APEX SLOVAKIA s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 18 253 31117 761 36714 259 06116 033 61017 571 046
Bežná likvidita III. stupeň 111,10178,99136,46282,73173,17
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 101,32165,78105,00255,39165,23
Celkové tržby 38 40138 40038 40038 40038 400
Celkový dlh 69 63349 78334 36323 20342 641
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -6 988 252-8 143 539-3 538 573-5 756 983-6 936 148
Čistá marža, Zisková marža, ROS 12,2990,8031,6212,55136,60
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 6 988 2528 143 5393 538 5735 756 9836 936 148
Čistý cash flow 6 988 2528 143 5393 538 5735 756 9836 936 148
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 479 8633 512 6721 235 262499 5935 262 304
Čistý zisk 472 0943 486 8851 214 291482 0035 245 453
Čistý zisk v minulom roku 3 486 8851 214 291482 0035 245 4535 292 463
Cudzie zdroje -18 183 678-17 711 584-14 224 698-16 010 407-17 528 405
Daň z príjmov 7 76925 78720 97117 59016 851
Daň z príjmov v minulom roku 25 78720 97117 59016 8512 881
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 76925 78720 97117 59016 851
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 6 4096 16910 0785 8593 172
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 608,32389,33121,6760,8391,25
Doba obratu aktív 173 497168 825135 535152 403167 016
Doba obratu pohľadávok 6 4096 16910 0785 8593 172
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 655,58466,91320,34214,27399,03
EBIT v minulom roku 3 512 6721 235 262499 5935 262 3045 295 344
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 479 8633 512 6721 235 262499 5935 262 304
EBITDA -10 182-5 208-4 422-6 386-6 384
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -10 182-5 208-4 422-6 386-6 384
Finančná páka 1,001,001,001,001,00
Finančné účty 6 988 2528 143 5393 538 5735 756 9836 936 148
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9962-0,9972-0,9976-0,9986-0,9976
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99620,99720,99760,99860,9976
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -10 310-5 331-4 551-6 524-6 516
Krátkodobé pohľadávky 674 269648 9671 060 267616 406333 677
Krátkodobé záväzky 68 97249 12233 70222 54241 980
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 68 97243 91628 80622 54212 595
Náklady na predaný tovar 42 82342 96842 82244 78644 784
Neobežný majetok 10 590 7908 968 8619 660 2219 660 22110 301 221
Obežný majetok 7 662 5218 792 5064 598 8406 373 3897 269 825
Ostatné náklady na finančnú činnosť 19 200691 483129,00138,00132,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 19 072691 3600,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 472 0943 486 8851 214 291482 0035 245 453
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 181,98212,0792,15149,92180,63
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 181,98212,0792,15149,92180,63
Pohľadávky z obchodného styku 64 00040 96012 8006 4009 600
Pohotová likvidita II. stupeň 111,10178,99136,46282,73173,17
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,60-2,17-4,02-2,78-2,53
Pridaná hodnota -4 422-4 568-4 422-6 386-6 384
Primárna platobná neschopnosť 1,081,072,253,521,31
Rýchla likvidita I. stupeň 101,32165,78105,00255,39165,23
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -6,84-9,56-7,77-3,63-6,68
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -6,84-9,56-7,77-3,63-6,68
Služby 42 82342 96842 82244 78644 784
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18 253 31117 761 36714 259 06116 033 61017 571 046
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 38 40138 40038 40038 40038 400
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 38 40138 40038 40038 40038 400
Účtovný cash flow 6 988 2528 143 5393 538 5735 756 9836 936 148
Vlastné imanie 18 183 67817 711 58414 224 69816 010 40717 528 405
Všetky záväzky 69 63349 78334 36323 20342 641
Výsledok hospodárenia -10 182-5 208-4 422-6 386-6 384
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 182-5 208-4 422-6 386-6 384
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 472 0943 486 8851 214 291482 0035 245 453
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 3 486 8851 214 291482 0035 245 4535 292 463
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 479 8633 512 6721 235 262499 5935 262 304
Záväzky 69 63349 78334 36323 20342 641
Záväzky z obchodného styku 68 97243 91628 80622 54212 595
Zisk pred zdanením 479 8633 512 6721 235 262499 5935 262 304
Zmena EBIT 0,13662,842,470,09490,9938
Účtovné závierky