A.A.Service, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 283 692816 071756 866647 485622 416
Aktivácia 49 85829 04336 30910 38613 653
Bežná likvidita III. stupeň 1,191,150,29010,50040,2938
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 530
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00002 590
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,1871-0,0154-0,0120-0,0105-1,04
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,95750,11210,09740,12330,0958
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 3,271,611,501,1521,98
Celkové tržby 121 080147 116127 452131 3230,0000
Celkový dlh 982 845503 468454 091346 573592 857
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -56 292-4 819-3 641-3 164-27 939
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 56 2924 8193 6413 16427 939
Čistý cash flow 56 2924 8193 6413 16427 939
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -111,0022 19311 7369 74924 159
Čistý zisk -11 7569 8291 86230,0019 664
Čistý zisk v minulom roku 9 8291 86230,0015 61340 003
Cudzie zdroje -300 847-312 603-302 775-300 912-26 969
Daň z príjmov 0,0000960,00960,001 3390,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,001 339960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,001 3390,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 67,99135,9016,1228,2065,01
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,74134,2310,8614,4856,91
Doba obratu aktív 6 6252 5353 0362 110730,69
Doba obratu pohľadávok 67,99135,9016,1228,2065,01
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000617,51
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 303,44133,57150,0083,66342,51
EBIT v minulom roku 22 19311 7369 74919 05647 045
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -111,0022 19311 7369 74924 159
EBITDA 29 53248 68836 26426 99956 498
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 29 53248 68836 26426 99956 498
Efektívna daňová sadzba 0,00000,08900,34020,97810,0000
Finančná páka 4,272,612,502,1523,08
Finančné účty 56 2924 8193 6413 16427 939
Hrubá marža 0,74830,69040,69000,61160,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 27 28548 48936 07437 42556 362
Krátkodobé pohľadávky 13 17343 7464 0188 65455 379
Krátkodobé záväzky 58 79242 99737 39925 671291 756
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 40 5964 32610 0819 9410,0000
Krytie dlhovej služby 2,544,274,073,227,97
Materiál 0,00000,00000,00000,00001 620
Nákladové úroky 11 64511 4048 9148 3804 495
Nákladové úroky v minulom roku 11 4048 9148 3802 4837 042
Náklady na predaný tovar -19 88415 9213 05931 689158 799
Neobežný majetok 1 213 552766 732746 015634 639535 948
Obežný majetok 70 14049 33910 85112 84684 938
Obrat neobežného majetku 0,05830,15320,12200,17650,5801
Obrat obežného majetku 1,012,388,398,723,66
Odpisy 28 57026 20124 24822 33828 201
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 28 57026 20124 24822 33828 201
Osobné náklady 51 87845 57944 33947 9230,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 247199,00195,00174,00136,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00005,000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 16 81436 03026 11022 36847 865
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,03910,03140,00620,00010,7291
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,57260,44870,50420,59670,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,8821
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,752,231,981,680,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,131,421,281,145,39
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,79600,04100,04000,02820,0899
Pohľadávky z obchodného styku 1 49943 2072 7084 44248 475
Pohotová likvidita II. stupeň 1,181,130,20480,46040,2883
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -5,34-64,87-83,16-95,10-0,9653
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 4,830,42260,40850,37766,22
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,76560,61690,60000,53530,9525
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 3,271,611,501,1521,98
Pridaná hodnota 90 603101 57187 94780 314152 114
Primárna platobná neschopnosť 27,080,10013,722,240,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,03910,03140,00620,00010,7291
Rýchla likvidita I. stupeň 0,95750,11210,09740,12330,0949
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 33,2810,3412,5212,8410,49
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 33,2810,3412,5212,8410,49
Služby 23 16334 31428 41933 488110 809
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 283 692816 071756 866647 485622 416
Spotreba materiálu… 6 81110 65010 9498 58761 643
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 70 719117 49291 006117 303310 913
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00005 3000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 70 719117 49291 006112 003310 913
Účtovný cash flow 56 2924 8193 6413 16427 939
Úrokové krytie -0,00951,951,321,165,37
Vlastné imanie 300 847312 603302 775300 91226 969
Všetky záväzky 982 845503 468454 091346 573592 857
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,00000,00002 590
Výsledok hospodárenia 962,0022 48712 0169 96128 297
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 962,0022 48712 0169 96128 297
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 7569 8291 86230,0019 664
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 9 8291 86230,0015 61340 003
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -11 75610 7892 8221 36923 670
Zásoby 675,00774,003 1921 0281 620
Záväzky 982 845503 468454 091346 573592 857
Záväzky z obchodného styku 40 5964 32610 0819 9410,0000
Zisk pred zdanením -11 75610 7892 8221 36923 670
Zmena EBIT -0,00501,891,200,51160,5135