BIOTOP, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 85 24386 63272 49192 18391 400
Bankové úvery 494,000,00000,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,772,652,391,951,62
Bežné bankové úvery 494,000,00000,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000205,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2882-0,1915-0,3135-0,5766-0,4284
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,46570,29290,43550,57090,3221
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,67320,69980,72821,021,33
Celkové tržby 121 813130 78080 87696 6540,0000
Celkový dlh 34 29835 66630 54546 45352 216
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -14 190-9 759-13 150-26 369-16 787
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 14 6849 75913 15026 36916 787
Čistý cash flow 14 6849 75913 15026 36916 787
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 208,0010 262-2 8257 409748,00
Čistý zisk -23,009 020-3 7855 975748,00
Čistý zisk v minulom roku 9 020-3 7855 975571,006 113
Cudzie zdroje -50 945-50 966-41 946-45 730-39 184
Daň z príjmov 231,001 242960,001 4340,0000
Daň z príjmov v minulom roku 1 242960,001 434960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 231,001 242960,001 4340,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 89,4479,6633,8840,5845,19
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 89,4479,6633,8840,5845,19
Doba obratu aktív 267,88241,79327,25348,66319,74
Doba obratu pohľadávok 89,4479,6633,8840,5845,19
Doba obratu zásob 325,43334,63584,19761,53593,64
Doba splácania záväzkov 224,56223,15342,45666,21247,06
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 99,0893,00136,32174,71182,33
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 16,377,6113,2522,700,0000
EBIT v minulom roku 10 262-2 8257 4091 5316 113
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 208,0010 262-2 8257 409748,00
EBITDA 2 45912 437-648,009 5685 770
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 2 45912 437-648,009 5685 770
Efektívna daňová sadzba 1,110,1210-0,33980,19350,0000
Finančná páka 1,671,701,732,022,33
Finančné účty 14 6849 75913 15026 36916 787
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5976-0,5883-0,5786-0,4961-0,4287
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,59760,58830,57860,49610,4287
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 17112 222-836,009 3895 639
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,36990,38460,41650,50110,5702
Krátkodobé pohľadávky 28 46228 5417 50410 72812 919
Krátkodobé záväzky 31 52933 32130 19646 19152 120
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 2 2981 1361 1681 5740,0000
Náklady na predaný tovar 81 13283 10061 29966 41277 001
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 51 24754 50132 18425 30733 628
Neobežný majetok -3 594-1 634326,002 2866 796
Obežný majetok 88 83788 26672 16589 89784 399
Obrat aktív 1,361,511,121,051,14
Obrat neobežného majetku -32,32-80,04248,0142,2115,35
Obrat obežného majetku 1,311,481,121,071,24
Obrat zásob 1,121,090,62480,47930,6149
Odpisy 1 9601 9601 9601 9604 459
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 9601 9601 9601 9604 459
Osobné náklady 37 26834 10818 58118 2060,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 288,00215,00188,00179,00131,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 93710 980-1 8257 9355 207
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,060,71540,95030,60500,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,68330,87480,60751,190,3550
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,93951,401,051,650,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,89261,320,95191,496,13
Pohľadávky z obchodného styku 28 46228 5417 50410 72812 919
Pohotová likvidita II. stupeň 1,351,150,68400,80310,5739
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,47-5,22-3,19-1,73-2,33
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,40240,41170,42140,50390,5713
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,67320,69980,72821,021,33
Pridaná hodnota 35 01547 68019 55330 09127 336
Rýchla likvidita I. stupeň 0,45850,29290,43550,57090,3221
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 13,952,87-47,144,869,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 13,952,87-47,144,869,05
Služby 22 96422 78321 68926 20122 042
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 85 24386 63272 49192 18391 400
Spotreba materiálu… 6 9215 8167 42614 90421 331
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 494,000,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 116 147130 78080 85296 503104 337
Tržby z predaja tovaru 57 50083 58442 04141 52552 359
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 58 64747 19638 81154 97851 978
Účtovný cash flow 14 6849 75913 15026 36916 787
Úročený dlh 494,000,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie 50 94550 96641 94645 73039 184
Všetky záväzky 34 29835 66630 54546 45352 216
Výsledok hospodárenia 499,0010 477-2 6087 6081 311
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 499,0010 477-2 6087 6081 311
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -23,009 020-3 7855 975748,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 020-3 7855 975571,006 113
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 208,0010 262-2 8257 4091 169
Zásoby 45 69149 96651 51152 80054 693
Záväzky 34 29835 66630 54546 45352 216
Záväzky z obchodného styku 2 2981 1361 1681 5740,0000
Zisk pred zdanením 208,0010 262-2 8257 4091 169
Zmena EBIT 0,0203-3,63-0,38134,840,1224