A.A.Service, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 2 358 0171 283 692816 071756 866647 485
Aktivácia 59 76149 85829 04336 30910 386
Bežná likvidita III. stupeň 3,951,191,150,29010,5004
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,59470,95750,11210,09740,1233
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 9,843,271,611,501,15
Celkové tržby 539 855121 080147 116127 452131 323
Celkový dlh 2 140 551982 845503 468454 091346 573
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -95 697-56 292-4 819-3 641-3 164
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 95 69756 2924 8193 6413 164
Čistý cash flow 95 69756 2924 8193 6413 164
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -64 607-111,0022 19311 7369 749
Čistý zisk -83 331-11 7569 8291 86230,00
Čistý zisk v minulom roku -11 7569 8291 86230,0015 613
Cudzie zdroje -217 466-300 847-312 603-302 775-300 912
Daň z príjmov 0,00000,0000960,00960,001 339
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,00960,001 339960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,00960,001 339
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 50,3267,99135,9016,1228,20
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 50,157,74134,2310,8614,48
Doba obratu aktív 1 9966 6252 5353 0362 110
Doba obratu pohľadávok 50,3267,99135,9016,1228,20
Doba obratu zásob 567,760,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 189,980,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 136,21303,44133,57150,0083,66
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 113,870,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku -111,0022 19311 7369 74919 056
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -64 607-111,0022 19311 7369 749
EBITDA -13 90729 53248 68836 26426 999
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -13 90729 53248 68836 26426 999
Efektívna daňová sadzba 0,00000,00000,08900,34020,9781
Finančná páka 10,844,272,612,502,15
Finančné účty 95 69756 2924 8193 6413 164
Hrubá marža 0,16980,74830,69040,69000,6116
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 81 75327 28548 48936 07437 425
Krátkodobé pohľadávky 59 43913 17343 7464 0188 654
Krátkodobé záväzky 160 90458 79242 99737 39925 671
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 96 44140 5964 32610 0819 941
Krytie dlhovej služby -0,74272,544,274,073,22
Nákladové úroky 18 72411 64511 4048 9148 380
Nákladové úroky v minulom roku 11 64511 4048 9148 3802 483
Náklady na predaný tovar 339 511-19 88415 9213 05931 689
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 309 1430,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 1 722 0071 213 552766 732746 015634 639
Obežný majetok 636 01070 14049 33910 85112 846
Obrat obežného majetku 0,67791,012,388,398,72
Obrat zásob 0,64290,00000,00000,00000,0000
Odpisy 54 89328 57026 20124 24822 338
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 54 89328 57026 20124 24822 338
Osobné náklady 92 48851 87845 57944 33947 923
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 9042 247199,00195,00174,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 150,000,00000,00005,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -28 43816 81436 03026 11022 368
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,010,57260,44870,50420,5967
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,99101,752,231,981,68
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,62191,131,421,281,14
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,22190,79600,04100,04000,0282
Pohľadávky z obchodného styku 59 2471 49943 2072 7084 442
Pohotová likvidita II. stupeň 0,96421,181,130,20480,4604
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,27-5,34-64,87-83,16-95,10
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 5,114,830,42260,40850,3776
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,90780,76560,61690,60000,5353
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 9,843,271,611,501,15
Pridaná hodnota 91 65690 603101 57187 94780 314
Primárna platobná neschopnosť 1,6327,080,10013,722,24
Rýchla likvidita I. stupeň 0,59470,95750,11210,09740,1233
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -153,9233,2810,3412,5212,84
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -153,9233,2810,3412,5212,84
Služby 22 58023 16334 31428 41933 488
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 358 0171 283 692816 071756 866647 485
Spotreba materiálu… 67 5496 81110 65010 9498 587
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 59 7610,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 479 87470 719117 49291 006117 303
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 48 7070,00000,00000,00005 300
Tržby z predaja tovaru 359 2600,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 71 90770 719117 49291 006112 003
Účtovný cash flow 95 69756 2924 8193 6413 164
Úrokové krytie -3,45-0,00951,951,321,16
Vlastné imanie 217 466300 847312 603302 775300 912
Všetky záväzky 2 140 551982 845503 468454 091346 573
Výsledok hospodárenia -62 834962,0022 48712 0169 961
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -62 834962,0022 48712 0169 961
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -83 331-11 7569 8291 86230,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -11 7569 8291 86230,0015 613
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -83 331-11 75610 7892 8221 369
Zásoby 480 874675,00774,003 1921 028
Záväzky 2 140 551982 845503 468454 091346 573
Záväzky z obchodného styku 96 44140 5964 32610 0819 941
Zisk pred zdanením -83 331-11 75610 7892 8221 369
Zmena EBIT 582,05-0,00501,891,200,5116
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 42 7410,00000,00000,00000,0000