46976 669119 968486 103-212 393
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 927 46976 669119 968486 103-212 393
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 595 0093 02951 516276 346-216 306
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 02951 516276 346-216 306-1 682 527
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 889 38032 99671 386431 099-212 733
Zásoby 14 56513 96013 28512 58513 783
Záväzky 6 118 2936 308 5056 720 7537 238 2237 862 992
Záväzky z obchodného styku 784 417617 476651 837772 3621 172 244
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 291 434247 405233 555269 594265 186
Zisk pred zdanením 889 38032 99671 386431 099-212 733
Zmena EBIT 12,570,62890,2419-2,300,1610
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-2 602
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,00000,0000-2 602
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 318 119111 081348 484312 27033 274
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky, dopravných prostriedkov..
Obstarávateľské služby spojené s prenájmom
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Prevádzkovanie verejných vodovodov III. kategórie
Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých..
Administratívne a kopírovacie práce
Prieskum trhu
Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
Montáž meracej a regulačnej techniky
Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, organizovanie..
Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských..
Prenájom nákladných motorových vozidiel, stavebných mechanizmov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
Prenájom hnuteľných vecí
Skladovanie
Faktoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Reklamná a propagačná činnosť
Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Činnosť organizačných , ekonomických a účtovných poradcov