ISH real estate, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 950 2631 080 2032 139 0912 040 3180,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,662,451,211,210,0000
Časové rozlíšenie aktív 815,00787,00720,001 0910,0000
Časové rozlíšenie pasív 19 01018 7760,00008 1070,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,32980,4354-0,58720,38790,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,322,94-0,10670,02410,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -10,57-8,44-14,46-37,320,0000
Celkové tržby 254 499235 59592 957190 8330,0000
Celkový dlh 1 028 5421 204 0282 298 0332 088 1700,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -53 606-85 690-23 597-116 9350,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS 0,18030,0718-1,100,10080,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 53 60685 69023 597116 9350,0000
Čistý cash flow -32 08462 093-93 33821 7080,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 81 47244 486-46 57277 7480,0000
Čistý zisk 45 89316 924-102 39119 2290,0000
Čistý zisk v minulom roku 16 924-102 39119 229-6 3600,0000
Cudzie zdroje 97 289142 601158 94255 9590,0000
Daň z príjmov 14 2783 219961,004 8480,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 219961,004 848961,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 14 2783 219961,004 8480,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 25,3117,604 1171 8810,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 25,3117,6036,4822,850,0000
Doba obratu aktív 1 3631 6748 5363 9050,0000
Doba obratu pohľadávok 25,3117,604 1171 8810,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 34,9332,743 4901 7220,0000
EBIT v minulom roku 44 486-46 57277 74847 7080,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 81 47244 486-46 57277 7480,0000
EBITDA 296 821259 09497 537224 3990,0000
EBITDA marža 1,171,101,051,180,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 296 821259 09497 537224 3990,0000
Finančná páka -9,77-7,58-13,46-36,460,0000
Finančné účty 53 60685 69023 597116 9350,0000
Hrubá marža 0,79030,69380,14720,74250,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 296 692258 89098 849224 3390,0000
Krátkodobé pohľadávky 17 64411 3611 031 568983 1020,0000
Krátkodobé záväzky 24 34821 135874 620899 6150,0000
Krytie dlhovej služby 7,366,011,783,630,0000
Nákladové úroky 21 30124 34354 85853 6710,0000
Nákladové úroky v minulom roku 24 34354 85853 67153 1070,0000
Náklady na predaný tovar 53 33172 12877 78249 0310,0000
Neobežný majetok 878 198982 3651 083 206939 1900,0000
Obežný majetok 71 25097 0511 055 1651 100 0370,0000
Obrat obežného majetku 3,572,430,08670,17340,0000
Odpisy 215 172214 396188 396188 3140,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 107 586107 19894 19894 1570,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 107 586107 19894 19894 1570,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 225,00204,00154,0060,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 727,0013 97924 62043 0410,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 261 065231 32086 005207 5430,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,4717-0,11870,6442-0,34360,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,12610,2636-1,000,11380,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,93470,76250,07260,75250,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -0,12610,2636-1,020,11380,0000
Pohľadávky z obchodného styku 17 64411 3619 14111 9400,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,662,451,211,210,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,032,30-1,702,580,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,512,55-1,700,40450,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,081,111,071,020,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -10,57-8,44-14,46-37,320,0000
Pridaná hodnota 201 120163 46713 681141 6970,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,04121,232,693,600,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,4717-0,11870,6442-0,34360,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 1,242,150,02700,12880,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,474,6523,569,310,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,474,6523,569,310,0000
Služby 51 35069 63159 41142 3730,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 950 2631 080 2032 139 0912 040 3180,0000
Spotreba materiálu… 1 9812 49718 3716 6580,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 254 499235 59592 196190 7280,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 48,000,0000733,000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 18,000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 254 433235 59591 463190 7280,0000
Účtovný cash flow -32 08462 093-93 33821 7080,0000
Úrokové krytie 3,821,83-0,84901,450,0000
Vlastné imanie -97 289-142 601-158 942-55 9590,0000
Všetky záväzky 1 028 5421 204 0282 298 0332 088 1700,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 19 01018 7760,00008 1070,0000
Výsledok hospodárenia 81 69744 698-90 12636 0850,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 81 69744 698-90 12636 0850,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 45 89316 924-102 39119 2290,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 16 924-102 39119 229-6 3600,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 60 17120 143-101 43024 0770,0000
Záväzky 1 028 5421 204 0282 298 0332 088 1700,0000
Záväzky z obchodného styku 727,0013 97924 62043 0410,0000
Zisk pred zdanením 60 17120 143-101 43024 0770,0000
Zmena EBIT 1,83-0,9552-0,59901,630,0000