SAS Automotive s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 124 549 60382 239 29977 454 45767 491 72466 798 549
Bežná likvidita III. stupeň 0,97060,90431,081,061,15
Časové rozlíšenie aktív 6 548 3346 896 6303 779 3832 812 0991 569 458
Časové rozlíšenie pasív 2 388 1922 013 3892 216 6231 828 7941 666 834
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,82621,190,0003-0,8697-0,6363
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,3211,104,845,124,33
Celkové tržby 917 466 634649 878 381676 012 703615 055 5310,0000
Celkový dlh 110 327 92773 596 34762 347 70654 940 46352 905 753
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -13 944 170-4 167 833-12 059 964-12 064 027-7 779 154
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 944 1704 167 83312 059 96412 064 0277 779 154
Čistý cash flow 9 776 337-7 892 131-4 0639 325 6047 779 154
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 12 652 5695 713 31213 874 68011 155 3449 997 945
Čistý zisk 9 600 8394 396 91810 657 4838 489 8229 993 317
Čistý zisk v minulom roku 4 396 91810 657 4838 489 8225 880 11210 726 039
Cudzie zdroje -11 833 484-6 629 563-12 890 128-10 722 467-12 225 962
Daň z príjmov 2 907 0871 290 7033 214 1942 620 7900,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 290 7033 214 1942 620 7901 699 8690,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 907 0871 290 7033 214 1942 620 7900,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 629 5182 296 2521 820 3711 318 106863 221
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 26,6225,5723,6921,3429,01
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 26,4524,4823,5421,2628,68
Doba obratu aktív 49,9646,6042,1440,2943,26
Doba obratu pohľadávok 27,6826,8724,6822,1229,57
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000034,17
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 41,5738,9831,8931,1432,91
EBIT v minulom roku 5 713 31213 874 68011 155 3447 590 87810 732 021
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 12 652 5695 713 31213 874 68011 155 3449 997 945
EBITDA 19 471 35410 167 02018 873 58215 315 30214 550 808
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 19 471 35410 167 02018 873 58215 315 30214 550 808
Finančná páka 10,5312,406,016,295,46
Finančné účty 13 944 1704 167 83312 059 96412 064 0277 779 154
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 19 425 07910 122 80818 843 68515 361 13314 543 083
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,83200,83640,75670,77290,7608
Krátkodobé pohľadávky 66 360 38745 122 35343 545 10735 746 04944 791 422
Krátkodobé záväzky 103 629 85668 788 22058 613 57552 165 64650 817 901
Krytie dlhovej služby 7,694,998,508,178,71
Materiál 15 344 1077 263 3336 161 4856 866 7085 955 496
Nákladové úroky 144 64325 6913 00344 7324 628
Nákladové úroky v minulom roku 25 6913 00344 73210 8975 982
Náklady na predaný tovar 878 295 977625 771 911645 038 588589 185 810542 809 402
Neobežný majetok 19 022 90115 916 98510 088 1478 684 7355 839 798
Obežný majetok 98 978 36859 425 68463 586 92755 994 89059 389 293
Obrat aktív 7,317,838,669,068,44
Obrat neobežného majetku 47,8340,4766,5070,4196,51
Obrat obežného majetku 9,1910,8410,5510,929,49
Odpisy 6 746 6124 079 4925 207 0424 627 9161 374 897
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 373 3062 039 7462 603 5212 313 9581 374 897
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 373 3062 039 7462 603 5212 313 9580,0000
Osobné náklady 17 145 23713 878 60512 628 47711 102 7810,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 46 27544 21229 89716 6697 725
Ostatné záväzky z obchodného styku 70 942 40758 824 96947 098 62742 174 3860,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 347 4518 476 41015 864 52513 117 73811 368 214
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,81130,66320,82680,79180,8174
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,68280,49950,83460,82650,6985
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,54320,75530,48910,49860,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,841,322,042,010,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,321,021,451,4215,13
Pohľadávky z obchodného styku 65 926 93943 195 03943 255 78735 622 58344 282 826
Pohotová likvidita II. stupeň 0,81920,79360,97620,93751,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,210,84003 173-1,15-1,57
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 67,59-307,19-1,35208,481 681
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88580,89490,80500,81400,7920
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,3211,104,845,124,33
Pridaná hodnota 31 561 86618 375 92325 818 30922 267 50820 803 541
Primárna platobná neschopnosť 1,131,361,091,180,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,81130,66320,82680,79180,8174
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,677,243,303,593,64
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,677,243,303,593,64
Služby 17 957 42316 345 36713 540 94311 598 5979 392 416
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 124 549 60382 239 29977 454 45767 491 72466 798 549
Spotreba materiálu… 860 338 554609 426 544631 497 645577 587 213533 416 986
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 909 870 425644 122 235670 838 090611 526 293563 612 943
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,000031 2500,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 909 870 425644 122 235670 838 090611 495 043563 612 943
Účtovný cash flow 9 776 337-7 892 131-4 0639 325 6047 779 154
Úrokové krytie 87,47222,394 620249,382 160
Vlastné imanie 11 833 4846 629 56312 890 12810 722 46712 225 962
Všetky záväzky 110 327 92773 596 34762 347 70654 940 46352 905 753
Výnosy budúcich období dlhodobé 552 7030,00000,00000,0000536 346
Výnosy budúcich období krátkodobé 1 835 4892 013 3892 216 6231 828 7941 130 488
Výsledok hospodárenia 12 724 7426 087 52813 666 54010 691 81813 175 911
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 12 724 7426 087 52813 666 54010 691 81813 175 911
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9 600 8394 396 91810 657 4838 489 8229 993 317
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 396 91810 657 4838 489 8225 880 11210 726 039
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 12 507 9265 687 62113 871 67711 110 61213 146 819
Zásoby 16 044 2937 839 2466 161 4856 866 7085 955 496
Záväzky 110 327 92773 596 34762 347 70654 940 46352 905 753
Záväzky z obchodného styku 74 541 65058 826 91047 098 62742 174 3860,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3 599 2431 9410,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 12 507 9265 687 62113 871 67711 110 61213 146 819
Zmena EBIT 2,210,41181,241,470,9316
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00000,000026 8180,0000