Cambridge international communications, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 67 95180 74070 24095 847461 693
Bežná likvidita III. stupeň 943,7614,521,251,090,1356
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,000020,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 114,614,371,250,57800,0145
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00110,09310,21350,6401-9,93
Celkové tržby 3 39018 9037 141447,000,0000
Celkový dlh 72,006 88012 35837 409513 372
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -8 252-24 301-13 801-20 861-7 411
Čistá marža, Zisková marža, ROS -1,760,8453-0,0779-11,280,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 8 25224 30113 80120 8617 411
Čistý cash flow 8 25224 30113 80120 8617 411
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -5 98118 148-76,00-4 56343 381
Čistý zisk -5 98115 978-556,00-5 04343 381
Čistý zisk v minulom roku 15 978-556,00-5 043-16 103-140 793
Cudzie zdroje -67 879-73 860-57 882-58 43851 699
Daň z príjmov 0,00002 170480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 170480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 170480,00480,000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,000056 43956 439392 469
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00000,00001 433
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00001 117
Doba obratu aktív 0,00000,00000,00000,000010 704
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00000,000010 532
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,00009 445
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00000,00000,000011 839
EBIT v minulom roku 18 148-76,00-4 563-15 623-140 793
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -5 98118 148-76,00-4 56343 381
EBITDA -5 7993 318187,00-4 30043 871
EBITDA marža -1,710,17550,0262-9,620,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 7993 318187,00-4 30043 871
Efektívna daňová sadzba 0,00000,1196-6,32-0,10520,0000
Finančná páka 1,001,091,211,64-8,93
Finančné účty 8 25224 30113 80120 8617 411
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9989-0,9148-0,8241-0,60970,1120
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99890,91480,82410,6097-0,1120
Hrubá marža -1,86-0,0049-0,0165-0,73150,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 98133 148-77,00-4 56443 449
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,00110,06890,15710,37651,11
Krátkodobé pohľadávky 59 69956 4390,000018 54761 813
Krátkodobé záväzky 72,005 56011 03836 089510 652
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 72,003 3903 3903 3900,0000
Náklady na predaný tovar 6 31692,00118,00327,0019 734
Obežný majetok 67 95180 74070 24095 847461 693
Osobné náklady 3 611-34,00-266,001 9870,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 182,00170,00264,00264,00422,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 98115 978-556,00-5 04343 381
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,08810,2163-0,0096-0,0863-0,8391
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,08810,2414-0,0013-0,0764-0,8857
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,57170,36962,25-6,080,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 2,431,291,9346,670,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,752,710,4436-0,16460,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -1,752,710,4436-0,16460,0000
Pohľadávky z obchodného styku 21 82021 8200,000018 54748 201
Pohotová likvidita II. stupeň 943,7614,521,251,090,1356
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -8,23-3,04-4,19-2,806,98
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00110,08520,17590,39031,11
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00110,09310,21350,6401-9,93
Pridaná hodnota -6 316-92,00-118,00-327,00-3 990
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,08810,2163-0,0096-0,0863-0,8391
Rýchla likvidita I. stupeň 114,614,371,250,57800,0145
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,01242,0766,09-8,7011,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,01242,0766,09-8,7011,70
Služby 6 31692,00118,00327,007 685
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 67 95180 74070 24095 847461 693
Spotreba materiálu… 0,00000,00000,00000,000012 049
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000015 0000,00000,000015 744
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,000015 0000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00000,00000,000015 744
Účtovný cash flow 8 25224 30113 80120 8617 411
Vlastné imanie 67 87973 86057 88258 438-51 699
Všetky záväzky 72,006 88012 35837 409513 372
Výsledok hospodárenia -5 79918 318187,00-4 30043 871
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 79918 318187,00-4 30043 871
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 98115 978-556,00-5 04343 381
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 15 978-556,00-5 043-16 103-140 793
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 98118 148-76,00-4 56343 449
Záväzky 72,006 88012 35837 409513 372
Záväzky z obchodného styku 72,003 3903 3903 3900,0000
Zisk pred zdanením -5 98118 148-76,00-4 56343 449
Zmena EBIT -0,3296-238,790,01670,2921-0,3081