DALBY a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 522 1015 440 3566 101 9007 639 8299 037 324
Bankové úvery 1 857 2002 785 7603 714 3204 642 8800,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,561,691,531,800,2487
Bežné bankové úvery 928 560928 560928 560928 5600,0000
Časové rozlíšenie aktív 36 476101,0014 84056,0025,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3480-0,29660,6481-0,2476-1,26
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -6,216,51-14,431,960,1881
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,79821,151,681,896,71
Celkové tržby 2 990 6923 351 2863 274 2163 788 9720,0000
Celkový dlh 2 007 3462 910 2203 823 6984 994 0737 864 640
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 557 1081 610 4713 289 4712 741 456-1 478 733
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 300 0921 175 289424 8491 901 4241 478 733
Čistý cash flow -875 197750 440-1 476 575655 0201 478 733
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 020 3751 375 8071 168 9781 794 171600 933
Čistý zisk 784 6191 051 934832 4461 321 083149 083
Čistý zisk v minulom roku 1 051 934832 4461 321 0831 151 989-141 191
Cudzie zdroje -2 514 755-2 530 136-2 278 202-2 645 756-1 172 684
Daň z príjmov 208 570279 625261 721372 5550,0000
Daň z príjmov v minulom roku 279 625261 721372 555325 1900,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 208 570279 625261 721372 5550,0000
Dlhodobé bankové úvery 928 6401 857 2002 785 7603 714 3200,0000
Dlhodobé pohľadávky 656 677547 959440 810380 462214 132
Dlhodobý dlh 928 6401 857 2002 785 7603 714 3200,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 238,0666,93141,2934,6147,38
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 225,6266,92112,1134,6129,36
Doba obratu aktív 808,98623,79755,92735,98909,06
Doba obratu pohľadávok 355,54129,76195,8971,2668,91
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00001 405
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 25,2313,2312,6732,18790,98
EBIT v minulom roku 1 375 8071 168 9781 794 1711 626 365302 490
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 020 3751 375 8071 168 9781 794 171600 933
EBITDA 2 938 2123 291 1913 065 1503 680 0461 523 927
EBITDA marža 0,98250,98210,93610,97130,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 938 2123 291 1913 065 1503 680 0461 523 927
Finančná páka 1,802,152,682,897,71
Finančné účty 300 0921 175 289424 8491 901 4241 478 733
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5561-0,4651-0,3734-0,3463-0,1298
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,55610,46510,37340,34630,1298
Hrubá marža 0,49650,77630,68020,83600,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 928 8553 282 8373 064 8083 679 9401 500 883
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,03120,02120,01680,04370,8701
Krátkodobé pohľadávky 1 330 743583 7481 140 481359 286470 976
Krátkodobé záväzky 141 038115 355102 306334 0467 863 419
Krytie dlhovej služby 108,0874,3840,9736,613,37
Materiál 91,0094,0089,0011 2466 005
Nákladové úroky 27 18644 24874 811100 533451 850
Nákladové úroky v minulom roku 44 24874 811100 533149 186443 681
Náklady na predaný tovar 555 457581 812719 332621 1142 042 488
Neobežný majetok 2 198 0223 133 1654 080 8314 987 3556 867 453
Obežný majetok 2 287 6032 307 0902 006 2292 652 4182 169 846
Obrat aktív 0,45120,58510,48290,49590,4015
Obrat neobežného majetku 0,92821,020,72200,75970,5284
Obrat obežného majetku 0,89191,381,471,431,67
Odpisy 1 908 4801 907 1321 896 2001 888 584856 626
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 954 240953 566948 100944 292856 626
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 954 240953 566948 100944 2920,0000
Osobné náklady 410 221391 320395 408390 4110,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 3578 354342,00306,0023 044
Ostatné záväzky z obchodného styku 79 55515 53749 23542 7270,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 693 0992 959 0662 728 6463 209 6671 005 709
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,23290,25840,19480,24560,5119
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7766
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 3,626,655,638,110,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,64041,130,97181,391,85
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,42900,2357-0,50120,17290,4075
Pohľadávky z obchodného styku 1 261 190583 671904 978359 286291 860
Pohotová likvidita II. stupeň 1,561,691,531,790,2480
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,87-3,371,54-4,04-0,7930
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -32,1916,96-19,746,523,27
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,41070,51210,60870,60770,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,44390,53490,62660,65370,8702
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,79821,151,681,896,71
Pridaná hodnota 1 484 8412 601 5192 227 0103 167 7581 586 114
Rýchla likvidita I. stupeň 0,28061,130,41211,510,1881
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,68320,88421,251,365,16
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,68320,88421,251,365,16
Služby 526 498549 460667 933587 4482 016 280
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 522 1015 440 3566 101 9007 639 8299 037 324
Spotreba materiálu… 28 95932 35251 39933 66626 208
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 857 2002 785 7603 714 3204 642 8800,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 040 2983 183 3312 946 3423 788 9723 628 602
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,0000100,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 040 2983 183 3312 946 3423 788 8723 628 602
Účtovný cash flow -875 197750 440-1 476 575655 0201 478 733
Úročený dlh 1 857 2002 785 7603 714 3204 642 8800,0000
Úrokové krytie 37,5331,0915,6317,851,33
Vlastné imanie 2 514 7552 530 1362 278 2022 645 7561 172 684
Všetky záväzky 2 007 3462 910 2203 823 6984 994 0737 864 640
Výsledok hospodárenia 1 029 7321 384 0591 168 9501 791 562667 301
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 029 7321 384 0591 168 9501 791 562667 301
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 784 6191 051 934832 4461 321 083149 083
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 051 934832 4461 321 0831 151 989-141 191
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 993 1891 331 5591 094 1671 693 638195 348
Zásoby 91,0094,0089,0011 2466 005
Záväzky 2 007 3462 910 2203 823 6984 994 0737 864 640
Záväzky z obchodného styku 79 55515 53749 23542 7270,0000
Zisk pred zdanením 993 1891 331 5591 094 1671 693 638195 348
Zmena EBIT 0,74171,180,65151,101,99