Assure s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152013
Aktíva 164 813184 672210 691207 9120,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,031,161,491,220,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 5602 5124 4229 3490,0000
Časové rozlíšenie pasív 15 11315 32619 07523 5680,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,011,971,111,730,0000
Celkové tržby 606 578581 052607 836458 1860,0000
Celkový dlh 99 993112 242100 931116 8930,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -4 052-4 795-15 407-4 3560,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 4 0524 79515 4074 3560,0000
Čistý cash flow -743,00-10 61211 051561,000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 562-29 03136 75433 0830,0000
Čistý zisk -7 396-33 58223 23520 2240,0000
Čistý zisk v minulom roku -33 58223 23520 224-426,000,0000
Cudzie zdroje -49 707-57 104-90 685-67 4510,0000
Daň z príjmov 1 7642 88012 41112 7680,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 88012 41112 7681 0330,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 7642 88012 41112 7680,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 66,9288,5295,64126,380,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 23,5230,6125,6832,070,0000
Doba obratu aktív 99,23116,01126,62166,000,0000
Doba obratu pohľadávok 66,9288,5295,64126,380,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 59,9870,3360,5093,330,0000
EBIT v minulom roku -29 03136 75433 083814,000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 562-29 03136 75433 0830,0000
EBITDA 25 77810 69272 17146 2280,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 25 77810 69272 17146 2280,0000
Finančná páka 3,323,232,323,080,0000
Finančné účty 4 0524 79515 4074 3560,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 25 33210 09872 70746 3470,0000
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,60450,60620,47780,56220,0000
Krátkodobé pohľadávky 111 157140 916159 146158 2890,0000
Krátkodobé záväzky 99 624111 956100 676116 8910,0000
Krytie dlhovej služby 24,096,4065,14508,000,0000
Nákladové úroky 1 0701 6711 10891,000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 1 6711 10891,00207,000,0000
Náklady na predaný tovar 551 662548 971540 269408 1570,0000
Neobežný majetok 47 04436 44931 71635 9180,0000
Obežný majetok 115 209145 711174 553162 6450,0000
Obrat aktív 3,683,152,882,200,0000
Obrat neobežného majetku 12,8915,9419,1512,730,0000
Obrat obežného majetku 5,263,993,482,810,0000
Odpisy 29 81039 13035 45413 0160,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 90519 56517 7276 5080,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 14 90519 56517 7276 5080,0000
Osobné náklady 32 35528 7642 76789,000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 612,00594,00464,00381,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 18 93518 50319 04026 9940,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 22 4145 54858 68933 2400,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,1488-0,58810,25620,29980,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,0911-0,50590,40420,49050,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,59270,89720,04130,00180,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,691,1124,24550,470,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,87820,47221,753,740,0000
Pohľadávky z obchodného styku 39 06848 72742 73240 1680,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 1,031,161,491,220,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 66,905,38-8,21-120,230,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -0,6944-6,359,976,160,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,60670,60780,47900,56220,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,011,971,111,730,0000
Pridaná hodnota 54 59332 05967 06748 9920,0000
Primárna platobná neschopnosť 0,48470,37970,44560,67200,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,1488-0,58810,25620,29980,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,8810,501,402,530,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,8810,501,402,530,0000
Služby 524 617524 344511 519380 6910,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 164 813184 672210 691207 9120,0000
Spotreba materiálu… 27 04524 62728 75027 4660,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 606 338581 030607 836457 3990,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 83,000,0000500,00250,000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 606 255581 030607 336457 1490,0000
Účtovný cash flow -743,00-10 61211 051561,000,0000
Úrokové krytie -4,26-17,3733,17363,550,0000
Vlastné imanie 49 70757 10490 68567 4510,0000
Všetky záväzky 99 993112 242100 931116 8930,0000
Výsledok hospodárenia -3 949-28 43837 21733 4620,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 949-28 43837 21733 4620,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 396-33 58223 23520 2240,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -33 58223 23520 224-426,000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 632-30 70235 64632 9920,0000
Záväzky 99 993112 242100 931116 8930,0000
Záväzky z obchodného styku 18 93518 50319 04026 9940,0000
Zisk pred zdanením -5 632-30 70235 64632 9920,0000
Zmena EBIT 0,1571-0,78991,1140,640,0000