PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 943 7554 524 9484 106 8604 121 6164 513 434
Aktivácia 35 703208 17897 71599 8730,0000
Bankové úvery 67 3151 28312 46453 79996 297
Bežná likvidita III. stupeň 3,192,643,514,072,86
Bežné bankové úvery 67 3151 28312 46443 27943 441
Časové rozlíšenie aktív 9 86211 34712 41611 14311 170
Časové rozlíšenie pasív 152,0065 95830 20580 351155 039
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,1062-0,06700,04770,1077-0,7741
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,53370,2091-0,2024-0,61612,81
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,31900,51070,50710,56480,7050
Celkové tržby 4 239 4583 976 2663 782 2672 875 6995 738 040
Celkový dlh 953 8381 507 4311 371 6181 458 5911 802 078
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 527 095-1 910 603-1 701 632-1 789 230-2 024 814
Čistá hodnota zákazky 0,00000,00000,0000152 8950,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 594 4101 911 8861 714 0961 843 0292 121 111
Čistý cash flow -317 476197 790-128 933-278 0821 978 729
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 357 429294 533172 24080 253645 205
Čistý zisk 291 829250 594122 91632 908467 019
Čistý zisk v minulom roku 250 594122 91632 908467 0192 406
Cudzie zdroje -2 989 765-2 951 559-2 705 037-2 582 674-2 556 317
Daň z príjmov 57 05530 25832 58432 703163 469
Daň z príjmov v minulom roku 30 25832 58432 703163 4698 637
Daň z príjmov z bežnej činnosti 57 05530 25832 58432 703163 469
Dlhodobé bankové úvery 0,00000,00000,000010 52052 856
Dlhodobé pohľadávky 40 23749 58151 69075 815105 618
Dlhodobý dlh 0,00000,00000,000010 52052 856
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 38,9567,3063,3765,4129,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 37,2834,3924,2446,0724,55
Doba obratu aktív 471,28569,67495,84679,21318,96
Doba obratu pohľadávok 43,7573,5469,6177,9036,81
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 71,09119,0776,9174,3849,85
EBIT v minulom roku 294 533172 24080 253645 20521 843
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 357 429294 533172 24080 253645 205
EBITDA 817 533700 042632 097645 4871 221 862
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 817 533700 042632 097645 4871 221 862
Finančná páka 1,321,531,521,601,77
Finančné účty 1 594 4101 911 8861 714 0961 843 0292 121 111
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7581-0,6523-0,6587-0,6266-0,5664
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,75810,65230,65870,62660,5664
Hrubá marža 0,53650,59160,53270,55890,5083
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 808 767694 853621 664634 3801 210 078
Krátkodobé pohľadávky 325 909534 538524 840396 919415 316
Krátkodobé záväzky 594 904945 756636 993451 362705 366
Krytie dlhovej služby 94,938,7913,476,807,20
Materiál 40 50941 80349 38436 09725 749
Nákladové úroky 8 54513 68116 74014 64214 717
Nákladové úroky v minulom roku 13 68116 74014 64214 71710 800
Náklady na predaný tovar 780 083546 7781 008 511607 6432 248 602
Neobežný majetok 1 788 9141 804 0311 670 0461 708 3521 822 181
Obežný majetok 2 144 9792 709 5702 424 3982 402 1212 680 083
Obrat aktív 0,77450,64070,73610,53741,14
Obrat neobežného majetku 1,711,611,811,302,83
Obrat obežného majetku 1,421,071,250,92211,93
Odpisy 453 946402 710452 952553 818564 952
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 226 973201 355226 476276 909282 476
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 226 973201 355226 476276 909282 476
Osobné náklady 2 838 0852 593 4982 211 0531 732 5092 238 679
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 8889 64910 43311 30511 784
Ostatné záväzky z obchodného styku 58 63348 74584 23890 167195 886
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 745 775653 304575 868586 7261 031 971
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,251,101,101,080,7676
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,80130,90710,91120,92771,30
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,69080,78520,75620,70301,04
Pohľadávky z obchodného styku 311 965273 186200 759279 550347 455
Pohotová likvidita II. stupeň 2,912,433,313,912,82
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 9,42-14,9220,989,29-1,29
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -37,1514,46-7,70-18,99134,45
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,31900,51070,50710,56480,7050
Pridaná hodnota 2 274 2862 352 4782 014 6261 607 2632 916 371
Primárna platobná neschopnosť 0,18790,17840,41960,86950,5638
Rýchla likvidita I. stupeň 2,411,892,523,212,35
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,172,152,172,261,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,172,152,172,261,47
Služby 285 948372 173363 844345 8211 346 760
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 943 7554 524 9484 106 8604 121 6164 513 434
Spotreba materiálu… 501 815470 158784 796391 379897 360
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 67 3151 28312 46453 79996 297
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 35 703208 1780,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 056 7102 901 4863 023 1372 215 0055 164 973
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 1 2800,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 0612 2300,000099,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 054 3692 899 2563 023 1372 214 9065 164 973
Účtovný cash flow -317 476197 790-128 933-278 0821 978 729
Úročený dlh 67 3151 28312 46453 79996 297
Úrokové krytie 41,8321,5310,295,4843,84
Vlastné imanie 2 989 7652 951 5592 705 0372 582 6742 556 317
Všetky záväzky 953 8381 507 4311 371 6181 458 5911 802 078
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,0000186,0029 99380 171
Výnosy budúcich období krátkodobé 67,0065 95829 98750 35874 767
Výsledok hospodárenia 364 008299 426179 14591 669656 910
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 364 008299 426179 14591 669656 910
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 291 829250 594122 91632 908467 019
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 250 594122 91632 908467 0192 406
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 348 884280 852155 50065 611630 488
Zásoby 184 423213 565133 77286 35838 038
Záväzky 953 8381 507 4311 371 6181 458 5911 802 078
Záväzky z obchodného styku 58 63348 74584 238243 062195 886
Zisk pred zdanením 348 884280 852155 50065 611630 488
Zmena EBIT 1,211,712,150,124429,54
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -28 02387 37542 41429 684-4 482
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -28 02387 37542 41429 684-4 482
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 640,00136,000,000099,000,0000
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Výroba zváracích strojov a zariadení
Vývoj technologických postupov v oblasti zvárania,spájkovania a delenia materiálov
Vedenie účtovníctva
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
Vykonávanie zváracích prác
Certifikácia výrobkov v rozsahu akreditácie a voľnej živnosti
Činnosť skúšobných laboratorií v rozsahu akreditácie a voľnej živnosti
Certifikácia systémov kvality v rozsahu akreditácie a voľnej živnosti
Certifikácia personálu vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu..
Výskum a vývoj technologií a metód zvárania a oblastí s nimi súvisiacich
Poradenská činnosť v oblasti zvárania
Opravárenská činnosť v oblasti zvárania
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
Školiaca činnosť v oblasti zvárania
Organizovanie výchovno-vzdelávacích podujatí
Výskum vlastností zvarových spojov a metód ich skúšania a hodnotenia
Výskum metalurgie zváracích procesov a tepelného spracovania kovov
Výskum a vývoj zváracích materiálov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
Vydávanie periodických a neperiodických publikácií
Poradenská činnosť v oblasti strojárenstva a elektrotechniky
Výskum a vývoj zváracích strojov a zariadení
Činnosť autorizovanej osoby
Výskum a vývoj v oblasti hygieny a bezpečnosti pri zváraní
Výskum materiálov z hľadiska zvárateľnosti a spájkovateľnosti
Návrh dodávka a schvaľovanie technológií zvárania a technologických postupov..
Výroba zváracích materiálov
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme..
Výroba metalurgických výrobkov